Студирање



ШТА МОГУ ДА СТУДИРАМ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У МАРИБОРУ

На Универзитету у Марибору можете да студирате на следећим факултетима:

 1. Ekonomsko-poslovna fakulteta (Економско-пословни факултет)

 2. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Факултет за електронику, рачунарство и информатику)

 3. Fakulteta za energetiko (Факултет за енергетику)

 4. Fakuteta za gradbeništvi, prometno inženirstvo in arhitekturo (Грађевински факултет, саобраћајни инжењеринг и архитектура)

 5. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Факултет за хемију и хемијску технологију)

 6. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Факултет за пољопривреду и биосистемске науке)

 7. Fakulteta za logistiko (Факултет за логистику)

 8. Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Факултет за природне науке и математику)

 9. Fakulteta za organizacijske vede (Факултет организационих наука)

 10. Fakulteta za strojništvo (Машински факултет)

 11. Fakulteta za turizem (Факултет за туризам)

 12. Fakulteta za varnostne vede (Факултет за безбедност)

 13. Fakulteta za zdravstvene vede (Факултет за здравствене науке)

 14. Filozofska fakulteta (Филозофски факултет)

 15. Medicinska fakulteta (Медицински факултет)

 16. Pedagoška fakulteta (Педагошки факултет)

 17. Pravna fakulteta (Правни факултет)

Међународне сарадње и размене, ерасмус+

Универзитет у Марибору сарађује са 117 установа широм света.

Где могу да се распитам о студирању односно међународној размени? 
Све информације о студирању у Марибору можете да добијете и средите на: 

Univerza v Mariboru (Универзитет у Марибору)

Služba za mednarodno sodelovanje (Служба за међународну сарадњу)

Rektorat, soba 112 (Ректорат, соба 112)

Slomškov trg 15 

2000 Maribor

Званична интернет страница: Међународна сарадња и размена

 

Телефон: 02 23 55 322

 • Господин Урош Клине, вођа међународне канцеларије, intercenter@um.si

Када могу да позовем или да дођем лично до саветника на Универзитету у Марибору и да се информишем о процедурама?

Радно време за рад са студентима:

Понедељак, уторак, четвртак и петак:   10:00 - 12:00 и 14:00 - 15:00

Среда:                                                        10:00 - 12:00 и 14:00 - 16:00

Становање за студенте

Марибор обезбеђује становање у студентским домовима и страним студентима.

 

Где могу да добијем информације за становање у студентским домовима?

Študentski domovi /Cтудентски домови

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor 

Телефон: 02 22 84 200

E-адреса: umsd@um.si

Званична интернет страница: Студентски домови Марибор

Проверите такође, које обрасце морате да испуните за појединачне програме:

ERASMUS (ЕРАСМУС)

CEEPUS (ЦЕЕПУС)

ŠTUDIJ VEČ LET (СТУДИРАЊЕ ВИШЕ ГОДИНА)

сТУДЕНТСКА ИСХРАНА

Сви студенти страних универзитета, који у Словенији имају студентске обавезе у оквиру међународних програма размене, имају право на субвенционирану студентску исхрану. Студенстка исхрана је делимично финансиран оброк од Републике Словеније, који је намењен студентима за време студирања.

Сваком студенту је намењен бар један топао оброк дневно.

 

Где да се упишем у субвенционисан систем студентске исхране?

Вођа система субвенционисане студентске исхране:

Госпођа Тјаша Старичич

Gosposvetska cesta 83 

2000 Maribor

Телефон: 02 228 56 00 (радно време од пон. до пет. од 10:00 до 11:00)

E-адреса: mednarodna@soum.si

Информације о студентском животу у Марибору:

Študentska organizacija Univerze v Mariboru – ŠOUM ( Студентска организација Универзитета у Марибору – ШОУМ)

Oddelek za mednarodno sodelovanje (Одељење за међународну сарадњу)

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

Телефон: 02 228 56 00 (можете да позовете сваки дан између 9:00 и 13:00 часова)

E-адреса: mednarodna@soum.sisoum@soum.si

Можете се јавити током радног времена:

Понедељак, уторак, четвртак и петак:   9:00 - 14:00

Среда:                                                        9:00 - 15:00

библиотеке у марибору:

библиотеке у марибору:

1.Univerzitetna knjižnica Maribor (Универзитетска библиотека Марибор), Gospejna ulica 10, 2000 Maribor, (Госпејна улица 10, 2000 Марибор), више на: UKM (УБМ)

2. Mariborska knjižnica (Мариборска библиотека), Rotovški trg 2, 2000 Maribor, (Ротовшки трг 2, 2000 Марибор), прочитај више

 • Knjižnica Rotovž, Rotovški trg 2, 2000 Maribor / Библиотека Ротовж, Ротовшки трг 2, 2000 Марибор

 • Pionirska knjižnica Rotovž, Rotovški trg 6, 2000 Maribor / Пионирска библиотека Ротовж, Ротовшки трг 6, 2000 Марибор

 • Čitalnica, Rotovški trg 1, 2000 Maribor / Читаоница, Ротовшки трг 1, 2000 Марибор

 • Knjižnica Tabor, Dvorakova 3, 2000 Maribor / Библиотека Табор, Дворакова 3, 2000 Марибор

 • Knjižnica Nova vas, Cesta proletarskih brigad 61/a, 2000 Maribor / Библиотека Нова вас, Цеста пролетерских бригада 61/а, 2000 Марибор

 • Pionirska knjižnica Nova vas, Cesta proletarskih brigad 63/a, 2000 Maribor/ Пионирска библиотека Нова вас, Цеста пролетерских бригада 61/а, 2000 Марибор

 • Knjižnica Pobrežje, Čufarjeva 5, 2000 Maribor / Библиотека Побрежје, Чуфарјева 5, 2000 Марибор

 • Knjižnica Tezno, Zagrebška 18, 2000 Maribor / Библиотека Тезно, Загребачка 18, 2000 Марибор

 • Knjižnica Studenci, Obrežna 1, 2000 Maribor / Библиотека Студенци, Обрежна 1, 2000 Марибор

 

Све јединице Библиотеке Марибор са контактним подацима можете наћи овде.

Студентски рад

Студенски рад у Словенији се врши преко упута, који студент са доказом о статуси добије у једном од студентских сервиса у Марибору.

 

За упис у студентски сервис вам је потребно:

 • Важећи лични документ

 • Број личног рачуна из банке

 • Порески број

 • Доказ о статусу (потврда о упису за текућу студенстку годину или студенска картица, или индекс односно ђачка картица) 

 

Студентски сервиси у Марибору:

 • Študentski servis Zavod Šoum (Студентски сервис Завод Шоум), Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, (Госпосветска цеста 83, 2000 Марибор) телефон: 02 228 56 00

 • Študentski servis Adecco (Студентски сервис Adecco), Meljska cesta 3, 2000 Maribor, ( Мељска цеста 3, 2000 Марибор) Телефон: 02 238 07 30 и 041 712 264, E-адреса: maribor@adecco.si, радно време: понедељак - петак: 8:00 - 17:00

 • Študentski servis Agado (Студентски сервис Агадо), Tržaška cesta 40, 2000 Maribor (Тржашка цеста 40, 2000 Марибор), Телефон: 02 621 36 81 и 041 616 998, E-адреса: info@agado.si, радно време: понедељак - петак: 8:00 - 16:00

 • Študentski servis Alt (Студентски сервис Алт), Ljubljanska ulica 42, 2000 Maribor (Љубљанска цеста 42, 2000 Марибор), Телефон: 02 320 58 05 и 051 322 443, E- адреса: alt.lakose@siol.net,  радно време: понедељак - петак: 9:00 - 16:00

 • Agencija M Servis (Агенција М Сервис), Slovenska ulica 33, 2000 Maribor (Словенска цеста 33, 2000 Марибор), Телефон: 02 234 24 00 и 031 654 990, E-адреса: maribor@mservis.si, радно време: понедељак - петак: 8:00 - 16:00

 • e-študentski servis (е-студентски сервис)
  • Пословница 1: МБ Прешернова, Прешернова улица 12а, 2000 Марибор, Телефон: 02 230 29 25 и 031 688 811, E-адреса: maribor2@studentski-servis.com, радно време: понедељак - петак: 8:00 - 15:00
  • Пословница 2: МБ Словенска, Словенска улица 15, 2000 Марибор, Телефон: 02 230 29 23 и 041 498 403, E-адреса: maribor@studentski-servis.com, радно време: понедељак - петак: 8:00 - 15:00
 • Študentski servis Maribor (Студентски сервис Марибор)
  • Пословница 1: МБ Грегорчичева, Грегорчичева улица 23, 2000 Марибор, Телефон: 02 229 09 00 и 031 320 888, E-адреса: info.mb1@stud-serv.mb.si, радно време: понедељак - петак: 7:30 - 19:00
  • Пословница 2: МБ Разлагова, Разлагова улица 11, 2000 Марибор, Телефон: 02 250 02 08, E-адреса: info.razlagova@stud-serv.mb.si, радно време: понедељак - петак: 11:00 - 15:00
  • Пословница 3: МБ Словенска, Словенска 38, 2000 Марибор, Телефон: 02 228 20 08, E-адреса: info.slovenska@stud-serv.mb.si, радно време: понедељак - петак: 8:00 - 16:00
  • Пословница 4: МБ Житна, Житна улица 12, 2000 Марибор, Телефон: 02 320 55 38 и 041 364 292, E-адреса: info.zitna@stud-serv.mb.si, радно време: понедељак - петак: 8:00 - 16:00
  • Пословница 5: МБ Орожнова, Орожнова улица 8, 2000 Марибор, Телефон: 02 251 94 91, E-адреса: info.oroznova@stud-serv.mb.si, радно време: понедељак - петак: 8:00 - 16:00