ОБРАЗОВАНИЕКАКВО МОГА ДА УЧА В МАРИБОРСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Можете да учите в следните факултети на Мариборския университет:

 1. Ekonomsko-poslovna fakulteta
 2. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 3. Fakulteta za energetiko
 4. Fakuteta za gradbeništvi, prometno inženirstvo in arhitekturo
 5. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 6. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
 7. Fakulteta za logistiko
 8. Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 9. Fakulteta za organizacijske vede
 10. Fakulteta za strojništvo
 11. Fakulteta za turizem
 12. Fakulteta za varnostne vede
 13. Fakulteta za zdravstvene vede
 14. Filozofska fakulteta
 15. Medicinska fakulteta
 16. Pedagoška fakulteta
 17. Pravna fakulteta
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН, ЕРАЗЪМ+

Мариборски университет си сътрудничи с 117 институции по целия свят. 
 
Откъде да получа информация за обучението или международния обмен? 
Информация за обучение в Марибор можете да намерите на адрес:

Univerza v Mariboru (Мариборски университет)

Služba za mednarodno sodelovanje (Служба за международно сътрудничество)

Ректорат, стая 112

Slomškov trg 15

2000 Марибор

Уеб сайт: Mednarodno sodelovanje in izmenjava

 

Тел.: 02 23 55 322

 • г-н Урож Клине, ръководител на отдел „Международно сътрудничество“, intercenter@um.si

Кога мога да се обадя или да посетя съветника на Мариборския университет, за да получа повече информация за процедурите?

Работно време:

Понеделник, вторник, четвъртък, петък:   10:00 ч. – 12:00 ч. и 14:00 ч. – 15:00 ч

Сряда:                                                             10:00 ч. – 12:00 ч. и 14:00 ч. – 16:00 ч.

НАСТАНЯВАНЕ НА СТУДЕНТ

Марибор предлага настаняване в студентските общежития и за чуждестранни студенти.

 

Къде мога да получа информация за студентски общежития?

Študentski domovi (Студентско общежитие на Мариборския университет) 

Gosposvetska cesta 83

2000 Марибор

Тел.: 02 22 84 200

Имейл: umsd@um.si

Уеб сайт: Študentski domovi Maribor

Проверете кои формуляри са необходими за отделните учебни програми:

ERASMUS

CEEPUS

FULL TIME STUDENTS

СТУДЕНТСКО ХРАНЕНЕ

Всички студенти от чуждестранни университети, които се обучават в Словения в рамките на международните програми за обмен, имат право на субсидирана студентска храна.

Студентското хранене получава частично финансиране от Република Словения – за студенти по време на следването им.

На всеки студент се предлага поне едно топло ястие на ден.

 

Къде да кандидатствате за субсидирано студентско хранене?

Ръководител „Субсидирано студентско хранене“:

г-жа Тяша Старичич

Gosposvetska cesta 83

2000 Марибор

Тел.: 02 228 56 00 (всеки работен ден между 10:00 ч. и 11:00 ч.)

Имейл: mednarodna@soum.si

Информация за студентския живот в Марибор:

Študentska organizacija Univerze v Mariboru – ŠOUM (Студентска организация на Мариборския университет)

Oddelek za mednarodno sodelovanje (Служба за международни отношения)

Gosposvetska cesta 83

2000 Марибор

Тел.: 02 228 56 00 (можете да позвъните всеки ден между 9:00 ч. и 13:00 ч.)

Имейл: mednarodna@soum.si, soum@soum.si

Посещения се правят в следното работно време:

Понеделник, вторник, четвъртък и петък:   9:00 ч. – 14:00 ч.

Сряда:                                                               9:00 ч. – 15:00 ч.

БИБЛИОТЕКИ В МАРИБОР

1. Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor, UKM

2. Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor, MK

 • Knjižnica Rotovž, Rotovški trg 2, 2000 Maribor
 • Pionirska knjižnica Rotovž, Rotovški trg 6, 2000 Maribor
 • Čitalnica, Rotovški trg 1, 2000 Maribor
 • Knjižnica Tabor, Dvorakova 3, 2000 Maribor
 • Knjižnica Nova vas, Cesta proletarskih brigad 61/a, 2000 Maribor
 • Pionirska knjižnica Nova vas, Cesta proletarskih brigad 63/a, 2000 Maribor
 • Knjižnica Pobrežje, Čufarjeva 5, 2000 Maribor
 • Knjižnica Tezno, Zagrebška 18, 2000 Maribor
 • Knjižnica Studenci, Obrežna 1, 2000 Maribor

 

Информация за всички библиотечни филиали можете да намерите тук.

РАБОТА ЗА СТРУДЕНТИ

Работа за студенти в Словения се получава с уверение, което студентът придобива като доказателство за статута си, в една от студентските служби в Марибор.

 

За да се запишете за работа за студенти, се нуждаете от:

 • Валиден документ за самоличност

 • Номер на лична банкова сметка

 • Данъчен номер

 • Доказателство за статута на студент (уверение за записване за текущата учебна година, студентска карта или номер, или лична карта)

 

Трудова борса за студенти в Марибор: