STUDIICE SE POATE STUDIA LA UNIVERSITATEA DIN MARIBOR

Puteți studia la următoarele facultăți din cadrul Universității din Maribor:

 1. Ekonomsko-poslovna fakulteta
 2. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 3. Fakulteta za energetiko
 4. Fakuteta za gradbeništvi, prometno inženirstvo in arhitekturo
 5. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 6. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
 7. Fakulteta za logistiko
 8. Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 9. Fakulteta za organizacijske vede
 10. Fakulteta za strojništvo
 11. Fakulteta za turizem
 12. Fakulteta za varnostne vede
 13. Fakulteta za zdravstvene vede
 14. Filozofska fakulteta
 15. Medicinska fakulteta
 16. Pedagoška fakulteta
 17. Pravna fakulteta
COOPERARE ȘI SCHIMBURI INTERNAȚIONALE, ERASMUS+

Universitatea din Maribor colaborează cu 117 instituții din întreaga lume

 

De unde pot obține informații privind studiile sau schimburile internaționale?

Informații privind studiile în Maribor sunt disponibile la:

Univerza v Mariboru (Universitatea din Maribor)

Služba za mednarodno sodelovanje (Oficiul de relații internaționale)

Rektorat, camera 112

Slomškov trg 15

2000 Maribor

Site: Mednarodno sodelovanje in izmenjava

 

Telefon: 02 23 55 322

Când pot suna sau vizita Universitatea din Maribor pentru a obține mai multe informații referitoare la proceduri?

Program de lucru:

Lunea, marțea, joi, vinerea:            10:00 - 12:00 și 14:00 - 15:00

Miercurea:                                         10:00 - 12:00 și 14:00 - 16:00

 

CAZARE PENTRU STUDENȚIE

Maribor oferă cazare în căminele studențești și studenților străini.

 

De unde pot obține informații referitoare la căminele studențești?

Študentski domovi (Căminul studențesc al Universității din Maribor) 

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

Telefon: 02 22 84 200

E-mail: umsd@um.si

Site: Študentski domovi Maribor

Verificați care sunt formularele necesare pentru programele de studiu individual.

ERASMUS

CEEPUS

ŠTUDIJ VEČ LET

MASĂ PENTRU STUDENȚI

Toți studenții universităților străine care au obligații de studii în Slovenia în cadrul programelor de schimb internațional au dreptul la mese subvenționate.

Mesele pentru studenți sunt parțial finanțate de Republica Slovenia pentru studenți pe durata studiilor acestora.

Fiecărui student îi este oferită cel puțin o masă caldă pe zi.

 

De unde se pot solicita mesele subvenționate pentru studenți?

Șeful meselor subvenționate pentru studenți:

Doamna Tjaša Staričič

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

Telefon: 02 228 56 00 (în fiecare zi lucrătoare între 10:00 și 11:00)

E-mail: mednarodna@soum.si

Informații privind viața studențească în Maribor:

Študentska organizacija Univerze v Mariboru – ŠOUM (Organizația studenților Universității din Maribor)

Oddelek za mednarodno sodelovanje (Oficiul de relații internaționale)

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

Telefon: 02 228 56 00 (puteți suna în fiecare zi între 9:00 și 13:00)

E-mail: mednarodna@soum.sisoum@soum.si

 

Puteți efectua vizite în timpul programului de lucru:

Lunea, marțea, joi și vinerea:   9:00 - 14:00

Miercurea:                                   9:00 - 15:00

BIBLIOTECILE DIN MARIBOR

BIBLIOTECILE DIN MARIBOR

1. Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor, UKM

2. Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor, MK

 • Knjižnica Rotovž, Rotovški trg 2, 2000 Maribor
 • Pionirska knjižnica Rotovž, Rotovški trg 6, 2000 Maribor
 • Čitalnica, Rotovški trg 1, 2000 Maribor
 • Knjižnica Tabor, Dvorakova 3, 2000 Maribor
 • Knjižnica Nova vas, Cesta proletarskih brigad 61/a, 2000 Maribor
 • Pionirska knjižnica Nova vas, Cesta proletarskih brigad 63/a, 2000 Maribor
 • Knjižnica Pobrežje, Čufarjeva 5, 2000 Maribor
 • Knjižnica Tezno, Zagrebška 18, 2000 Maribor
 • Knjižnica Studenci, Obrežna 1, 2000 Maribor

 

Lista tuturor bibliotecilor și a datelor de contact aferente pot fi găsite aici.

LOCURI DE MUNCĂ PENTRU STUDENȚI

Locurile de muncă pentru studenți în Slovenia se pot obține prin intermediul unei recomandări, pe care studentul o obține cu o dovadă a statutului său de la unul dintre serviciile pentru studenți din Maribor.

 

Pentru a vă înregistra în cadrul serviciului de muncă pentru studenți aveți nevoie de:

 • un document de identitate valabil

 • numărul contului bancar personal

 • codul de identificare fiscală

 • dovada statutului de student (certificat de înscriere în anul universitar curent, carnetul de student, sau indexul sau cartea de identitate)

 

Servicii de muncă pentru studenți în Maribor: