osiguranjaKAKO UREDITI OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Da biste se prijavili za odobrenje boravka u Mariboru, potrebno vam je odgovarajuće zdravstveno osiguranje koje pokriva najmanje hitne zdravstvene usluge u Republici Sloveniji.

 

OPREZ: Možete imati samo jedno obvezno zdravstveno osiguranje. Ako ste zdravstveno osigurani u vašoj matičnoj zemlji, morate se tamo odjaviti da biste se registrirali na Zavodu za zdravstveno osiguranje Slovenije.

 

Gdje mogu urediti obvezno zdravstveno osiguranje?

Sve informacije o prijavljivanju i otkazivanju osiguranja, kao i o postupku odabira osobnog liječnika, dobite i uredite na:

ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ( Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije)

 

Območna enota Maribor (Područna jedinica Maribor)

Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje, II. nadstropje (Područna jedinica Maribor)

Sodna ulica 15

2000 Maribor

Službena web stranica: ZZZS - Območna enota Maribor i ZZZS

 

Telefon: 02 25 21 591

Kada mogu nazvati savjetnika ZZZS Maribor i informiram se o postupcima?

Radno vrijeme ureda telefonom i e-poštom:

Ponedjeljak, utorak i četvrtak:  8:00 - 15:00

Srijeda:  8:00 - 17:00

Petak:  8:00 - 13:00

 

Kada mogu kontaktirati savjetnika ZZZS Maribor da uredim osiguranje?

Radno vrijeme:

Ponedjeljak i utorak: 8:00 - 12:00 i 13:00 - 15:00

Srijeda:  8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petak 8:00 - 13:00

Četvrtkom nema službenih sati!

DRUGA OSIGURANJA

Kakva je osiguranja još smisleno urediti za bezbrižan život u Mariboru?

  • Dopunsko zdravstveno osiguranje

U Sloveniji također možete biti dodatno zdravstveno osigurani. To znači da, osim obveznog zdravstvenog osiguranja koje pokriva hitne medicinske poslove, ugovorite i dopunsko zdravstveno osiguranje.

 

Osiguravajuća društva koja nude dopunsko zdravstveno osiguranje su:

 

Ostala osiguranja (životno osiguranje, osiguranje pokretne i nepokretne imovine)

Slovenska osiguravajuća društva: