Slovenački jezikBESPLATAN PROGRAM UČENJA SLOVENAČKOG JEZIKA ZA DRŽAVLJANE TREĆIH DRŽAVA

Državljani trećih država imaju pravo pohađati kursa „Početna integracija imigranata - PII”.

Kursevi se odvijaju u opsegu 180 ili 60 + 120 sati, zavisno od dozvole za boravak koju imate kao državljani trećih država.

 

PAŽNJA:

Uslov za pohađanje kursa je da u Administrativnoj jedinici Maribor podnesete zahtjev za dobijanje Potvrde o ispunjavanju uslova za učešće u jedinstvenom programu.

PROVJERA ZNANJA SLOVENAČKOG JEZIKA NA OSNOVNOM NIVOU ZA DRŽAVLJANE TREĆIH DRŽAVA

Gdje mogu podnijeti zahtjev za dobijanje Potvrde o ispunjavanju uslova za učešće u jedinstvenom programu?

Upravna enota Maribor (Administrativna jedinica Maribor)

Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije (Odjeljenje za matične poslove, državljanstvo i migracije)

Referat za tujce (Referat za strance)

Ulica heroja Stanete 1, 2000 Maribor, prizemlje, soba #102

Telefon: 02 220 83 73

Radno vrijeme za poslovanje sa strankama:

Ponedjeljak  i utorak:                         8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Srijeda:                                                 8:00 - 12:00 in 13:00 - 18:00

Četvrtak:                                              8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00*

 * četvrtkom su radni sati samo za radno područje saobraćaja, ličnih statusa, izdavanje ličnih karti i pasoša, prijavu boravka, administrativnih ovjera i za potvrđivanje obrazaca podrške glasača

Petak                                                  8:00 - 13:00

Kursevi i testovi iz znanja slovenačkog jezika za strance se izvode kod ovlašćenih ustanova.

U Mariboru je za 2018. godinu takva ovlašćena ustanova Andragoški zavod.

Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza (Narodni univerzitet)

Maistrova ulica 5

2000 Maribor

Telefon: 02 234 11 11

E-adresa: info@azm-lu.si 

ISPIT IZ SLOVENAČKOG JEZIKA ZA STRANE STUDENTE

Polaganje ispita iz slovenačkog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Mariboru:

  • Osnovni nivo A2
  • Srednji nivo B1
  • Viši nivo B2
  • Visok nivo C2 (za kandidate koji žele studirati na Medicinskom fakultetu u Mariboru)

 

Kontaktna osoba za sve ispite iz slovenačkog jezika za strance:

doc. dr. Gjoko Nikolovski

Telefon: 02 22 93 775

E-adresa: gjoko.nikolovski@um.si

Opširnije na: FF Maribor