ДецаПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ – ДЕТСКИ ЯСЛИ И ГРАДИНИ В МАРИБОР

За да запишете детето си в детска градина, трябва да подадете специален формуляр, в който да впишете филиала на избраната от Вас детска градина. Заявлението се подава по време на публичния период за записване на новопостъпилите деца за новата учебна година по всяко време на годината.  

Цялата информация за изискванията за записване и приемане е достъпна на уеб сайтовете, информационните табла на детските градини или в самите детски градини.

 

ВНИМАНИЕ:

Проверете какви документи се изискват за заявлението за записване в детска градина!

Статут на гражданин на трета държава: трябва да се приложи удостоверение за статут на пребиваване (повече информация е ще намерите в секция РАБОТА: Б Статут на местожителство за данъчни цели в Словения)


 

Списък на детски градини в Марибор

1. VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR (детска градина „Бориса Печета“, Марибор, 4 филиала):

1.1 Enota Tomšičeva in uprava (филиал „Томшичева“ и администрация)

1.2 Enota Košaki (филиал „Косаки“)

1.3 Enota Kamnica (филиал „Камица“)

1.4 Enota Bresternica (филиал „Брестерница“)

 

2. VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR (детска градина „Ивана Глиншка“, Марибор, 6 филиала): 

2.1 Enota Gledališka in uprava (филиал „Гледалишка“ и администрация)

2.2 Enota Gregorčičeva-Krekova (филиал „Грегоричева-Крекова“)

2.3 Enota Pristan (филиал „Пристан“)

2.4 Enota Smetanova (филиал „Сметанова“)

2.5 Enota Ribiška (филиал „Рибишка“)

2.6 Enota Kosarjeva (филиал „Косариева“)

 

3. VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR (детска градина „Ядвиге Голеж“, Марибор, 3 филиала): 

3.1 Enota Betnavska in uprava (филиал „Бетнавска“ и администрация)

3.2 Enota Ertlova (филиал „Ертлова“)

3.3 Enota Cesta Zmage (филиал „Цеста Змаге“)

 

4. VRTEC JOŽICE FLANDER (детска градина „Йожиче Фландер“, 3 филиала + приета образователна програма): 

4.1 Enota Fochova in uprava (филиал „Фоч“ и администрация)

4.2 Enota Vančka Šarha (филиал „Ванчек Шарх“)

4.3 Enota Razvanje (филиал „Развайанйе“)

 

5. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA (детска градина „Отона Жупанчича“, 3 филиала + въведена образователна програма): 

5.1 Enota Oblakova in uprava (филиал „Облакова“ и администрация)

5.2 Enota Lenka (филиал „Ленка“)

5.3 Enota Mehurčki (филиал „Мехурчки“)

 

6.VRTEC POBREŽJE (детска градина „Побрежйе“, 7 филиала): 

6.1 Enota Grinič in uprava (филиал „Гринич“ и администрация)

6.2 Enota Brezje (филиал „Брезйе“)

6.3 Enota Čebelica (филиал „Чебелица“)

6.4 Enota Mojca (филиал „Мойца“)

6.5 Enota Najdihojca (филиал „Найдихойца“)

6.6 Enota Ob gozdu (филиал „Об гозду“ – до гората)

6.7 Enota Kekec (филиал „Кекец“)

 

7. VRTEC STUDENCI (детска градина „Студенци“, 6 филиала): 

7.1 Enota Poljane in uprava (филиал „Поляне“ и администрация)

7.2 Enota Iztokova (филиал „Изтокова“)

7.3 Enota Radvanje (филиал „Радванйе“)

7.4 Enota Limbuš (филиал „Лимбуш“)

7.5 Enota Pekre (филиал „Пекре“)

7.6 Enota Pekrska (филиал „Пекрска“)

 

8. VRTEC TEZNO MARIBOR (детска градина „Тезно“, 3 филиала + филиал с въведена образователна програма): 

8.1 Enota Mišmaš in uprava (филиал „Мишмаш“ и администрация)

8.2 Enota Lupinica (филиал „Лупиница“)

8.3 Enota Pedenjped (филиал „Педеньпед“)

8.4 Enota Mehurčki (филиал „Мехурчки“)

 

Частни детски градини:

 1. Zavod Antona Martina Slomška, OE Hiša otrok – vrtec Montessori, Vrbanska cesta 20, 2000 Марибор (детска градина Монтесори)

 2. Zavod za razvoj waldorfske pedagogike Maribor (детска градина на Института по валдорфска педагогика), Wilsonova ulica 18, 2000 Марибор

 3. Inštitut Sofijin izvir Maribor, Zdravilna pedagogika in izobraževanje Maribor – OE Zasebni Waldorfski vrtec Studenček, Vavasorjeva ulica 94, 2000 Марибор (частна валдорфска детска градина „Студенчек“)

 4. Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje, Maribor, PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori, Tomšičeva 38, 2000 Марибор (няма уеб сайт) (частна детска градина Монтесори „Томшичева“)

 5. Zasebni zavod Vrtec Želvica (детска градина „Желвица“, Maribor, Strossmayerjeva ulica 34a, 2000 Марибор

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Всички деца на 6-годишна възраст трябва да бъдат записани в първи клас на деветгодишното основно училище, което е задължително в Словения.

Записването на деца в първи клас на всички основни училища в района на община Марибор се извършва през февруари за следващата година (например: 20, 21 и 22 февруари 2018 г. са датите за записване за учебната година 2018/2019).

Родителите или законните настойници трябва да носят личен документ за самоличност (лична карта или паспорт) на детето, когато го записват.  

 

Списък на основните училища в Марибор:

ГИМНАЗИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

В Марибор има 19 средни училища. Можете да избирате между повече от 200 различни програми от следните области:

 • селско стопанство – хранителни технологии 

 • горска промишленост – ветеринарно дело 

 • градинарство – минно дело 

 • машиностроене и металургична промишленост – електротехника

 • компютърни науки – химия 

 • фармацевтика – стъкларска промишленост 

 • строителна търговия – дърводелство

 • текстилна промишленост – кожна промишленост 

 • печатна промишленост, хартиена промишленост – трафик и логистика 

 • услуги – хотелиерство, ресторантьорство и туризъм  

 • икономика – здравеопазване 

 • култура – педагогическа област (предучилищно образование) 

 • общо образование (гимназия – общообразователна гимназия)

 

Списък на средните училища в Марибор:

 1. Prva gimnazija (Първа гимназия), Trg generala Maistra 1, 2000 Марибор (общообразователно средно училище)

 2. Druga gimnazija (Друга гимназия), Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Марибор (общообразователно средно училище)

 3. Tretja gimnazija Maribor, (Трета гимназия – Марибор), Gosposvetska c. 4, 2000 Maribor (общообразователно средно училище)

 4. Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška (Епископска гимназия „Антона Мартина“), Vrbanska cesta 30, 2000 Марибор (общообразователно средно училище)

 5. Srednja glasbena in baletna šola, Mladinska ul. 12, 2000 Марибор (Средно музикално и балетно училище)

 6. Srednja elektro-računalniška šola Maribor (Средно електро-компютърно училище), Smetanova ul. 6, 2000 Марибор (електро-компютърна област)

 7. Tehniški šolski center Maribor (Технически училищен център), Zolajeva ulica 12, 2000 Марибор (технически услуги)

 8. Srednja ekonomska šola (Средно икономическо училище), Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Марибор (икономика)

 9. Biotehniška šola Maribor (Училище по биотехнологии), Vrbanska c. 30, 2000 Марибор (биотехнологии)

 10. Srednja šola za oblikovanje Maribor (Училище по облекло), Park mladih 8, 2000 Марибор (дизайн)

 11. Srednja gradbena šola Maribor (Средно строително училище), Mladinska ulica 12, 2000 Maribor (строителство)

 12. Prometna šola Maribor (Транспортно училище), Preradovičeva ul. 33, 2000 Марибор (логистичен сектор)

 13. Srednja trgovska šola (Средно търговско училище), Mladinska ul. 14, 2000 Марибор (търговски сектор)

 14. Srednja šola za gostinstvo in turizem (Средно училище по хотелиерство и туризъм), Mladinska ul. 14 / a, 2000 г. Марибор (хотелиерство и туризъм)

 15. Srednja zdravstvena šola Juge Polak Maribor (Средно здравно училище „Йуге Полак“), Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor (здравен сектор)

 16. Lesarska šola Maribor (Училище по дървообработване), Lesarska ul. 2, 2000 Марибор (дърводелски сектор)

 17. Živilska šola Maribor (Училище по хранително-вкусовата промишленост), OE Poklicna in tehniška šola, Park mladih 3, 2000 Maribor (сектор „Хранително-вкусовата промишленост“)