РадРАД У СЛОВЕНИЈИ

1. Право до слободног приступа словеначком тржишту рада имају:

 • Држављани Европске уније

 • Држављани Европског привредног простора (ЕГП)

 • Држављани Швајцарске

То су они који могу да раде, да се запошљавају или самозапосле без дозволе. 

 

2. За странце из трећих држава постоји јединствена дозвола, која омогућава улазак у нашу државу, боравак, запослење и рад у Словенији.

Јединствена дозвола се добија на Управној еноти Марибор (Административној јединици Марибор) (више у рубрици – ДОКУМЕНТИ)

Више на:  РАД У СЛОВЕНИЈИ

 

Изузетак:

3. За држављане Босне и Херцеговине и држављане Cpбиje важe Споразум о запошљавању између Словеније и Босне и Херцеговине и Споразум о запошљавању између Словеније и Cpби​​​​je, који одређује услове запошљавања и поступке за идавање радних дозвола и који не укључује право на боравак у Словенији. 

ПАЖЊА: Како до радне дозволе по споразуму за држављане БиХ прочитајте овде:

ПАЖЊА: Како до радне дозволе по споразуму за држављане Cpби​​je прочитајте овде:

 

Где да добијем све потребне информације за приступ тржишту рада? ​​​​​​​


ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE – ZRSZ (ЗАВОД РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ)

Регионална служба Марибор

Gregorčičeva ulica 37 

2000 Maribor

Телефон: 02 23 57 700

E-адреса: gpzrszmaribor@ess.gov.si

Званична интернет страница: www.ess.gov.si

Радно време за рад са странкама:

Понедељак и уторак:             8:00 - 12:00 и 13:00 - 15:00

Среда:                                     8:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00

Петак:                                     8:00 - 13:00

Четвртком не раде са странкама.

 

Више о раду у Републици Словенији на: ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА СТРАНЦЕ

 

СТАТУС ПОРЕСКОГ РЕЗИДЕНТА У РЕПУБЛИЦИ СЛОВЕНИЈИ

Резиденти Словеније су опорезовани са порезом на све приходе грађана, које су остварили у и изван Словеније, значи било где по свету. Статус резидента Словеније по правилу важи за оне који имају у Словенији пријављен стални боравак. .

Нерезиденти су обавезни да плате порез на приходе грађана само од прихода остварених у Словенији.

Одређивање статуса резидента – долазак у Словенију: Анкета

 

 1. Добијање статуса пореског резидента

За званично уређење статуса резидента у Словенији (упис одговарајућег статуса резидента у порески регистар) потребно је предати молбу за одређивање статуса резидента са потребним доказима у пореској управи.

 1. Поступак добијања пореског броја за физичке особе које нису држављани републике Словеније

За добијање пореског броја странац мора да испуни образац DR-02 и да га преда у било коју пореску управу. То важи за све физичке особе које у Словенији немају нити сталан нити привремени боравак, а потребан им је порески број јер на територији Словеније остварују приходе који се опорезују или су власници покретне или непокретне имовине која се опорезује.

Пријава за упис у порески регистар: Образац DR-02

Ministrstvo za finance ( Министарство за финансије)

Finančna uprava Republike Slovenije (Пореска управа Републике Словеније)

Finančni urad Maribor (Пореска управа Марибор)

Titova cesta 10 (Титова цеста 10)

2502 Maribor (2502 Марибор)

Телефон: 02 235 65 00

E-адреса: mb.fu@gov.si

Званична интернет страница: www.fu.gov.si

Радно време за рад са странкама:

Понедељак и уторак:             8:00 - 12:00 и 13:00 - 15:00

Среда:                                     7:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00

Петак:                                     8:00 - 13:00

Четвртком не раде са странкама.

ПРИЗНАВАЊЕ РАДНОГ СТАЖА (У ИНОСТРАНСТВУ) – ПОТВРДА О РАДНОМ СТАЖУ

На Заводу за пензионо и инвалидско осигурање Републике Словеније (Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije) молбе за издавање потврда и остваривање других права овде могу да предају странци који су овде у радном односу.

Доприноси се плаћају и за студентки рад тако да могу да се добију и информације о радном стажу студената.

Сви странци који су радили преко студентских сервиса у Републици Словенији могу да предају захтев за добијање информација о трајању осигурања за осигуранике из 18. члана, који се у текућој години одређује за претходне године.

Најчешћи захтеви које странци који су у радном односу у Републики Словенији траже при ZPIZ (ЗПИЗ)

 • Захтев за признавање радног стажа у иностранству

 • Предходна писана информација о допуњеном заједничком радном стажу (препоручен образац, који надокнађује горњи - тај поступак траје најмање 1 месец до некад и 6 месеци.) Препоручљиво је да се поред испуњеног обрасца преда и:

 • списак послодаваца (предузећа где је особа била запослена)

 • од када до када је особа била запослена

 • број осигурања

 • ОИБ (Хрватска) – посебан број који обједињује порески бр. и ЈМБГ

 • лични број (Србија)

 • Молба за попис периода осигурања у РС (можете да се јавите лично и документ добијете одмах)

 • Инвалидска пензија (обавезно је, да се најпре јавите свом личном лекару, који ће вам појаснити могућности за добијање инвалидске пензије)

 • Породичне и пензије за удовице

 •  

ПАЖЊА!

Русија и Украјина са Републиком Словенијом немају закључен никакав споразум и последица тога је да као странац не можете остварити права из пензионог односно инвалидског осигурања у републици Словенији.

За странце из Украјине важи само радни однос који је закључен у Републици Словенији.

 

Где да добијем информације за признавање радног стажа у иностранству?

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije –ZPIZ (Завод за пензионо и инвалидско осугурање Републике Словеније)

Регионална служба Maribor

Služba za mednarodno zavarovanje (Служба за међународно осигурање)

Zagrebška cesta 84

2000 Maribor

Tелефон: 02 250 71 00

E-адреса: oemb@zpiz.si

Званична интернет страница: www.zpiz.si

 

Особа за контакт:

Господин Дејан Јухарт вођа Службе за међународно осигурање (Dejan Juhart, vodja službe za mednarodno zavarovanje)

Телефон: 02 250 71 50

Помоћ за испуњавање образаца:

Главна канцеларија

Информатор: господин Драган Вукелић

Радно време за рад са странкама:

Понедељак и уторак:             8:00 - 12:00 и 13:00 - 15:00

Среда:                                     7:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00

Петак:                                     8:00 - 13:00

Четвртком не раде са странкама.