OsiguranjeKAKO MOGU REGULISATI OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Za podnošenje zahtjeva za boravak u Mariboru vam je potrebno odgovarajuće zdravstveno osiguranje koje pokriva najmanje neophodne zdravstvene usluge u Republici Sloveniji.

 

PAŽNJA: Možete imati sklopljeno samo jedno obavezno zdravstveno osiguranje. Ukoliko ste zdravstveno osigurani u svojoj matičnoj državi, prvo se morate tamo odjaviti kako biste se prijavili na Zavodu za zdravstveno osiguranje Slovenije.

 

Gdje mogu regulisati obavezno zdravstveno osiguranje?

Sve informacije o postupku prijave i odjave osiguranja te o postupku odabira ličnog ljekara možete dobiti na:

ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije)

Območna enota Maribor (Regionalna jedinica Maribor)

Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje, II. nadstropje (Odjeljenje za međunarodno zdravstveno osiguranje, II. sprat)

Sodna ulica 15

2000 Maribor

Zvanična internet stranica: ZZZS - Območna enota Maribor in ZZZS

 

Telefon: 02 25 21 591

Kada mogu pozvati savjetnika ZZZS Maribor i informirati se o postupcima?

Radno vrijeme za poslovanje sa strankama putem telefona i putem elektronske pošte:

Ponedjeljak, utorak i četvrtak:   8:00 - 15:00

Srijeda:                                          8:00 - 17:00

Petak:                                            8:00 - 13:00

 

Kada se mogu javiti savjetniku ZZZS Maribor kako bih regulisao osiguranje?

Radno vrijeme za poslovanje sa strankama:

Ponedjeljak i utorak:                  8:00 - 12:00 i 13:00 - 15:00

Srijeda:                                         8:00 - 12:00 i 13:00 - 17:00

Petak:                                            8:00 - 13:00

Četvrtkom nema radnih sati!

DRUGA OSIGURANJA

 Koja osiguranja je još smisleno sklopiti za bezbrižan život u Mariboru?

  •  Dopunsko zdravstveno osiguranje

 

U Sloveniji može biti i dodatno zdravstveno osigurani. To znači da pored obaveznog zdravstvenog osiguranja, koje pokriva obavezne stvari, sklopite još i dodatno zdravstveno osiguranje.

Osiguravajuća društva koja nude dodatno zdravstveno osiguranje su sljedeće:

 

 

Druga osiguranja (životna osiguranja, osiguranja pokretnina i nekretnina)

Slovenačka osiguravajuća društva: