AngajarePIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN SLOVENIA

1. Dreptul de acces liber la piața forței de muncă slovenă este acordat:

 • cetățenilor din statele membre ale UE;

 • cetățenilor din Spaţiul Economic European (SEE);

 • cetățenilor originari din Elveția.

Doar acești cetățeni pot desfășura activități profesionale, pot obține un loc de muncă sau pot desfășura activități independente fără un permis de muncă.

 

2. În ceea ce îi privește pe cetățenii resortisanți din țări terțe există un permis unic care asigură intrarea, șederea și munca în Slovenia.

Permisul unic poate fi obținut de la Unitatea administrativă din Maribor (mai multe informații în - DOCUMENTE)

Mai multe la: PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN SLOVENIA

 

Excepție:

3. În ceea ce îi privește pe cetățenii originari din Serbia & Bosnia și Herțegovina, se aplică Acordul privind angajarea cetățenilor din Bosnia și Herțegovina în Slovenia. Acesta reglementează condițiile de angajare și procedura de eliberare a permiselor de muncă, însă nu include permisul de ședere pentru Slovenia.

ATENȚIE: Cum se poate obține un permis de lucru în baza Acordului privind angajarea cetățenilor din Bosnia și Herțegovina în Slovenia – citiți aici. 

ATENȚIE: Cum se poate obține un permis de lucru în baza Acordului privind angajarea cetățenilor din Serbia în Slovenia – citiți aici.

 

De unde pot obține toate informațiile necesare pentru a intra pe piața forței de muncă?


ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE – ZRSZ (SERVICIUL DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ DIN SLOVENIA)

Območna služba Maribor (Oficiul regional din Maribor) 

Gregorčičeva ulica 37

2000 Maribor

Telefon: +386(0)2 23 57 700

E-mail: gpzrszmaribor@ess.gov.si

Site: https://www.ess.gov.si/

Program de lucru:

Lunea și marțea:             8:00 - 12:00 și 13:00 - 15:00

Miercurea:                                8:00 - 12:00 și 13:00 - 17:00

Vinerea:                                     8:00 - 13:00

Joia este închis!

 

Mai multe informații privind piața de muncă din Slovenia, la: INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENII STRĂINI

 

STATUTUL DE REZIDENȚĂ FISCALĂ ÎN REPUBLICA SLOVENIA

Rezidenții din Slovenia sunt răspunzători pentru impozitul pe veniturile personale aplicabil veniturilor obținute la nivel mondial. Statutul de rezident al Sloveniei este, de regulă, valabil pentru persoanele care sunt înregistrate cu ședere permanentă în Slovenia.

Nerezidenții sunt răspunzători pentru plata impozitului pe veniturile personale obținute în Slovenia.

 

Determinarea statutul de rezidență fiscală - Înregistrarea în Republica Slovenia Chestionar

 

1. Obținerea statutului de rezidență fiscală

Pentru demersurile formale privind statutul de rezidență în Slovenia (înregistrarea statutului de rezidență corespunzător la registrul fiscal), o persoană fizică trebuie să depună o cerere pentru determinarea statutului de rezidență cu toate dovezile necesare la oficiul fiscal.

2. Procedura pentru obținerea codului de identificare fiscală pentru persoanele fizice fără un permis de ședere permanentă în Republica Slovenia

Pentru a obține un cod de identificare fiscală, persoanele fizice străine trebuie să depună formularul DR-02 la orice oficiu fiscal. Acest lucru se aplică persoanelor fizice care nu au un permis de ședere temporară sau permanentă în Slovenia care au nevoie de un cod de identificare fiscală sau care obțin venturi impozabile sau dețin bunuri mobile sau imobile în Republica Slovenia.

 

Cerere de înregistrare a unei persoane fizice la registrul fiscal: Formularul DR-02

Ministrstvo za finance (Ministerul Finanțelor)

Finančna uprava Republike Slovenije (Administrația fiscală a Republicii Slovenia)

Finančni urad Maribor (Oficiul fiscal din Maribor) 

Titova cesta 10

2502 Maribor

Telefon: +386(0)2 235 65 00

E-mail: mb.fu@gov.si

Site: http://www.fu.gov.si/

Program de lucru:

Lunea și marțea:             8:00 - 12:00 și 13:00 - 15:00

Miercurea:                        7:00 - 12:00 și 13:00 - 17:00

Vinerea:                            8:00 - 13:00

Joia este închis!

STABILIREA ISTORICULUI PROFESIONAL (DIN STRĂINĂTATE) - DOVADA ISTORICULUI PROFESIONAL

Cetățenii străini care sunt angajați în Slovenia pot depune o cerere privind dovada istoricul profesional și pentru punerea în aplicare a altor drepturi la Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Institutul de Asigurări de Pensii și Invaliditate din Slovenia).

Contribuțiile la asigurările de pensii și invaliditate sunt, de asemenea, plătite cu muncă efectuată de studenți, ceea ce însemnă informațiile referitoare la perioada de calificare pentru pensii pot fi obținute și pentru studenți.

Toți cetățenii străini care au lucrat în Republica Slovenia în perioada în care au fost studenți pot depune o cerere pentru declararea duratei de asigurare pentru titularii de asigurări vizați la articolul 18, stabilită în anul curent pentru anul anterior.

Cele mai obișnuite cereri, reglementate de Institutul de Asigurări de Pensii și Invaliditate sunt depuse de cetățenii străini angajați în Slovenia:

 • Cererea de stabilire a istoricului profesional din străinătate

 • Informații scrise preliminare prin perioada de calificare pentru pensie completată (formular de recomandare care înlocuiește formularul sus-menționat - acest proces poate dura de la 1 lună până la 6 luni!) Se recomandă ca formularul completat să fie însoțit, în momentul depunerii, de următoarele:

  • lista angajatorilor (societățile în care a fost angajată persoana fizică);
  • perioada de angajare a persoanei respective;
  • numărul de asigurare;
  • codul numeric personal (Bosnia și Herțegovina);
  • OIB (Croația) - numărul special care reunește codul de identificare fiscală și codul numeric personal (EMŠO);codul numeric personal (Serbia)
 • Cererea pentru declararea perioadelor de asigurare în Republica Slovenia (puteți solicita documentul personal și îl puteți primi imediat!)

 • Pensia de invaliditate (este esențial să luați mai întâi legătura cu medicul dumneavoastră personal care vă va explica posibilitățile de obținere a pensiei de invaliditate)

 • Indemnizații familiale și pentru deces

 

 

IMPORTANT!

Rusia și Ucraina nu au semnat niciun acord cu Republica Slovenia și, prin urmare, în calitate de cetățean străin nu puteți solicita niciun drept privind asigurările de pensii sau invaliditate în Republica Slovenia.

Pentru cetățenii străini din Ucraina există doar relația de angajare încheiată cu Republica Slovenia.

 

De unde pot obține toate informațiile necesare pentru stabilirea anilor de serviciu din străinătate?

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije - ZPIZ (Institutul de Asigurări de Pensii și Invaliditate din Slovenia)

Območna enota Maribor (Oficiul regional din Maribor) 

Služba za Mednarodno zavarovanje (Departamentul de asigurări internaționale)

Zagrebška cesta 84

2000 Maribor

Telefon: +386(0)2 250 71 00

E-mail: oemb@zpiz.si

Site: www.zpiz.si

 

Persoană de contact:

Domnul Dejan Juhart, șeful Departamentului de asigurări internaționale)

Telefon: +386(0)2 250 71 50

 

Asistență pentru completarea formularelor:

Glavna pisarna (Oficiul principal)

Informator: Domnul Dragan Vukelić

Program de lucru:

Lunea și marțea:             8:00 - 12:00 și 13:00 - 15:00

Miercurea:                                8:00 - 12:00 și 13:00 - 17:00

Vinerea:                                     8:00 - 13:00

Joia este închis!