Социална помощ



Ако случайно се окажете в беда, съветваме Ви да се запознаете с Вашите права на социална сигурност в Република Словения.

Първо трябва да проверите всички условия, на които трябва да отговаряте, за да имате право на финансова помощ.

 

Най-често срещаното условие, на което трябва да отговаряте, за да имате право на социално подпомагане, е постоянно пребиваване и действителен престой в Марибор (осъществява се контрол!).

 

ВНИМАНИЕ: 

Тъй като условията за получаване на право на помощ, както и формите на социално подпомагане често се променят, е важно лично да се свържете с консултантите, които с радост ще Ви помогнат.

СОЦИАЛНА ПОМОЩ В ОБЩИНА МАРИБОР

Видове помощи:

 • Еднократна финансова помощ след раждането на дете

 • Правото на безплатна рецепта за специална диета за бебета и малки деца с установен здравен проблем

 • Заявление за безплатен билет за лице с увреждания с постоянно пребиваване в района на община Марибор

 

Прочетете повече за помощта, предоставяна от община Марибор тук.

 

Цялата информация за изискванията за получаване на финансова помощ можете да намерите тук:

Mestna občina Maribor (община Марибор) 

Sektor za zdravstvo in socialno varstvo (Сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа“)

Ulica heroja Staneta 1

Стаи 110, 111 и 112

2000 Марибор

Уеб сайт: MOM 

Тел.: 02 221 312

г-жа Лиляна Зорко, ръководител подразделение (стая 210), lilijana.zorko@maribor.si 

Кога мога да се обадя или да посетя съветника на община Марибор и да се информирам за процедурите?

Работно време:

Понеделник:                                   8:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 15:00 ч.

Сряда:                                             8:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.

Петък:                                             8:00 ч. – 13:00 ч.

СОЦИАЛНА ПОМОЩ В ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНАТА РАБОТА В МАРИБОР

Видове помощи:

 • Защита на децата и семейството

 • Защита на възрастни и лица с увреждания

 • Родителска защита и семейни помощи

 • Финансова помощ, субсидии и плащания

 

Откъде да получа информация и да кандидатствате за помощ?

Цялата информация за изискванията за получаване на финансова помощ можете да намерите тук:

Center za socialno delo Maribor - CSD (Цввентър за социална работа в Марибор) 

Zagrebška cesta 72

Glavna pisarna – vložišče (Главен офис – деловодство)

2000 Марибор

Тел.: 02 250 66 00

Имейл:gpcsd.marib@gov.si

Уеб сайт: CSD Maribor

Кога мога да се обадя или да посетя централния офис на Центъра за социална работа в Марибор, за да получа информация за процедурите?

Работно време:

Понеделник:                        8:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 15:00 ч.

Сряда:                                  8:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.

Петък:                                  8:00 ч. – 12:00 ч.

ДРУГ ВИД ПОМОЩ

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – RKS (ЧЕРВЕН КРЪСТ)

Območno združenje rdečega križa Maribor (Регионално сдружение на Червения кръст в Марибор)

 

Някои форми на помощ, предоставяни от Червения кръст:

 • разпределяне на пакети храна от Червения кръст и на специални пакети от кабинета на кмета

 • приемане и разпределяне на жилищно, кухненско и друго техническо оборудване

 • подпомагане на обучението на деца от началното училище, с произход от социално уязвими семейства

 • провеждане на курс за шев и кройка за жени от ромски произход и други заинтересовани жени от социално уязвими семейства

 • разпределение на еднократна финансова помощ за лица и семейства в неравностойно социално положение

 • в офисите на Червения кръст се извършва също и измерване на кръвното налягане, холестерола и кръвната захар

 • осигуряване на основни условия на живот на засегнатите при различни природни и други бедствия, когато лицата или семействата останат без дом или се нуждаят от незабавна хуманитарна помощ

 • празници за деца

 • други услуги и дейности (проверете на техния уебсайт)

 

Откъде да получите информация и да кандидатствате за помощ?

RKS – Območno združenje Maribor

Ulica pariške komune 13, 2000 Марибор

Тел.: 02 23 440 00

Имейл: info@rkmb-drustvo.si

Уеб сайт: RKS Maribor

Кога се разпределя хуманитарна помощ?

Всяка сряда:          8:00 ч. – 14:00 ч.

 

КАРИТАС

Nadškofijski karitas Maribor (Епархийско подразделение на Каритас в Марибор)

 

Някои форми на помощ, предоставени от Nadškofijski karitas Maribor (Епархийско подразделение на Каритас в Марибор):

 • подпомагане на социално уязвимите

 • обществена кухня

 • организация на празници

 • училищни принадлежности

 • клиника за хора без основно здравно осигуряване с лекарски кабинет

 • подслон на жени в риск

 • консултиране

 • други услуги и дейности (проверете на техния уебсайт)

 

Откъде да получите информация и да кандидатствате за помощ?

Nadškofijski karitas Maribor 

Strossmayerjeva 15, 2000 Марибор

Тел.: 0590 80 35 и 051 634 682

Имейл: info@karitas.si  

Уеб сайт: Nadškofijski karitas Maribor (Епархийско подразделение на Каритас в Марибор)