ZdravljeAko se za vrijeme boravka u Mariboru razbolite ili se povrijedite, možete kontaktirati u nastavku predstavljene ustanove i pobrinuti se za odgovarajuće liječenje.

 

PAŽNJA:

Troškove liječenja po pravilu pokriva zdravstveno osiguranje, zato je neophodno da se odmah prilikom dolaska u Sloveniju pobrinete za odgovarajuće osiguranje!

Provjerite u rubrici: OSIGURANJA

HITNA MEDICINSKA POMOĆ U MARIBORU

Hitna medicinska pomoć radi neprekidno, telefon: 112

 

Ambulanta za nujno medicinsko pomoč (Ambulanta za hitnu medicinsku pomoć) - dežurna ambulanta

Lokacija: proširenje hirurškog solitera Kliničkog centra Maribor

Ljubljanska ulica 5

2000 Maribor

 

Telefon: 02 33 31 809

Zvanična internet stranica: ZD Maribor

Radno vrijeme:

Od ponedjeljka do petka:                   20:00 - 7:00

Od subote do ponedjeljka:                 neprekidno od subote 7:00 - 7:00 do ponedjeljka ujutro

 

Dežurna ambulanta za otroke in mladostnike do 19 let (Dežurna ambulanta za djecu i adolescente do 19 godina)

Lokacija: Vošnjakova ulica 2, pritličje

2000 Maribor 

 

Telefon: 02 22 86 429

Zvanična internet stranica: ZD Maribor

Radno vrijeme:

Subota, nedjelja, praznici:                       8:00 - 20:00

 

Nočna dežurna ambulanta za otroke in mladostnike do 19 let (Noćna dežurna ambulanta za djecu i adolescente do 19 godina) 

Radno vrijeme: svaki dan:                      20:00 - 23:00

 

Zobozdravstvena dežurna služba (Stomatološka dežurna služba)

Lokacija: Ulica Kneza Koclja 10, prizemlje nove zgrade

2000 Maribor

 

Telefon: 02 23 56 633

Radno vrijeme:

Subota, nedjelja, praznici:                  8:00 - 13:00

 

Nočna dežurna zobozdravstvena služba (Noćna dežurna stomatološka služba)

Radno vrijeme:

Svaki dan:                                            20:00 – 24:00

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

U Zdravstvenom domu Maribor rade različite ambulante.

Ovdje takođe možete provjeriti spisak slobodnih ljekara.

Lokacija: Ulica talcev 9

2000 Maribor

Zvanična internet stranica: ZD Maribor

 

Telefon: 02 22 86 200

E-adresa: info@zd-mb.si

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR MARIBOR

Univerzitetski klinički centar Maribor je javni zdravstveni zavod, koji obezbjeđuje zdravstvenu djelatnost na sekundarnom i tercijalnom nivou te obrazovnu i istraživačku djelatnost u Mariboru i široj okolini.

Lokacija: Ljubljanska ulica 5

2000 Maribor

Zvanična internet stranica: UKC Maribor

 

Telefon: 02 321 1000

STOMATOLOGIJA

Na teritoriji Maribora djeluje mreža stomatoloških ambulanti.

Potrebno je praviti razliku između:

  • stomatologa s koncesijom - kao privatnik obavlja javnu stomatološku djelatnost i ima sklopljen ugovor sa ZZZS ​​​​​​​i sa svim osiguravajućim društvima koja nude dodatno zdravstveno osiguranje
  • (Triglav, Vzajemna, Adriatic Slovenica) i
  • stomatologa bez koncesije, kod kojeg sami morate plaćati sve usluge.
VAKCINISANJA

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Ambulanta družinske medicine - Ambulanta za cepljenje (Ambulanta porodične medicine - Ambulanta za vakcinisanje)

LOKACIJA: Ulica talcev 9, 4. sprat

2000 Maribor

 

Za posjetu se je potrebno prethodno prijaviti!

Prijavljivanje:

Telefon: 030 226 610

E-adresa: ambulanta.cepljenje@zd.mb.si

Zvanična internet stranica: Ambulanta za cepljenje - ZD Maribor

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak:                15:00 - 18:00

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ (Nacionalni institut za javno zdravlje)

Ambulante za cepljenje in potovalno medicino (Ambulante za vakcinisanje i putnu medicinu)

LOKACIJA: Prvomajska ulica 1

2000 Maribor

 

Za posjetu se je potrebno prethodno prijaviti!

Prijavljivanje:

Telefon: 02 45 00 145

Zvanična internet stranica: NIJZ Maribor

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - četvrtak:  12:00 - 14:00

ZDRAVLJE KUĆNIH LJUBIMACA

Sve veterinarske usluge se plaćaju. U Mariboru ima nekoliko veterinara:

 

Klinika za male živali Maribor

Osojnikova ulica 10

2000 Maribor

Telefon: 02 480 12 19

 

Veterinarski center PIKA Maribor

Smetanova ulica 78

2000 Maribor

Telefon: 059 178 478

 

Veterinarstvo Eisner

Kranjčeva ulica 3

2000 Maribor

Telefon: 02 420 23 62

 

Ambulanta za male živali Pobrežje d.o.o.

Prečna ulica 9b

2000 Maribor

Telefon: 02 471 13 07 in 041 767 451

 

Veterinarska ambulanta Usar

Korenska cesta 14

2241 Spodnji Duplek

Telefon: 02 684 00 25