ZaměstnáníPRÁCE VE SLOVINSKU

1. Právo na volný přístup na slovinský pracovní trh mají:

 • občané členských států EU,

 • občané Evropského hospodářského prostoru (EHP),

 • občané Švýcarska.

Pouze oni mohou pracovat, zaměstnat se nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost bez pracovního povolení.

 

2. Státní příslušníci třetích zemí potřebují jediné povolení, které umožňuje vstup do země, pobyt i práci ve Slovinsku.

Jednotné povolení lze získat v Administrativní jednotce Maribor (bližší informace viz část DOKUMENTY)

Více informací naleznete zde: PRÁCE VE SLOVINSKU

 

Výjimka:

3. Na občany Bosny a Hercegoviny se vztahuje Dohoda o zaměstnávání občanů Bosny a Hercegoviny ve Slovinsku, a občanů Serbia ve Slovinsku. Dohoda upravuje podmínky a postup zaměstnání pro vydání pracovního povolení, ale nezahrnuje povolení k pobytu ve Slovinsku.

 

UPOZORNĚNÍ: Informace o získání pracovního povolení na základě Dohody o zaměstnávání občanů Bosny a Hercegoviny ve Slovinsku najdete zde.

UPOZORNĚNÍ: Informace o získání pracovního povolení na základě Dohody o zaměstnávání občanů Serbie ve Slovinsku najdete zde.

 

Kde dostanu všechny potřebné informace pro vstup na pracovní trh?


ZAVOD REPUBLICE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE – ZRSZ (INSTITUT PRÁCE REPUBLIKY SLOVINSKO)

Območna služba Maribor (Regionální pobočka Maribor) 

Gregorčičeva ulica 37

2000 Maribor

Tel: 02 23 57 700

E-mail: gpzrszmaribor@ess.gov.si

Internetová stránka: www.ess.gov.si

Stránkové hodiny:

Pondělí a úterý:             8.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00

Středa:                            8.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00

Pátek:                              8.00 až 13.00

Ve čtvrtek nejsou stránkové hodiny!

 

Více informací o práci ve Slovinsku naleznete zde: INFORMACE PRO CIZINCE

 

STATUT DAŇOVÉ REZIDENCE V REPUBLICE SLOVINSKO

Slovinští rezidenti podléhají dani z celosvětových příjmů. Statut rezidenta Slovinska zpravidla platí pro osoby, které jsou ve Slovinsku přihlášeny k trvalému pobytu.

Nerezidenti jsou povinni platit daň z příjmu fyzických osob z příjmů, jejichž zdrojem je Slovinsko.

 

Určení statutu rezidence - vstup do Republiky Slovinsko: Dotazník

 

1. Získání statutu daňové rezidence

Pro formální získání Statutu rezidence ve Slovinsku (zápis příslušného statutu rezidence do daňového rejstříku) musí jednotlivec podat žádost o určení Statutu rezidence spolu se všemi potřebnými doklady na finančním úřadě.

2. Postup pro získání daňového čísla pro fyzické osoby bez trvalého pobytu v Republice Slovinsko

Pro získání daňového čísla musí zahraniční fyzická osoba předložit formulář DR-02 na libovolném finančním úřadu. To platí pro fyzické osoby bez dočasného nebo trvalého pobytu ve Slovinsku, které potřebují daňové číslo a které dosahují zdanitelný příjem nebo jsou vlastníky zdanitelného movitého nebo nemovitého majetku v Republice Slovinsko.

 

Žádost o zápis fyzické osoby do daňového rejstříku: Formulář DR-02

Ministrstvo za finance (Ministerstvo financí)

Finančna uprava Republice Slovenije (Finanční správa Republiky Slovinsko)

Finančni urad Maribor (Finanční úřad Maribor) (Finanční úřad Maribor)

Titova cesta 10

2502 Maribor

Tel: 02 235 65 00

E-mail: mb.fu@gov.si

Internetová stránka: www.fu.gov.si

Stránkové hodiny:

Pondělí a úterý:             8.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00

Středa:                             7.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00

Pátek                               8.00 až 13.00

Ve čtvrtek nejsou stránkové hodiny!

URČENÍ PRŮBĚHU ZAMĚSTNÁNÍ (ZE ZAHRANIČÍ) - OVĚŘENÍ PRŮBĚHU ZAMĚSTNÁNÍ

Cizinci, kteří jsou zaměstnáni ve Slovinsku, mohou podat žádost o ověření průběhu zaměstnání a o uplatnění dalších práv v Institutu důchodového a invalidního pojištění (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

Příspěvky na penzijní a invalidní pojištění odvádějí i pracující studenti, takže informace o odpracovaném čase pro vznik nároku na důchod je možné získat i pro studenty.

Všichni cizinci, kteří vykonávali studentskou práci v Republice Slovinsko, mohou požádat o vydání potvrzení o délce pojištění pro pojištěnce na základě článku 18, který se určuje v aktuálním roce za předchozí rok.

Nejběžnější žádosti, které upravuje Institut důchodového a invalidního pojištění a které předkládají cizinci zaměstnaní ve Slovinsku:

 • Žádost o určení průběhu zaměstnání ze zahraničí

 • Předběžné písemné informace o ukončeném období pro vznik nároku na důchod (doporučený formulář nahrazující výše uvedený - tento proces může trvat jeden až šest měsíců!) Spolu s vyplněným formulářem se doporučuje předložit tyto údaje:
  • seznam zaměstnavatelů (firmy, ve kterých byla osoba zaměstnána)
  • období, během něhož byla osoba zaměstnána
  • číslo pojištění
  • osobní číslo (Bosna a Hercegovina)
  • OIB (Chorvatsko) - speciální číslo, které je kombinací daňového čísla a osobního identifikačního čísla (EMŠO)
  • osobní číslo (Srbsko)
 • Žádost o potvrzení pojistných období v Republice Slovinsko (dokument si můžete vyžádat osobně a dostanete ho na počkání!)

 • Invalidní důchod (nejdříve se v každém případě obraťte na svého osobního lékaře, který vám vysvětlí možnosti získání invalidního důchodu)

 • Rodinné přídavky a vdovské

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Rusko a Ukrajina nemají se Slovinskou republikou uzavřenou žádnou dohodu, takže cizinci si nemohou nárokovat žádná práva z důchodového nebo invalidního pojištění v Republice Slovinsko.

Pro cizince z Ukrajiny se bere v úvahu pouze pracovní poměr v Republice Slovinsko.

 

Kde získám všechny potřebné informace k určení odpracovaných let ze zahraničí?

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republice Slovenije – ZPIZ (Institut důchodového a invalidního pojištění)

Območna enota Maribor (Regionální pobočka Maribor) (Regionální pobočka Maribor)

Služba za Mednarodno zavarovanje (Oddělení mezinárodního pojištění)

Zagrebška cesta 84

2000 Maribor

Tel: 02 250 71 00

E-mail: oemb@zpiz.si

Internetová stránka:  www.zpiz.si

 

Kontaktní osoba:

Pan Dejan Juhart, vedoucí Oddělení mezinárodního pojištění

Tel.: +386(0)2 250 71 50

 

Pomoc s vyplňováním formulářů:

Glavna pisarna (Hlavní kancelář)

Informátor: Pan Dragan Vukelić

Stránkové hodiny:

Pondělí a úterý:             8.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00

Středa:                             8.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00

Pátek:                               8.00 až 13.00

Ve čtvrtek nejsou stránkové hodiny!