StudijeŠTA MOGU STUDIRATI NA UNIVERZITETU U MARIBORU

Na Univerzitetu u Mariboru možete studirate na sljedećim fakultetima:

 1. Ekonomsko-poslovna fakulteta (Ekonomsko-poslovni fakultet)
 2. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Fakultet za elektrotehniku, računarstvo i informatiku)
 3. Fakulteta za energetiko (Fakultet za energetiku)
 4. Fakuteta za gradbeništvi, prometno inženirstvo in arhitekturo (Fakultet za građevinarstvo, saobraćajno inženjerstvo i arhitekturu)
 5. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju)
 6. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Fakultet za poljoprivredu i biosistemske nauke)
 7. Fakulteta za logistiko (Fakultet za logistiku)
 8. Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Fakultet za prirodne nauke i matematiku)
 9. Fakulteta za organizacijske vede (Fakultet za organizacione nauke)
 10. Fakulteta za strojništvo (Fakultet za mašinstvo)
 11. Fakulteta za turizem (Fakultet za turizam)
 12. Fakulteta za varnostne vede (Fakultet za bezbednosne nauke)
 13. Fakulteta za zdravstvene vede (Fakultet za zdravstvene nauke)
 14. Filozofska fakulteta (Filozofski fakultet)
 15. Medicinska fakulteta (Medicinski fakultet)
 16. Pedagoška fakulteta (Pedagoški fakultet)
 17. Pravna fakulteta (Pravni fakultet)
MEĐUNARODNA SARADNJA I RAZMJENE, ERAZMUS+

Univerzitet u Mariboru sarađuje sa 117 ustanova širom svijeta.

 

Gdje se mogu raspitati o studijama odn. međunarodnoj razmjeni?

Sve informacije o studijama u Mariboru dobijate i uređujete na:

Univerza v Mariboru (Univerzitet u Mariboru)

Služba za mednarodno sodelovanje

Rektorat, soba 112

Slomškov trg 15

2000 Maribor

Zvanična internet stranica: Mednarodno sodelovanje in izmenjava

 

Telefon: 02 23 55 322

Kada mogu pozvati ili posjetiti savjetnika Univerziteta u Mariboru i informirati se o postupcima?

Radno vrijeme za poslovanje sa studentima:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak:   10:00 - 12:00 i 14:00 - 15:00

Srijeda:                                                       10:00 - 12:00 i 14:00 - 16:00

 

BORAVAK ZA STUDENTE

Maribor i stranim studentima omogućava boravak u studentskim domovima.

 

Gdje mogu dobiti informacije za boravak u studentskim domovima?

Študentski domovi (Studentski domovi)

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

Telefon: 02 22 84 200

E-adresa: umsd@um.si

Zvanična internet stranica: Študentski domovi Maribor

Provjerite takođe koje potrebne obrasce morate ispuniti za pojedine programe:

ERASMUS

CEEPUS

STUDIJE VIŠE GODINA

STUDENTSKA PREHRANA

Svi studenti stranih univerziteta, koji u Sloveniji obavljaju studijske obaveze u okviru međunarodnih programa razmjene, imaju prava na subvencioniranu studentsku prehranu.

Studentska prehrana je obrok djelimično finansiran od strane Republike Slovenije, koji je namijenjen studentima za vrijeme studija.

Svakom studentu nudi barem jedan topao obrok dnevno.

 

Gdje se mogu upisati u sistem subvencionirane studentske prehrane?

Rukovodilac sistema subvencionirane studentske prehrane:

Gospođa Tjaša Staričič

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

Telefon: 02 228 56 00 (radno vrijeme svakog radnog dana od 10:00 do 11:00 sati)​​​​​​​

E-adresa: mednarodna@soum.si

Informacije o studentskom životu u Mariboru:

Študentska organizacija Univerze v Mariboru - ŠOUM (Studentska organizacija Univerziteta u Mariboru)

Oddelek za mednarodno sodelovanje (Odjeljenje za međunarodnu saradnju)​​​​​​​

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

Telefon: 02 228 56 00 (možete pozvati svakog dana od 9:00 do 13:00 sati)​​​​​​​

E-adresa: mednarodna@soum.sisoum@soum.si

Oglasite se lahko v času uradnih ur:

Ponedeljek, torek, četrtek in petek:   9:00 - 14:00

Sreda:                                                      9:00 - 15:00

BIBLIOTEKE U MARIBORU

1. Univerzitetska biblioteka Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor, opširnije na: UKM

2. Mariborska biblioteka, Rotovški trg 2, 2000 Maribor, pročitaj više

 • Knjižnica Rotovž, Rotovški trg 2, 2000 Maribor
 • Pionirska knjižnica Rotovž, Rotovški trg 6, 2000 Maribor
 • Čitalnica, Rotovški trg 1, 2000 Maribor
 • Knjižnica Tabor, Dvorakova 3, 2000 Maribor
 • Knjižnica Nova vas, Cesta proletarskih brigad 61/a, 2000 Maribor
 • Pionirska knjižnica Nova vas, Cesta proletarskih brigad 63/a, 2000 Maribor
 • Knjižnica Pobrežje, Čufarjeva 5, 2000 Maribor
 • Knjižnica Tezno, Zagrebška 18, 2000 Maribor
 • Knjižnica Studenci, Obrežna 1, 2000 Maribor

 

Sve jedinice Biblioteke Maribor s kontaktnim podacima možete naći ovdje.

STUDENTSKI RAD

Studentski rad u Sloveniji odvija se prijeko uputnice koju student s dokazom o statusu dobija kod jednog od studentskih servisa u Mariboru.

 

Za upis u studentski servis su vam potrebni:

 • Važeći lični dokument
 • Broj ličnog bankovnog računa
 • Poreski broj
 • Dokaz o statusu (potvrda o upisu za tekuću studijsku godinu, ili studentska knjižica, ili indeks odn. đačka knjižica)

 

Studentski servisi v Mariboru: