СловеначкиБЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ УЧЕЊА СЛОВЕНАЧКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДРЖАВЉАНЕ ТРЕЋИХ ДРЖАВА

Држављани трећих држава имају могућност за похађање курса „Почетна интеграција досељеника – ПИД“.

Курсеви се одржавају у обиму од 180 или 60 + 120 часова, у зависности од дозволе за боравак који држављанин-ка треће државе поседује.

 

ПАЖЊА:

Услов за похађање курса је да на Управној еноти Марибор (Административној јединици Марибор) предате молбу за добијање Потврде о испуњавању услова за учешће у јединственом програму.

пРОВЕРА ЗНАЊА ОСНОВНОГ НИВОА СЛОВЕНАЧКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДРЖАВЉАНЕ ТРЕЋИХ ДРЖАВА

Где могу да предам молбу за добијање Потврде о испуњавању ислова за учешће у јединственом програму?

Upravna enota Maribor (Административна јединица Марибор)

Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije (Одсек за грађанска стања)

Referat za tujce (Одељење за странце)

Ulica heroja Stanete 1, 2000 Maribor, pritličje, soba #102

(Улица хероја Станета 1, 2000 Марибор, приземље, соба #102)

Телефон: 02 220 83 73

Радно време за рад са странкама:
Понедељак и уторак:                         8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00
Среда:                                                 8:00 - 12:00 in 13:00 - 18:00
Четвртак:                                            8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00*


 * у четвртак је радно време само за радна подручја саобраћаја, личних стања, издавање личних карата и пасоша, пријаве боравка, оверавања докумената и потврђивање образаца за подршку бирачима.

 

Петак                                                  8:00 - 13:00


Курсеви и провере знања словеначког језика за странце се изводе у овлашћеним установама.
У Марибору је у 2018 години таква овлашћена установа била Andragoški zavod (Андрагошки завод).

Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza (Андрагошки завод Марибор – Раднички универзитет)

Maistrova ulica 5 

2000 Maribor 

Телефон: 02 234 11 11

E-адреса: info@azm-lu.si 

иСПИТ ИЗ СЛОВЕНАЧКОГ ЈЕЗИКА ЗА СТРАНЕ СТУДЕНТЕ

Полагање испита из словеначког језика на Филозофском факултету Универизета у Марибору:

  • Основни ниво А2

  • Средњи ниво Б1

  • Виши ниво Б2

  • Високи ниво Ц2 (за кандидате који жееле да студирају на Медицинском факултету у Марибору)


 

Контакт особа за све испите из словеначког за странце:

доц. др. Гјоко Николовски

Телефон: 02 22 93 775

E-адреса: gjoko.nikolovski@um.si

Више на: ФФ Марибор