ДОКУМЕНТИ – ЗА ГРАЖДАНИ НА ЕСКАКВО ТРЯБВА ДА УРЕДЯ ЗА МОЕТО ПРЕБИВАВАНЕ В МАРИБОР, ЗА ДА БЪДЕ СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕКУЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО?

ГРАЖДАНИ НА ЕС

1. Пребиваване за период до три месеца

  • Регистриране на пребиваването в полицейското управление (регистрация и отказ от пребиваване)

2. Пребиваване за по-дълго от три месеца

  • Заявление за разрешение за временно пребиваване
  • Заявление за разрешение за постоянно пребиваване

3. Заявление за придобиване на словенско гражданство (натурализация)


1.

Пребиваване за период до три месеца

Като гражданин на ЕС сте пристигнали в Словения с валиден паспорт или лична карта.

Ако не сте отседнали при регистриран доставчик на услуги по настаняване (хотел, мотел, пансион, хазяин, студентско или университетско общежитие, болница...), който да уреди Вашата регистрация и отказ от пребиваване в полицейскoто управление, трябва в срок от 72 часа (т.е. три дни) да се явите в най-близкия полицейски участък и да регистрирайте Вашето настоящо пребиваване в Марибор.

 

Къде мога да подам заявление за регистрация или отказ от пребиваване, ако не пребивам при регистриран доставчик на услуги по настаняване?

POLICIJSKA POSTAJA MARIBOR I.  (Полицейско управление Марибор I.)

Vošnjakova 1

2000 Maribor

Тел.: 02 220 86 30

Имейл: pp_maribor1.pumb@policija.si

 

POLICIJSKA POSTAJA MARIBOR II. (Полицейско управление – Марибор II.)

Cesta proletarskih brigad 75

2000 Maribor

Тел.: 02 429 26 00

Имейл: pp_maribor2.pumb@policija.si

Още на:  ПОЛИЦИЯ

(Регистрация и отказ от пребиваване на лице, което няма валидно разрешение за пребиваване и е отсвднало при роднина, приятел, познат)

2.

Пребиваване за по-дълго от три месеца
Ако искате да останете в Словения за повече от три месеца, трябва да регистрирате местожителството си в Административното звено в Марибор преди края на Вашето тримесечно разрешение за пребиваване.
 
Къде мога да получа временно или постоянно разрешение за пребиваване?

Upravna enota Maribor (Административно звено Марибор)

Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije (отдел „Гражданско състояние и миграция“)

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 1

Ulica heroja Stanete 1, 2000 Maribor

T: 02 220 84 02

M: 031 747 457

E-pošta: ue.maribor@gov.si

Кога мога да се свържа със съветник от Административното звено в Марибор и да получа повече информация за процедурите?
Работно време за комуникация с гражданите по телефона или електронната поща:

Понеделник, вторник, четвъртък:             8:00 - 15:00

Сряда:                                                           8:00 - 18:00

Петък:                                                            8:00 - 13:00

 

Кога мога да се срещна със съветник на Административното звено в Марибор, за да уредя статута на пребиваване или други документи? 
Работно време за комуникация с гражданите:

Понеделник  и вторник:                         8:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00

Сряда:                                                      8:00 - 12:00 & 13:00 - 18:00

Четвъртък:                                               8:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00*

 * в четвъртък работното време за граждани е само за следните въпроси: трафик, гражданско състояние, издаване на лична карта и документи за пътуване, регистрация на местожителство, административна легализация и валидиране на формуляри в подкрепа на гласоподавателите

Петък:                                                      8:00 - 13:00

 

Можете да пребивавате в Република Словения с валиден паспорт, ако не е необходима входна виза, с паспорт, съдържащ виза, ако е необходима входна виза, с валидно разрешение за пребиваване и паспорт, до три месеца от от датата на влизане в страната, когато ще трябва да подадете в Административното звено в Марибор заявление за издаване на удостоверение за декларирано местопребиваване (разрешение за временно пребиваване  и  разрешение за постоянно пребиваване).

 

Каква е процедурата за получаване на разрешение за пребиваване за гражданите на ЕС?

Как да получа разрешение за постоянно пребиваване за Марибор, ако съм гражданин на ЕС?
Когато сте пребивавали постоянно и законно в Словения в продължение на пет (5) години въз основа на удостоверение за временно пребиваване, можете да кандидатствате за удостоверение за постоянно пребиваване.
 
Колко дълго е валидно разрешението за постоянно пребиваване, ако съм гражданин на ЕС?

Продължителност на разрешението за постоянно пребиваване: то се издава без ограничение на продължителността и без да е необходимо да се посочва целта на постоянното пребиваване в Словения.
 
Вижте повече
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

3.

Заявление за придобиване на словенско гражданство (натурализация)
Словенско гражданство може да се придобие по рождение (ако Вашите родители са или един от Вашите родители е словенски граждани/н), можете да го получите и чрез натурализация.
 
Кога и как да получа словенско гражданство?
Съгласно словенското законодателство след 10 години законно пребиваване в Словения можете да получите гражданство чрез редовна натурализация.
Словенско гражданство може да се получи и чрез натурализация по привилегия (ако сте омъжена/женен за словенски гражданин, ако имате изключителна важност за града или страната и други ползи).
 
Къде мога да подам заявление за гражданство? 
Процедурата за придобиване на гражданство ще бъде регламентирана от Административното звено на Марибор.

Повече за гражданството: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ЗА ВАЛИДНОСТТА НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС?

Ако вашето свидетелство за правоуправление на МПС е издадено в някоя от държавите-членки на ЕС, тогава то се признава във всички държави-членки на ЕС.
Когато се премествате в Словения, обикновено не трябва да сменяте свидетелството си за правоуправление МПС. Можете да шофирате с текущото свидетелство за правоуправление, стига да:

  • е валидно,
  • навършили сте възрастта за управление на превозното средство от съответната категория,
  • не е отнето или ограничено и не е анулирано в издаващата държава.
КАК ДА ОФИЦИАЛИЗИРАТЕ БРАК/ПАРТНЬОРСТВО В СЛОВЕНИЯ?

Когато планирате да се ожените/омъжите или да създадете партньорство, трябва да се регистрирате в службата по по гражданско състояние на Административното звено в Марибор

Гражданите на други държави се нуждаят от:

  • извлечение от регистъра на ражданията,
  • потвърждение, че сте неженен/неомъжена,
  • потвърждение от страната, на която са гражданин, че няма пречки за сключване на брак в Словения,
  • доказателство за гражданство (например: документ за пътуване).

Вижте повече: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧУЖДЕНЦИ

 

В Марибор, бракът/партньорството може да бъде официализиран/о на следните места:
Svečana dvorana v stavbi Rotovža, Rotovški trg 1, Марибор 
Bela dvorana v gradu v Račah, Grajski trg 14, Раче 
Dvorana v stavbi Občine Starše, Starše 93, Старше 
Glonarjeva dvorana v stavbi Občine Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, Споднйи Дуплек 
Administrative Unit Maribor – room 104/I. floor, Ulica heroja Staneta 1, Марибор (Административно звено – Марибор – ул. Хероя Станета 1, стая 104, етаж 1)

Вижте повече:​​​​​​​ ЖЕНИТБА В МАРИБОР

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ЗА РАЖДАНЕТО НА ДЕТЕ?

Дете, родено на територията на Република Словения, чиито родители не са граждани на Република Словения, не придобива словенско гражданство при раждане!
В рамките на три месеца от раждането родителите трябва да регистрират детето в родината си и да уредят неговото гражданство.

 

Всички деца, родени в родилния дом в Марибор, ще бъдат вписани в официалния регистър на ражданията съгласно акта за раждане, който се подава от посоченото здравно заведение (в службата по гражданско състояние към Административното звено в Марибор).

Вижте повече: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧУЖДЕНЦИ