ИнтеграцияПОМОЩ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ В ЕЖЕДНЕВНИЯ ГРАДСКИ ЖИВОТ

В Марибор има мрежа от неправителствени организации, които са свързани помежду си, за да осигурят безплатна помощ за интегрирането на чужденци в ежедневието на града.


Организации:

ДОБРОВОЛЦИ В МАРИБОР

Хората в Марибор са истински и сърдечни хора с изключителното чувство да помогнат на всяко човешко същество.

 

В този списък можете да намерите някои от хората, които с радост ще Ви помогнат или да учите словенския език, като се занимавате с културни или други дейности, или в административните процедури, с които ще сблъскате, за да направите Вашият престой в Марибор не само приятен, но и в съответствие със законодателството на Република Словения.

 

xx

xx

xx

xx

xx