studijŠTO MOGU STUDIRATI NA SVEUČILIŠTU U MARIBORU?

Na Sveučilištu u Mariboru možete studirati na sljedećim fakultetima:

 1. Ekonomsko-poslovna fakulteta
 2. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 3. Fakulteta za energetiko
 4. Fakuteta za gradbeništvi, prometno inženirstvo in arhitekturo
 5. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 6. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
 7. Fakulteta za logistiko
 8. Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 9. Fakulteta za organizacijske vede
 10. Fakulteta za strojništvo
 11. Fakulteta za turizem
 12. Fakulteta za varnostne vede
 13. Fakulteta za zdravstvene vede
 14. Filozofska fakulteta
 15. Medicinska fakulteta
 16. Pedagoška fakulteta
 17. Pravna fakulteta
MEĐUNARODNA SURADNJA I RAZMJENA, ERAZMUS+

Sveučilište u Mariboru surađuje sa 117 institucija širom svijeta.

 

Gdje mogu saznati o studiju odn. o međunarodnoj razmjeni?

Sve informacije o studiranju u Mariboru mogu se dobiti i urediti na:

Univerza v Mariboru (Sveučilište u Mariboru ​​​​​​)

Služba za mednarodno sodelovanje (Služba međunarodne suradnje)

Rektorat, soba 112

Slomškov trg 15

2000 Maribor

Službena web stranica: Međunarodna suradnja i razmjena

 

Telefon: 02 23 55 322

 • Gospodin Uroš Kline, vođa međunarodnog ureda​​​​​​​ intercenter@um.si

Kada mogu nazvati ili se obratiti konzultantu Sveučilišta u Mariboru i dobiti informacije o postupcima?

Radno vrijeme za poslovnje sa studentima:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak:   10:00 - 12:00 i 14:00 - 15:00

Srijeda:                                                       10:00 - 12:00 i 14:00 - 16:00

 

STUDENTSKI DOMOVI

Maribor omogućuje i stranim studentima boravak u studentskim domovima.

 

Gdje mogu dobiti informacije o boravku u studentskim domovima?​​​​​​​

Študentski domovi (Studentski domovi)

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

Telefon: 02 22 84 200

E-pošta: umsd@um.si

Službena web stranica: Studentski domovi Maribor

Molimo također provjerite koje obrasce morate ispuniti za svaki program:

ERASMUS

CEEPUS

ŠTUDIJ VEČ LET

STUDENTSKA PREHRANA

Svi studenti stranih sveučilišta koji obavljaju studijske obveze u Sloveniji u okviru međunarodnih programa razmjene imaju pravo na subvencioniranu studentsku prehranu.

Studentska prehrana je djelomično financirana od strane Republike Slovenije i namijenjena je studentima tijekom studija.

Svakom studentu nudi barem jedan topli obrok dnevno.

 

Gdje se prijavim u sustav subvencionirane studentske prehrane?

Voditeljica sustava subvencionirane studentske prehrane:

Gospođa Tjaša Staričič

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

Telefon: 02 228 56 00 (radno vrijeme od 10:00 do 11:00 sati)

E-pošta: mednarodna@soum.si

Informacije o študentskem življenju v Mariboru:

Študentska organizacija Univerze v Mariboru - ŠOUM (Studentska organizacija Sveučilišta u Mariboru)

Oddelek za mednarodno sodelovanje (Odjel za međunarodnu suradnju)

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

Telefon: 02 228 56 00 (svaki dan od 9:00 do 13:00 sati)​​​​​​​

E-pošta: mednarodna@soum.sisoum@soum.si

Možete se javiti i unutar radnog vremena:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak:   9:00 - 14:00

Srijeda:                                                       9:00 - 15:00

KNJIŽNICE U MARIBORU

KNJIŽNICE U MARIBORU

1. Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor, više na: UKM

2. Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor, pročitaj više

 • Knjižnica Rotovž, Rotovški trg 2, 2000 Maribor
 • Pionirska knjižnica Rotovž, Rotovški trg 6, 2000 Maribor
 • Čitalnica, Rotovški trg 1, 2000 Maribor
 • Knjižnica Tabor, Dvorakova 3, 2000 Maribor
 • Knjižnica Nova vas, Cesta proletarskih brigad 61/a, 2000 Maribor
 • Pionirska knjižnica Nova vas, Cesta proletarskih brigad 63/a, 2000 Maribor
 • Knjižnica Pobrežje, Čufarjeva 5, 2000 Maribor
 • Knjižnica Tezno, Zagrebška 18, 2000 Maribor
 • Knjižnica Studenci, Obrežna 1, 2000 Maribor

 

Sve jedinice Mariborske knjižnice s pojedinostima o kontaktu mogu se naći ovdje.

STUDENTSKI RAD

Studentski rad u Sloveniji obavlja se preko uputnice koju student stječe dokazom svog statusa u jednom od studentskih servisa u Mariboru.

 

Da biste se upisali u studentski servis, trebate:

 • Važeći osobni dokument
 • Broj osobnog bankovnog računa
 • Porezni broj
 • Dokaz o statusu (potvrda o upisu za tekuću akademsku godinu, studentska iskaznica, indeks ili osobna iskaznica)

 

Studentski servisi u Mariboru:​​​​​​​