ДОКУМЕНТИШТА СВЕ МОРАМ ДА УРАДИМ, ДА БИ мој боравак У МАРИБОРУ БИо У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНИМА

1. Боравак за период од три месеца

 • Пријава адресе боравка у полицијској станици (пријава и одјава госта)

2. Боравак дужи од три месеца

 • Молба за издавање привремене дозволе за привремени боравак странца (који у Словенији борави на основу визе за дугорочни боравак)

 • Молба за идавање прве јединствене дозволе за боравак и рад

 • Молба за издавање прве јединствене дозволе за привремени боравак због истраживачког рада или рада у високом школству

 • Молба за издавање прве јединствене дозволе због запошљавања висококвалификованог кадра (Плава карта ЕУ)

 • Молба за издавање Плаве карте ЕУ у Републици Словенији за власника Плаве карте ЕУ, издате у другој држави чланици ЕУ (и за чланове породице)
 • Молба за издавање прве дозволе за привремени боравак за некадашњег власника Плаве карте ЕУ и чланове његове породице

 • Молба за издавање прве дозволе за привремени боравак због студија

 • Молба за дозволу сталног боравка

3. Молба за добијање држављанства (поступак натурализације)

 


1.

Боравак за период до три месеца

У Словенију сте стигли:

 • са важећим пасошем, уколико за улазак није потребна виза

 • са пасошем у којем је виза, уколико је потребна за улазак

 • са важећом дозволом за боравак и пасошем

 

ПАЖЊА: Пасош мора да важи још најмање три месеца дуже од намераваног боравка у Словенији.

У случају да не боравите код регистрованог домаћина, који у полицијској станици уређује вашу пријаву и одјаву (хотел, мотел, пансион, соба, ђачки или студентски дом, болница, ...), морате да се у року од 72 сата (значи у року од три дана) јавите у најближу полицијску станицу и пријавите адресу вашег тренутног боравка у Марибору.

Где могу да пријавим односно одјавим боравак у случају да не станујем код регистрованог домаћина?

 

POLICIJSKA POSTAJA MARIBOR I. (ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА МАРИБОР I.) 

Vošnjakova 1 (Вошњакова 1)

2000 Maribor (2000 Марибор)

Tel.: 02 220 86 30

E-адресаpp_maribor1.pumb@policija.si

 

POLICIJSKA POSTAJA MARIBOR II. (ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА МАРИБОР II.) 

Cesta proletarskih brigad 75 (Улица пролетерских бригада 75)

2000 Maribor (2000 Марибор)

Tел.: 02 429 26 00

E-адресаpp_maribor2.pumb@policija.si

Више на: ПОЛИЦИЈА

(Пријава и одјава госта који нема важећу дозволу за боравак и станује код рођака, пријатеља, познаника)

2.

Боравак даљи од три месеца

Уколико желите у Словенији остати дуже од три месеца морате пред истеком тромесечне дозволе боравка пријавити боравак на Управној еноти у Марибору (у Административној јединици у Марибору).

 

Где добијам дозволу за привремени односно сталан боравак?

Upravna enota Maribor (Административна јединица Марибор)

Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije (Одсек за грађанска стања)

 

ЛОКАЦИЈА 1: Ulica heroja Stanete 1, 2000 Maribor

T: 02 220 84 02

M: 031 747 457

E-pošta: ue.maribor@gov.si

Када могу да позовем саветника на Управној еноти марибор (Административној јединици Марибор) да се информишем о поступцима?

Радно време за рад са странкама преко телефона и преко електронске поште:

Понедељак, уторак, четвртак:      8:00 - 15:00

Среда:                                             8:00 - 18:00

Петак:                                              8:00 - 13:00

 

Када могу да се појавим код саветника на Управној еноти Марибор (Административној јединици Марибор) да средим статус боравка односно остала документа.

Радно време за рад са странкама:

Понедељак и уторак:                      8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Среда:                                              8:00 - 12:00 in 13:00 - 18:00

Четвртак:                                         8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00*

* у четвртак је радно време само за радна подручја саобраћаја, личних стања, издавање личних карата и пасоша, пријаве боравка, оверавања докумената и потврђивање образаца за подршку бирачима.

Петак:                                               8:00 - 13:00

На територији Републике Словеније можете да боравите са важећим пасошем, уколико вам за улазак није потребна виза или са пасошем у којем је виза, уколико је виза потребна или са важећом дозволом за боравак и пасошем највише три месеца од дана уласка у државу, затим морате на Управној еноти Марибор (Административној јединици Марибор) предати молбу за уздавање потврде о пријави боравка (дозвола за привремени боравак  и дозвола за стални боравак).

 

Како да као држављанин-ка трећих држава добијем дозволу за припремени боравак у Марибору?

Потребан вам је важећи пасош, неке потврде и докази, набројани у наставку, затим ћете у зависности од разлога боравка по правилу испунити на Управној еноти Марибор (Административној јединици Марибор) одговарајући образац. Молбу можете предати и у иностранству у дипломатском представништву или конзулату Републике Словеније.

Дозвола вам се издаје уколико:

 • имате доказ за разлог боравка у Словенији и

 • испуњавате прописане услове за издавање дозволе.

 •  

Разлози за боравак и за издавање дозволе за привремени боравак за држављане трећих држава могу да буду:

 • Запослење или рад

 • Самозапослење

 • Сезонски рад

 • Дневни мигрантски рад

 • Упућивање (нпр профсионално усавршавање у иностранству)

 • Премештај у оквиру компаније или предузећа

 • Плава карта ЕУ

 • Студирање

 • Посао на подручју истраживања и високог школства

 • Сједињавање породице

 • Сједињавање породице код особа са међународном заштитом у Словенији

 • Државни интерес

 • Резидент за дуже време (ЛТР) у другој држави ЕУ

 • Странац словеначког порекла

 

Основни услови за издавање дозволе за боравак:

 • Важећи пасош (мора да важи још најмање три месеца дуже од намераваног боравка у Словенији)

 • Одговарајуће здравствено осигурање (које покрива најмање хитне здравствене услуге у РС)

 • Потребна средства за живот (месечно најмање у висини основног износа минималног доходка у РС)

 • Разлог боравка који се може доказати

 • Проверене безбедностне сумње, у зависности од разлога за боравак (потврда о некажњавању из матичне државе, које није старије од три месеца, преведено на словеначки језик и оверено)

 • Оверени и преведени остали докази, у зависности од разлога бивања

 • Одговарајућа биографија

 • Узимање отиска прстију

 

Поред основних услова за издавање прве дозволе за привремени боравак мораћете да испуните такође и друге услове, који зависе од разлога за боравак у Словенији.

 

ПАЖЊА! Пре него што кренете у процес прикупљања свих потребних докумената, саветујемо вам да се лично (и са преводиоцем) јавите на Управну еноту Марибор (Административну јединицу Марибор) и детаљно проверите шта вам је све потребно за предају комплетне молбе за дозволу за привремени боравак у Словенији. Уколико то за вас није изводљиво, саветујемо да надлежну службу на Управној еноти Марибор (Административној јединици Марибор) бар позовете преко телефона (са преводиоцем) и да се детаљно информишете о процедури и свим документима које морате доставити.


 

ПАЖЊА! Пошто се закон који уређује боравак странаца у Словенији често мења, побрините се да са надлежном службом на Управној еноти Марибор (Административној јединици Марибор) ступите у контакт правовремено и добијете све потребне информације, које ће вам помоћи при предаји потребне документације.

 

Колико дуго важи дозвола за привремени боравак, уколико сам држављан-ка трећих држава?

 • Трајање дозволе за привремени боравак: издаје се за одређено време (највише за једну годину) са могућношћу за продужење под истим условима под којима је било издата.  

 

Какав је поступак за добијање дозволе за боравак за држављане трећих држава?

Како да као државњанин трећих држава да добијем сталан боравак у Марибору?

Када сте у Словенији непрекидно и законито боравили (5) година на основу потврде о пријави привременог боравка, можете да предате молбу за издавање потврде о сталном боравку.

 

Колико дуго важи дозвола за сталан боравак, уколико сам држављанин-ка трећих држава?

·  Трајање дозволе за сталан боравак: издаје се без ограничења трајања и за њу није потребно доказивати разлог за сталан боравак у Словенији.

 

Више на: ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА СТРАНЦЕ 

 

3.

Молба за добијање државњанства ( поступак натурализације)

Словеначко држављанство можете да добијете по пореклу (уколико су ваши родитењи или један од родитења словеначки држављани) и можете га добити и натурализацијом.

 

Где и како да добијем словеначко држављанство?

По словеначким законима после 10 година законитог боравка у Словенији можете да добијете држављанство по поступку редовне натурализације.

Словеначко држављанство можете да добијете и по поступку натурализације са олакшицама (уколико сте венчани са словеначим држављаном-ком, уколико сте од изузетног значаја за град односно државу и по другим изузецима)

 

Где могу да предам молбу за добијање држављанства? 
 

Поступак добијања држављанства можете да сређујете на Управној еноти Марибор (Административној јединици Марибор).

Више о добијању држављанства: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVЕ (МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ)

ШТА МОРАМ ДА ЗНАМ О ВАЖЕЊУ МОЈЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

Уколико имате у Републици Словенији дозволу за боравак и пријављенo пребивалиште, можете да возите једну годину од датума пријаве боравка са важећом возачком дозволом коју вам је издао надлежни орган у вашој држави и због reciprociteta можете возити у Републици Словенији она возила, за која вам је дозвола издата.

Захтев за замену возачке дозволе можете предати на Upravni enoti Maribor (Администратиној јединици Марибор), али морате полагати практични део испита.

Захтев за замену возачке дозволе можете предати на

Више на: ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА СТРАНЦЕ

КАКО ДА СКЛОПИМ ЗАКОНСКУ ВЕЗУ ИЛИ ПАРТНЕРСКУ ЗАЈЕДНИЦУ У СЛОВЕНИЈИ

Уколико желите да склопите законску односно партнерску везу морате да се пријавите код матичара на Управној еноти Марибор (Административној јединици Марибор).

 Држављанке и држављани других држава потребно вам је:

 • извод из матичне књиге рођених

 • потврда да нисте венчани

 • потврда државе чији сте држављанин да ни препрека за склапање законске везе у Словенији

 • Доказ о држављанству (нпр. пасош).

Више на:  ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА СТРАНЦЕ 

ШТА СВЕ МОРАМ ДА ЗНАМ ПРИЛИКОМ РОЂЕЊА ДЕТЕТА?

Дете, рођено на територији Републике Словеније чији родитељи нису држављани Републике Словеније, рођењем не добија словеначко држављанство!

У року од три месеца морате родитељи пријавити дете у матичној држави и средити његово држављанство.

Сва деца, рођена у породилишту Maribor, ће на основу пријаве рођења, коју даје споменута здравствена установа бити уписани у званичну евиденцију (матични регистар на Управној еноти Марибор (Административној јединици Maribor).


Више на:  ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА СТРАНЦЕ