Словенски езикБЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ ПО СЛОВЕНИЯ ЕЗИК ЗА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Гражданите на трети държави имат право да присъстват на курс „Začetna integracija priseljencev - ZIP (Начална интеграция на имигрантите)“. Курсовете включват 180 или 60 + 120 часа, в зависимост от разрешението за пребиваване, което имате.

 

ВНИМАНИЕ:

За да посещавате курс, трябва да подадете в Административното звено в Марибор заявление за получаване на удостоверение за съответствие с условията за участие в единната програма.

ИЗПИТ ЗА БАЗОВО НИВО НА СЛОВЕНСКИ ЕЗИК ЗА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Къде да подам заявление за получаване на удостоверение за съответствие с условията за участие в единната програма?

Upravna enota Maribor (Административно звено – Марибор) 

Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije (отдел „Гражданско състояние и миграция“)

Referat za tujce (секция Миграция)

Ulica heroja Stanete 1, 2000 Maribor, pritličje, soba #102 (партерен етаж, стая № 102)

Тел.: +386(0)2 220 83 73

Работно време:

Понеделник и вторник:         8:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 15:00 ч.

Сряда:                                      8:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 18:00 ч.

Четвъртък:                               8:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 15:00 ч.*

 * в четвъртък, работното време е само за въпроси, свързани с трафика, гражданското състояние, лични карти и издаване на документи за пътуване, регистрация на местожителство, административна легализация и валидиране на формуляри за подкрепа от гласоподаватели

Петък:                                       8:00 ч. – 13:00 ч.


Курсовете и изпитите по словенски език за граждани на трети държави се провеждат от сертифицирани доставчици.

Andragoški zavod ( Центъра за обучение на възрастни ) е сертифицирана институция в Марибор през 2018 г.

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (Център за обучение на възрастни в Марибор)

Maistrova ulica 5

2000 Марибор

Тел.: +386(0)2 234 11 11

Имейл: info@azm-lu.si 

ИЗПИТ ПО СЛОВЕНСКИ ЕЗИК ЗА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Изпити по словенски език във Факултета по изкуствата в Марибор:

  • Основно ниво A2

  • Средно ниво B1

  • Разширено ниво B2

  • Разширено ниво C2 (за кандидати, които планират да учат в Медицински факултет в Марибор)

 

Лице за контакт за всички изпити по словенски език за чужденци:

доц. д-р. Гьоко Николовски (ас. проф)

Тел.: +386(0)2 22 93 775

Имейл: gjoko.nikolovski@um.si

Още на адрес: FF Maribor