Трудова заетостРАБОТА В СЛОВЕНИЯ

1. Правото на свободен достъп до словенския пазар на труда имат:

 • Граждани на държави-членки на ЕС

 • Граждани на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

 • Граждани на Швейцария

Само те могат да работят, да бъдат наети на работа или самонаети без разрешение за работа.

 

2. За граждани на трети държави има единно разрешително, което осигурява влизане, пребиваване и работа в Словения.

Единното разрешително може да бъде получено в Административното звено в Марибор (за повече информация вж. „ДОКУМЕНТИ“).

Още в: РАБОТА В СЛОВЕНИЯ

 

Изключение:

3. За гражданите на Босна и Херцеговина и гражданите Сpbиa ​​​​​​е валидно Споразумение за трудовата заетост на гражданите на Босна и Херцеговина и гражданите С​​​​​​​pbиa в Словения. Регламентира условията за работа и процедурата за издаване на разрешително за работа, но не включва разрешението за пребиваване за Словения.

 

ВНИМАНИЕ: Как да придобиете разрешително за работа съгласно Споразумението за трудовата заетост на гражданите на Босна и Херцеговина в Словения – прочетете тук.

ВНИМАНИЕ: Как да придобиете разрешително за работа съгласно Споразумението за трудовата заетост на гражданите на С​​​​​​​pbиa – прочетете тук.​​​​​​​

 

Къде да получа цялата необходима информация за влизането на пазара на труда?


ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE – ZRSZ (СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА НА СЛОВЕНИЯ)

Območna služba Maribor (Регионален офис – Марибор) 

Gregorčičeva ulica 37

2000 Марибор

Тел.: +386(0)2 23 57 700

Имейл:gpzrszmaribor@ess.gov.si

Уеб сайт:https://www.ess.gov.si/

Работно време:

Понеделник и вторник:             8:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 15:00 ч.

Сряда:                                          8:00 ч. – 12:00 ч. и13:00 ч. – 17:00 ч.

Петък:                                          8:00 ч. – 13:00 ч.

Няма приемно време в четвъртък!

 

Повече за работа в Словения на адрес: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧУЖДЕНЦИ

СТАТУТ НА МЕСТНО ЛИЦЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ В РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ

Местните лица в Словения подлежат на облагане с данък върху доходите на физическите лица върху световните им доходи. Статутът на местно лице за данъчни цели в Словения важи по правило за тези, които са регистрирали постоянно пребиваване в Словения.

Тези, които не са местни лица за данъчни цели, са задължени да плащат данък върху доходите на физическите лица, чийто източник е в Словения.

 

Определяне на статута на пребиваване – влизане в Република Словения: Въпросник

 

1. Придобиване на статут на местно лице за данъчни цели

За официално уреждане на статута на местопребиваване за данъчни цели в Словения (вписване на съответния статут на пребиваване в данъчния регистър), лицето трябва да подаде във финансовата служба заявление за определяне на статута на местопребиваване с всички необходими доказателства.

2. Процедура за придобиване на данъчен номер за физически лица без постоянно пребиваване в Република Словения

За да получи данъчен номер, чуждестранното физическо лице трябва да подаде формуляр DR-02 в някоя финансова служба. Това се отнася за физическите лица без временно или постоянно пребиваване в Словения, които се нуждаят от данъчен номер и които получават облагаем доход или са собственици на облагаеми движими или недвижими имоти в Република Словения.

Искане за вписване на физическо лице в данъчния регистър: Формуляр DR-02Form

Ministrstvo za finance (Министерство на финансите)

Finančna uprava Republike Slovenije (Финансова администрация на Република Словения)

Finančni urad Maribor (Финанслова служба, Марибор)

Titova cesta 10

2502 Марибор

Тел.: +386(0)2 235 65 00

Имейл: mb.fu@gov.si

Уеб сайт: http://www.fu.gov.si/

Работно време:

Понеделник и вторник:             8:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 15:00 ч.

Сряда:                                          7:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.

Петък:                                          8:00 ч. – 13:00 ч.

Няма приемно време в четвъртък!

УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ СТАЖ (В ЧУЖБИНА) – ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТРУДОВ СТАЖ

Чужденците, наети на работа в Словения, могат да подадат молба за доказване на трудов стаж и за прилагане на други права в Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Института за пенсионно осигуряване и осигуряване за инвалидност на Словения).

Осигурителните вноски за пенсия и инвалидност се внасят и при наемане на студентски труд, което означава, че информация за трудовия стаж за пенсия може да бъде получена и за студенти.

Всички чужденци, които са извършвали студентска работа в Република Словения, могат да подадат искане удостоверение за продължителността на осигуряването на осигурените лица по член 18-ти член, което се издава през текущата година за предходната година.

Най-често срещаните заявления, регулирани от Института за пенсионно осигуряване и осигуряване за инвалидност на Словения и подавани от чужденците, наети на работа в Словения са:

 • Заявление за установяване на трудов от чужбина

 • Предварителна писмена информация за придобит стаж за пенсия (препоръчаният формуляр, заместващ гореспоменатия – този процес може да отнеме от 1 месец до 6 месеца!) Препоръчва се в допълнение към попълнения формуляр към заявлението да се представят и следните документи::
  • списък на работодателите (фирмите, в които е работило лицето)
  • от кога до кога е било наето лицето
  • осигурителен номер
  • личен номер (Босна и Херцеговина)
  • OIB (Хърватия) – специален номер, който включва данъчен номер и персонален идентификационен номер (EMŠO)
  • личен номер (Сърбия)
 • Заявление за удостоверение за осигурителните периоди в Република Словения (можете да заявите документа лично и да го получите незабавно!)

 • Пенсия за инвалидност (важно е първо да се свържете с Вашия личен лекар, който ще Ви обясни възможностите за получаване на пенсия за инвалидност)

 • Семейни надбавки и обезщетения за преживели лица

 

ВАЖНО!

Русия и Украйна нямат никакво споразумение с Република Словения и следователно като чужденец не можете да кандидатствате в Република Словения за никакви права от осигуряване за пенсия или инвалидност.


За чужденците от Украйна се отчита само трудовото правоотношение, сключено в Република Словения.


Къде мога да получа цялата необходима информация за установяване на трудов стаж от чужбина?

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije – ZPIZ (Институт за пенсионно осигуряване и осигуряване за инвалидност на Словения)

Območna enota Maribor (Регионален офис Марибор) 

Služba za Mednarodno zavarovanje (Отдел за международно осигуряване)

Zagrebška cesta 84

2000 Марибор

Тел.: +386(0)2 250 71 00

Имейл: oemb@zpiz.si

Уеб сайт: www.zpiz.si

Лице за контакт:

г-н Деян Юхарт, ръководител отдел „Международно осигуряване“)

Тел.: +386(0)2 250 71 50

 

Помощ за попълване на формулярите:

Glavna pisarna (Главен офис)

За информация: г-н Драган Вукелич

Работно време:

Понеделник и вторник:         8:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 15:00 ч.

Сряда:                                     8:00 ч. – 12:00 ч. и13:00 ч. – 17:00 ч.

Петък:                                     8:00 ч. – 13:00 ч.

Няма приемно време в четвъртък!