ДецаПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ – ЈАСЛИЦЕ И ВРТИЋИ У МАРИБОРУ

За упис детета у вртић морате да испуните и предате посебну пријаву, на којој ћете уписати седиште вртића који сте изабрали. Пријаву је потребно предати у време јавног уписа нових ученика за нову школску годину односно било када током године.

Све информације о упису и условима можете наћи на интернет страницама и на огласним таблама вртића или на управним зградама вртића.

  

ПАЖЊА:

Проверите које документе морате да приложите уз пријаву за упис детета у вртић.

Статус странца у РС: потребно је приложити потврду о статусу резидента (информације ћете наћи у рубрици РАД : B Статус пореског резидента у Словенији)

 

Списак вртића у Марибору:

1. VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR (ВРТИЋ БОРИСА ПЕЧЕТА МАРИБОР) (4 јединице):

1.1 Enota Tomšičeva in uprava (Јединица Томшичева и управа)

1.2 Enota Košaki (Јединица Кошаки)

1.3 Enota Kamnica (Јединица Камница)

1.4 Enota Bresternica (Јединица Брестерница)

 

2. VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR( ВРТИЋ ИВАНА ГЛИНШКА МАРИБОР) (6 јединица): 

2.1 Enota Gledališka in uprava (Јединица Гледалишка и управа)

2.2 Enota Gregorčičeva-Krekova (Јединица Грегорчичева-Крекова)

2.3 Enota Pristan (Јединица Пристан)

2.4 Enota Smetanova (Јединица Сметанова)

2.5 Enota Ribiška (Јединица Рибишка)

2.6 Enota Kosarjeva (Јединица Косарјева)

 

3. VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR (ВРТИЋ ЈАДВИГЕ ГОЛЕЖ МАРИБОР)  (3 јединице): 

3.1 Enota Betnavska in uprava (Јединица Бетнавска и управа)

3.2 Enota Ertlova (Јединица Ертлова)

3.3 Enota Cesta Zmage (Јединица Цеста Змаге)

 

4. VRTEC JOŽICE FLANDER (ВРТИЋ ЈОЖИЦЕ ФЛАНДЕР)  (3 јединице + развојно одељење): 

4.1 Enota Fochova in uprava (Јединица Фоцхова и управа)

4.2 Enota Vančka Šarha (Јединица Ванчка Шарха)

4.3 Enota Razvanje (Јединица Развање)

 

5. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA (ВРТЕЦ ОТОНА ЖУПАНЧИЧА) (3 јединице + развојно одељење): 

5.1 Enota Oblakova in uprava (Јединица Облакова и управа)

5.2 Enota Lenka (Јединица Ленка)

5.3 Enota Mehurčki (Јединица Мехурчки)

 

6.VRTEC POBREŽJE (ВРТЕЦ ПОБРЕЖЈЕ) (7 јединица): 

6.1 Enota Grinič in uprava (Јединица Гринич и управа)

6.2 Enota Brezje (Јединица Брезје)

6.3 Enota Čebelica (Јединица Чебелица)

6.4 Enota Mojca (Јединица Мојца)

6.5 Enota Najdihojca (Јединица Најдихојца)

6.6 Enota Ob gozdu (Јединица Об Гозду)

6.7 Enota Kekec (Јединица Кекец)

 

7. VRTEC STUDENCI (ВРТЕЦ СТУДЕНЦИ) (6 јединица): 

7.1 Enota Poljane in uprava (Јединица Пољане и управа)

7.2 Enota Iztokova (Јединица Изтокова)

7.3 Enota Radvanje (Јединица Радвање)

7.4 Enota Limbuš (Јединица Лимбуш)

7.5 Enota Pekre (Јединица Пекре)

7.6 Enota Pekrska (Јединица Пекрска)

 

8. VRTEC TEZNO MARIBOR (ВРТИЋ ТЕЗНО МАРИБОР) (3 јединице + развојно одељење): 

8.1 Enota Mišmaš in uprava (Јединица мишмаш и управа)

8.2 Enota Lupinica (Јединица Лупиница)

8.3 Enota Pedenjped (Јединица Падењпед)

8.4 Enota Mehurčki (Јединица Мехурчки)

 

Приватни вртићи:

 1. Zavod Antona Martina Slomška (Завод Антона Мартина Сломшка), OE Hiša otrok - vrtec Montessori, Vrbanska cesta 20, 2000 Марибор ( ОЕ кућа деце – вртић Монтесори, Врбанска цеста 20, 2000 Марибор)

 2. Zavod za razvoj waldorfske pedagogike Maribor (Завод за развој валдорфске педагогије Марибор), Wilsonova ulica 18, 2000 Maribor (Вилсонова улица 18, 2000 Марибор)

 3. Inštitut Sofijin izvir Maribor( Институт Софијин извор Марибор), Zdravilna pedagogika in izobraževanje Maribor - OE Zasebni Waldorfski vrtec Studenček, Vavasorjeva ulica 94, 2000 Maribor (Здрава педагогогија и образовање – ОЕ Приватни Валдорфски вртић Студенчек, Вавасорјева улица 94, 2000 Марибор)

 4. Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje, Maribor, PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori, Tomšičeva 38, 2000 Maribor (ni spletne strani) (За живот, завод за васпитање, образовање, породицу и здравље, Марибор, ПЕ приватни вртић Кућа деце Монтесори, Томшичева 38, 2000 Марибор (нема интернет страну)

 5. Zasebni zavod Vrtec Želvica (Приватни завод Вртић Желвица), Maribor, Strossmayerjeva ulica 34a, 2000 Maribor (Штросмајерова улица 34а, 2000 Марибор)

ОБАВЕЗНО ШКОЛОВАЊЕ

У први разред деветогодишње школе, која је у Словенији обавезна, морајо родитељи да упишу сву децу која су напунила 6 година.

Упис деце у први разред основне школе се догађа у свим основним школама на територији општине Марибор у месецу фебруару за следећу школску годину ( нпр. за школску годину 2018/19 је био упис 20.,21. и 22. фебруара 2018)

Родитељи или старатељи деце морају при упису да имају лични документ ради идентификације (личну карту или пасош)

 

Списак основних школа у Марибору

 • Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor (Основна школа Ангела Беседњака Марибор), Celjska ulica 11, Maribor, (Цељска улица 11, Марибор)

 • Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor (Основна школа Бојана Илића Марибор, Mladinska ulica 13, Maribor, (Омладинска улица 13, Марибор)

 • Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor (Основна школа бораца за северну границу Марибор), Ulica borcev za severno mejo 16, Maribor, (Улица бораца за северну границу, Марибор)

 • Osnovna šola bratov Polančičev Maribor (Основна школа браће Поланчичев Марибор), Prešernova ulica 19, Maribor, (Прешернова улица 19, Марибор)

 • Osnovna šola Draga Kobala Maribor (Основна школа Драга Кобала Марибор), Tolstojeva ulica 3, Maribor, (Толстојева улица 3, Марибор)

 • Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor (Основна школа Франца Розмана), Kersnikova ulica 10, Maribor, (Керсникова улица 10, Марибор)

 • Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor (Основна школа Францета Прешерна Марибор), Žolgarjeva ulica 2, Maribor, (Жолгарјева улица 2, Марибор)

 • Osnovna šola Janka Padežnika Maribor (Основна школа Јанка Падежника Марибор), Iztokova ulica 6, Maribor, (Изтокова улица 6, Марибор)

 • Osnovna šola Kamnica (Основна школа Камница), Vrbanska cesta 93, Kamnica, (Врбанска цеста 93, Камница)

 • Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor (Основна школа Лудвика Плибершка Марибор), Lackova cesta 4, Maribor, (Лацкова цеста 4, Марибор)

 • Osnovna šola Maksa Durjave Maribor (Основна школа Макса Дурјаве Марибор), Ruška cesta 15, Maribor, (Рушка цеста 15, Марибор)

 • Osnovna šola Malečnik (Основна школа Малечник), Malečnik 61, Malečnik, (Малечник 61, Малечник)

 • Osnovna šola Martina Konšaka Maribor (Основна школа Мартина Коншака Марибор), Prekmurska cesta 67, Maribor, (Прекмурска цеста 67, Марибор)

 • Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor (Основна школа Прежиховега Воранца Марибор), Gosposvetska cesta 10, Maribor, (Госпосветска цеста 10, Марибор)

 • Osnovna šola Rada Robiča Limbuš (Основна школа Рада Робича Лимбуш), Limbuška cesta 62, Limbuš, (Лимбушка цеста 62, Лимбуш)

 • Osnovna šola Slave Klavore Maribor (Основна школа Славе Клаворе Марибор), Štrekljeva ulica 31, Maribor, (Штрекљева улица 31, Марибор)

 • Osnovna šola Leona Štuklja Maribor (Основна школа Леона Штукља Марибор), Klinetova ulica 18, Maribor, (Клинетова улица 18, Марибор)

 • Osnovna šola Tabor I Maribor (Основна школа Табор I Марибор) , Ulica Arnolda Tovornika 21, Maribor, (Улица Арнолда Товорника 21, Марибор)

 • Osnovna šota Toneta Čufarja Maribor (Основна школа Тонета Чуфарја Марибор) , Zrkovska cesta 67, Maribor. (Зрковска цеста 67, Марибор)

СРЕДЊЕШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Марибор нуди средњешколско образовање у 19 средњих школа. Можете да бирате између 200 различитих програма на следећим подручјима:

 • пољопривреда - прехрана

 • шумарство - ветеринарство

 • повртарство - рударство

 • мешинство и металургија - електротехника

 • рачунари - хемија

 • фармација - стакларство

 • грађевина – столарство

 • текстилство – кожарство

 • штампарство, графиka - саобраћај и везе

 • услуге – угоститељство и туризам

 • економија – здравство

 • култура – педагошко подручје (предшколско васпитање)

 • опште образовање (гимназија)

 

Seznam srednjih šol v Mariboru:

 1. Prva gimnazija (Прва Гимназија), Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor (Трг генерала Маистра 1, 2000 Марибор

 2. Druga gimnazija (Друга Гимназија), Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor (Трг Милоша Зиданшка 1, 2000 Марибор

 3. Tretja gimnazija Maribor (Трећа Гимназија Марибор), Gosposvetska c. 4, 2000 Maribor (Госпосветска ц. 4, 2000 Марибор)

 4. Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška (Шкофијска гимназија Антона мартина Сломшка), Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor (Врбанска цеста 30, 2000 Марибор)

 5. Srednja glasbena in baletna šola (Средња музичка и балетска школа), Mladinska ul. 12, 2000 Maribor (Омладинска улица 12, 2000 Марибор)

 6. Srednja elektro-računalniaka šola Maribor (Средња електро – рачунарска школа Марибор), Smetanova ul. 6, 2000 Maribor (Сметанова ул. 6, 2000 Марибор)

 7. Tehniški šolski center Maribor (Технички школски центар Марибор), Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor (Золајева улица 12, 2000 Марибор)

 8. Srednja ekonomska šola (Средња економска школа), Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor (Трг Бориса Кидрича 3, 2000 Марибор)

 9. Biotehniška šola Maribor ( Биотехничка школа Марибор), Vrbanska c. 30, 2000 Maribor (Врбанска ц. 30, 2000 Марибор)

 10. Srednja šola za oblikovanje Maribor (Средња школа за дизајн Марибор), Park mladih 8, 2000 Maribor (Парк младих 8, 2000 Марибор)

 11. Srednja gradbena šola Maribor (Средња грађевинска школа Марибор), Mladinska ulica 12, 2000 Maribor (Омладинска улица 12, 2000 Марибор)

 12. Prometna šola Maribor (Саобраћајна школа Марибор), Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor Прерадовићева ул. 33, Марибор)

 13. Srednja trgovska šola (Средња трговачка школа), Mladinska ul. 14, 2000 Maribor (Омладинска ул. 14, 2000 Марибор)

 14. Srednja šola za gostinstvo in turizem (Средња школа за угоститељство и туризам), Mladinska ul. 14/a, 2000 Maribor (Омладинска ул. 14/а Марибор)

 15. Srednja zdravstvena šola Juge Polak Maribor (Средња здравствена школа Југе Полак Марибор), Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor (Трг Милоша Зиданшка 3, 2000 Марибор)

 16. Lesarska šola Maribor ( Школа за прераду дрвета Марибор), Lesarska ul. 2, 2000 Maribor (Лесарска ул. 2, 2000 Марибор)

 17. Živilska šola Maribor (Прехрамбена школа Марибор), OE Poklicna in tehniška šola, Park mladih 3, 2000 Maribor (ОЈ Стручна и техничка школа, Парк младих 3, 2000 Марибор)