FoglalkoztatásSZLOVÉNIÁBAN DOLGOZNI

1. A szlovén munkaerőpiachoz való szabad hozzáférés joga:

 • Az EU tagállamok állampolgárai

 • Az Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgárai

 • Svájc állampolgárai

Csak ők alkalmazhatók munkára, vagy önfoglalkoztatásra munkavállalási engedély nélkül.

 

2. Harmadik országok állampolgárai számára van egy egyedi engedély, amely Szlovéniába beutazási, tartózkodási és munkavégzési engedélyt biztosít.

Egyedi engedélyt a Maribori Közigazgatási Egységnél szerezhet (lásd még a - DOKUMENTUMOK részben)

További információk: SZLOVÉNIÁBAN DOLGOZNI

 

Kivétel:

3 . Szerbia & Bosznia és Hercegovina polgárai részére, megállapodás a Szerbia & Bosznia és Hercegovina polgárainak Szlovéniai Foglalkoztatásáról érvényes. Ez szabályozza a munkavállalási engedély kiadásának feltételeit és eljárását, de nem tartalmaz tartózkodási engedélyt Szlovéniára vonatkozóan.

FIGYELEM: Hogyan szerezhetek munkavállalási engedélyt a Bosznia és Hercegovina állampolgárainak szlovéniai foglalkoztatásáról szóló megállapodást követően - itt olvasható . 

FIGYELEM: Hogyan szerezhetek munkavállalási engedélyt a Szerbia állampolgárainak szlovéniai foglalkoztatásáról szóló megállapodást követően - itt olvasható .

 

Hol kaphatok meg minden szükséges információt a munkaerőpiacra való belépéshez?


ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE - ZRSZ (SZLOVÉNIAI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT)

Območna služba Maribor (Maribori területi iroda) 

Gregorčičeva ulica 37

2000 Maribor

P: +386 (0) 2 23 57 700

E: gpzrszmaribor@ess.gov.si

W: https://www.ess.gov.si

Munkaidő:

Hétfő és kedd:             8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00

Szerda:                          8:00 -12:00 és 13:00 -17:00

Péntek:                         8:00 - 13:00

Csütörtökön nincs félfogadás!

 

Bővebben a szlovéniai munkavállalásról itt: INFORMÁCIÓK KÜLFÖLDIEK SZÁMÁRA

ADÓ LAKÓHELYI STÁTUSZ A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁGBAN

A szlovén lakosok világszerte szerzett jövedelmük alapján személyi jövedelemadót kötelesek fizetni. A szlovén lakos jogállás a szabály szerint azokra érvényes, akik állandó lakóhellyel rendelkeznek Szlovéniában.

A nem szlovéniai lakosok személyi jövedelemadó fizetésére kötelezettek azon jövedelem után, amelynek forrása Szlovéniában van.

 

A tartózkodási jogállás meghatározása - Beutazás a Szlovén Köztársaságba: Kérdőív

 

1. Az adózási státusz megszerzése

A szlovéniai lakos státusz hivatalos elrendezésére ( a megfelelő rezidens státus bejegyzése az adóhatósági nyilvántartásba ) az egyénnek a pénzügyi hivatalhoz kell benyújtania kérvényt a tartózkodási státus meghatározásához szükséges valamennyi bizonyítékkal együtt.

 

2. A Szlovén Köztársaságban állandó lakóhellyel nem rendelkező természetes személyek adószámának megszerzésére irányuló eljárás

Adószám megszerzéséhez külföldi természetes személynek a DR-02 formanyomtatványt kell benyújtania bármely pénzügyi hivatalhoz. Ez az eset a Szlovéniában ideiglenes vagy állandó lakóhellyel nem rendelkező azon természetes személyekre vonatkozik, akiknek adószámra van szükségük, és akik adóköteles jövedelmet kapnak, vagy adóköteles ingó vagy ingatlan vagyontárgyak tulajdonosai a Szlovén Köztársaságban.

 

A természetes személy bejegyzésére irányuló kérelem az adóügyi nyilvántartásban: DR-02 nyomtatvány

Ministstvo za finance (Pénzügyminisztérium)

Finančna uprava Republike Slovenije (Szlovén Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága)

Finančni urad Maribor (Maribori Pénzügyi Hivatal) 

Titova cesta 10

2502 Maribor

P: +386 (0) 2 235 65 00

E: mb.fu@gov.si

W: www.fu.gov.si

Munkaidő:

Hétfő és kedd:             8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00

Szerda:                          7: 00-12: 00 és 13: 00-17: 00

Péntek:                         8:00 - 13:00

Csütörtökön nincs félfogadás!

A MUNKATÖRTÉNET BESZERZÉSE KÜLFÖLDRŐL - KORÁBBI MUNKAHELYEK IGAZOLÁSA

A Szlovéniában foglalkoztatott külföldiek kérelmet nyújthatnak be a munkahelyek igazolásához és más jogok érvényesítéséhez a Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Szlovénia Nyugdíj- és Fogyatékossági Biztosító Intézet) számára.

A nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulékok a diákmunkát is terhelik, ami azt jelenti, hogy diákok számára is beszerezhető a nyugdíjjogosultsági időszakra vonatkozó információ.

Minden olyan külföldi, aki a Szlovéniában diákmunkát végzett kérvényt nyújthat be a biztosítókhoz a biztosítási időszak igazolására a18. cikkely értelmében, mely a tárgyévben az előző évre vonatkozólag állapítható meg .

A Szlovéniában foglalkoztatott külföldiek által benyújtott leggyakoribb kérvények a Nyugdíj- és Fogyatékossági Biztosító Intézet részére:

 • Kérvény külföldi munkavégzés történetének igazolására

 • A befejezett nyugdíjjogosult időszakra vonatkozó előzetes írásbeli tájékoztatás (a fentit helyettesítő, ajánlott formanyomtatvány - ez az eljárás 1 hónaptól legfeljebb 6 hónapra szól!) Javasolt, hogy a kitöltött formanyomtatvány mellett a következőket is be kell nyújtani a kérvénnyel:

  • munkáltatók jegyzéke (azon cégek, amelyekben az egyént alkalmazták);

  • mikortól meddig alkalmazták az egyént;

  • biztosítási szám;

  • személyi szám (Bosznia és Hercegovina);

  • OIB (Horvátország) - különleges szám, amely az adószámot és a személyi azonosító számot együtt tartalmazza (EMŠO);

  • személyi szám (Szerbia)

 • Kérvény biztosítási időszakok igazolására a Szlovén Köztársaságban (személyesen igényelheti a dokumentumot, és azonnal megkaphatja!)
 • Rokkantsági nyugdíj (elengedhetetlen, hogy először forduljon kezelőorvosához, aki elmagyarázza a rokkantsági nyugdíj megszerzésének lehetőségeit)

 • Családi és elhalálozási támogatás

 

FONTOS!

Oroszországnak és Ukrajnának nincs megállapodása a Szlovén Köztársasággal, következésképpen ön külföldi személyként nem kérheti a Szlovén Köztársaságban a nyugdíj- vagy rokkantsági biztosításból származó jogai elismerését.

 

Ukrán külföldiek esetében csak a Szlovéniában folytatott munkaviszony számít.

 

Hol kapom meg a szükséges információkat külföldről a szolgálat éveinek igazolására?

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije - ZPIZ (Szlovéniai Nyugdíj- és Fogyatékossági Biztosító Intézet)

Območna enota Maribor (Maribori területi iroda) 

Služba za Mednarodno zavarovanje (Nemzetközi Biztosítási Osztály)

Zagrebška cesta 84

2000 Maribor

P: +386 (0) 2 250 71 00

E: oemb@zpiz.si

W: www.zpiz.si

Kapcsolattartó:

Dejan Juhart úr, a nemzetközi biztosítási osztály vezetője)

P: +386 (0) 2 250 71 50

 

Segítség a nyomtatványok kitöltésében:

Glavna pisarna (Főhivatal)

Informator: Dragan Vukelić úr

Munkaidő:

Hétfő és kedd:             8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00

Szerda:                          8:00 -12:00 és 13:00 -17:00

Péntek:                         8:00 - 13:00

Csütörtökön nincs félfogadás!