slovenski jezikBESPLATAN PROGRAM UČENJA SLOVENSKOG JEZIKA ZA DRŽAVLJANE TREĆIH DRŽAVA

Pravo na sudjelovanje na tečaju "Početna integracija preseljenika - ZIP" imaju državljani trećih država.

Tečajevi se provode u rasponu od 180 ili 60 + 120 sati, ovisno o dozvoli boravka koju imate kao državljanin treće zemlje.

 

OPREZ:

Uvjet za sudjelovanje na tečaju je da se prijavite na Upravnoj jedinici Maribor za dobivanje Potvrde o ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje u jedinstvenom programu.

PROVJERA ZNANJA SLOVENSKOG JEZIKA NA OSNOVNOJ RAZINI ZA DRŽAVLJANE TREĆIH ZEMALJA

Gdje se prijavljujem za Potvrdu o ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje u jedinstvenom programu?

Upravna enota Maribor (Upravna jedinica Maribor)

Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije (Odjel za unutarnje poslove, državljanstvo i migracije​​​​​​​)

Referat za tujce (Referat za strance​​​​​​​)

Ulica heroja Stanete 1, 2000 Maribor, prizemlje, soba #102

Telefon: 02 220 83 73

Radno vrijeme sa strankama:

Ponedjeljak i utorak:                               8:00 - 12:00 i 13:00 - 15:00

Srijeda:                                                      8:00 - 12:00 i 13:00 - 18:00

Četvrtak:                                                  8:00 - 12:00 i 13:00 - 15:00 *

 * u četvrtak se radno vrijeme odnosi samo na radno područje prometa, osobnih statusa, izdavanja osobnih iskaznica i putnih isprava, registraciju prebivališta, administrativnih ovjera i potvrđivanja obrazaca za podršku birača

Petak                                                      8: 00-13: 00

Tečajevi i ispitivanja slovenskog jezika za strance provode se u ovlaštenim ustanovama.

U Mariboru je za godinu 2018. ovlaštena ustanova  Andragoški zavod.

Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza

Maistrova ulica 5

2000 Maribor

Telefon: 02 234 11 11

E-pošta: info@azm-lu.si 

ISPIT SLOVENSKOG JEZIKA ZA STRANE STUDENTE

Polaganje ispita iz slovenskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru:

  •     Osnovna razina A2
  •     Srednja razina B1
  •     Viša razina B2
  •     Visoka razina C2 (za kandidate koji žele studirati na Medicinskom fakultetu u Mariboru)

 

Kontakt osoba za sve ispite iz slovenskog jezika za strance:

doc. dr. Gjoko Nikolovski

Telefon: 02 22 93 775

E-pošta: gjoko.nikolovski@um.si

Više na: FF Maribor