CopiiÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR – CREȘE ȘI GRĂDINIȚE ÎN MARIBOR

Pentru a vă înscrie copilul la o grădiniță, trebuie să depuneți un formular special în care trebuie să indicați unitatea grădiniței alese de dumneavoastră. Cererea trebuie depusă pe parcursul perioadei de înscriere publică pentru copiii nou-înscriși pentru noul an școlar în orice moment pe parcursul anului.  

Toate informațiile referitoare la cerințele de înscriere și de admitere sunt disponibile pe site-urile și la avizierele grădinițelor sau la unitățile admininistrative ale acestora.

 

ATENȚIE:

Verificați care sunt documentele necesare pentru cererea de înscriere la grădiniță!

Statutul resortisanților din țări terțe: trebuie anexat certificatul care atestă statutul de rezidență (mai multe informații sunt disponibile în secțiunea MUNCĂ: B Statutul de rezidență fiscală în Slovenia)


Lista grădinițelor din Maribor:

1. VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR (4 unități):

1.1 Enota Tomšičeva in uprava (Unitatea Tomšičeva și Unitatea administrativă)

1.2 Enota Košaki (Unitatea Košaki)

1.3 Enota Kamnica (Unitatea Kamnica)

1.4 Enota Bresternica (Unitatea Bresternica)

 

2. VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR (6 unități): 

2.1 Enota Gledališka in uprava (Unitatea Gledališka și Unitatea administrativă)

2.2 Enota Gregorčičeva-Krekova (Unitatea Gregorčičeva-Krekova)

2.3 Enota Pristan (Unitatea Pristan)

2.4 Enota Smetanova (Unitatea Smetanova)

2.5 Enota Ribiška (Unitatea Ribiška)

2.6 Enota Kosarjeva (Unitatea Kosarjeva)

 

3. VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR (3 unități): 

3.1 Enota Betnavska in uprava (Unitatea Betnavska și Unitatea administrativă)

3.2 Enota Ertlova (Unitatea Ertlova)

3.3 Enota Cesta Zmage (Unitatea Cesta Zmage street)

 

4. VRTEC JOŽICE FLANDER (3 unități + program adoptat de învățământ): 

4.1 Enota Fochova in uprava (Unitatea Foch și Unitatea administrativă)

4.2 Enota Vančka Šarha (Unitatea Vanček Šarh)

4.3 Enota Razvanje (Unitatea Razvajanje)

 

5. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA (3 unități + program adoptat de învățământ): 

5.1 Enota Oblakova in uprava (Unitatea Oblakova și Unitatea administrativă)

5.2 Enota Lenka (Unitatea Lenka)

5.3 Enota Mehurčki (Unitatea Mehurčki)

 

6.VRTEC POBREŽJE (7 unități): 

6.1 Enota Grinič in uprava (Unitatea Grnič și Unitatea administrativă)

6.2 Enota Brezje (Unitatea Brezje)

6.3 Enota Čebelica (Unitatea Čebelica)

6.4 Enota Mojca (Unitatea Mojca)

6.5 Enota Najdihojca (Unitatea Najdihojca)

6.6 Enota Ob gozdu (Unitatea Ob gozdu – lângă pădure)

6.7 Enota Kekec (Unitatea Kekec)

 

7. VRTEC STUDENCI (6 unități): 

7.1 Enota Poljane in uprava (Unitatea Poljane și Unitatea administrativă)

7.2 Enota Iztokova (Unitatea Iztokova)

7.3 Enota Radvanje (Unitatea Radvanje)

7.4 Enota Limbuš (Unitatea Limbuš)

7.5 Enota Pekre (Unitatea Prek)

7.6 Enota Pekrska (Unitatea Pekrska)

 

8. VRTEC TEZNO MARIBOR (3 unități + program adoptat de învățământ): 

8.1 Enota Mišmaš in uprava (Unitatea Mišmaš și Unitatea administrativă)

8.2 Enota Lupinica (Unitatea Lupinica)

8.3 Enota Pedenjped (Unitatea Pedenjped)

8.4 Enota Mehurčki (Unitatea Mehurčku)

 

Grădinițe private:

 1. Zavod Antona Martina Slomška, OE Hiša otrok - vrtec Montessori, Vrbanska cesta 20, 2000 Maribor (Grădinița Montessori)

 2. Zavod za razvoj waldorfske pedagogike Maribor (Institutul pentru grădinița pedagogică Walfdorf), Wilsonova ulica 18, 2000 Maribor

 3. Inštitut Sofijin izvir Maribor, Zdravilna pedagogika in izobraževanje Maribor - OE Zasebni Waldorfski vrtec Studenček, Vavasorjeva ulica 94, 2000 Maribor (Grădinița Walfdorf)

 4. Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje, Maribor, PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori, Tomšičeva 38, 2000 Maribor (nu există un site disponibil) (Grădinița Montessori)

 5. Zasebni zavod Vrtec Želvica, Maribor, Strossmayerjeva ulica 34a, 2000 Maribor

ÎNVĂȚĂMÂNT DE BAZĂ OBLIGATORIU

Toți copiii în vârstă de 6 ani trebuie să fie înscriși în clasa întâi în cadrul învățământului de bază de nouă ani care este obligatoriu în Slovenia.

Înscrierea copiilor în clasa întâi în toate unitățile de învățământ primar din zona municipiului Maribor are loc în luna februarie pentru anul următor (de exemplu: 20, 21 și 22 februarie 2018 au fost datele de înscriere pentru anul școlar 2018-2019).

Părinții și tutorii legali trebuie să prezinte un document de identificare personală (carte de identitate sau pașaport) în momentul înscrierii copiilor.  

 

Lista unităților de învățământ primar din Maribor:

ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL SECUNDAR

Există 19 unități de învățământ secundar în Maribor. Puteți alege peste 200 de programe diferite din următoarele domenii:

 • agricultură - tehnologie alimentară 

 • industria forestieră - veterinară 

 • grădinărit - minerit 

 • inginerie mecanică și industria metalurgică - electrotehnică

 • științe informatice - chimie 

 • industria farmaceutică - industria sticlei 

 • industria construcțiilor - dulgherie

 • industria textilă - industria pielăriei 

 • industria tipografiei, industria hârtiei - trafic și logistică 

 • activități de service - HoReCa  

 • economie - sănătate 

 • cultură - domeniul pedagogic (învățământ preșcolar) 

 • învățământ general (gimnazija – gimnaziu)

 

Lista unităților de învățământ secundar din Maribor:

 1. Prva gimnazija, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor (învățământ gimnazial general)

 2. Druga gimnazija, Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor (învățământ gimnazial general)

 3. Tretja gimnazija Maribor, Gosposvetska c. 4, 2000 Maribor (învățământ gimnazial general)

 4. Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor (învățământ gimnazial general)

 5. Srednja glasbena in baletna šola, Mladinska ul. 12, 2000 Maribor (școală de muzică și de balet)

 6. Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Smetanova ul. 6, 2000 Maribor (domeniul electronic și informatic)

 7. Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor (servicii tehnice)

 8. Srednja ekonomska šola, Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor (economie)

 9. Biotehniška šola Maribor, Vrbanska c. 30, 2000 Maribor (școala biotehnică)

 10. Srednja šola za oblikovanje Maribor , Park mladih 8, 2000 Maribor (școala de design)

 11. Srednja gradbena šola Maribor, Mladinska ulica 12, 2000 Maribor (sectorul construcțiilor)

 12. Prometna šola Maribor, Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor (sectorul logistic)

 13. Srednja trgovska šola, Mladinska ul. 14, 2000 Maribor (sectorul comercial)

 14. Srednja šola za gostinstvo in turizem, Mladinska ul. 14/a, 2000 Maribor (HoReCa)

 15. Srednja zdravstvena šola Juge Polak Maribor, Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor (sectorul sănătății)

 16. Lesarska šola Maribor, Lesarska ul. 2, 2000 Maribor (sectorul dulgheriei)

 17. Živilska šola Maribor, OE Poklicna in tehniška šola, Park mladih 3, 2000 Maribor (sectorul tehnologiei alimentare)