deloDELO V SLOVENIJI

1. Pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela imajo:

 • Državljani Evropske unije
 • Državljani Evropskega gospodarskega prostora (EGP)
 • Državljani Švice

Le-ti lahko opravljajo delo, se zaposlijo ali samozaposlijo brez dovoljenja.

 

2. Za tujce iz tretjih držav obstaja enotno dovoljenje, ki omogoča vstop v našo državo ter bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji.

Enotno dovoljenje se pridobi pri Upravni enoti Maribor (več v rubriki - DOKUMENTI)

Več na: DELO V SLOVENIJI

 

Izjemi:

3. Za državljane Bosne in Hercegovine in državljane Srbije veljata Sporazuma o zaposlovanju med Slovenijo in Bosno in Hercegovino (BiH) ter Sporazum o zaposlovanju med Slovenijo in Srbijo, ki določata pogoje zaposlovanja in postopke za izdajo delovnih dovoljenj, ne vključuje pa pravice do prebivanja v Sloveniji.

 

POZOR: Kako do delovnega dovoljenja po sporazumu za državljane BiH preberite tukaj:

POZOR: Kako do delovnega dovoljenja po sporazumu za državljane Srbije preberite tukaj:

 

Kje pridobim vse potrebne informacije za vstop na trg dela?


ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE - ZRSZ

Območna služba Maribor

Gregorčičeva ulica 37

2000 Maribor

Telefon: 02 23 57 700

E-pošta: gpzrszmaribor@ess.gov.si

Uradna spletna stran: www.ess.gov.si

Uradne ure:

Ponedeljek in torek:             8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:                                     8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:                                     8:00 - 13:00

V četrtek ni uradnih ur!

 

Več o delu v Republiki Sloveniji na: INFORMACIJE O TUJCIH

STATUS DAVČNEGA REZIDENTA V REPUBLIKI SLOVENIJI

Rezidenti Slovenije so obdavčeni z dohodnino za vse dohodke, ki so jih dosegli v in izven Slovenije, torej kjerkoli po svetu. Status rezidenta Slovenije praviloma velja za tiste, ki imajo v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče.

Nerezidenti so zavezani za plačilo dohodnine le od dohodkov z virom v Sloveniji.

 

Ugotovitev rezidentskega statusa - Prihod v Slovenijo: Vprašalnik

 

 1. Pridobitev statusa davčnega rezidenta

Za formalno ureditev rezidentskega statusa v Sloveniji (vpis ustreznega rezidentskega statusa v davčni register) je potrebno pri finančnem uradu vložiti vlogo za ugotovitev rezidentskega statusa z ustreznimi dokazili.

 1. Postopek pridobitve davčne številke za fizične osebe, ki niso državljani Republike Slovenije

Tuja fizična oseba mora za pridobitev davčne številke izpolniti obrazec DR-02 in ga predložiti na katerikoli finančni urad. To velja za vse fizične osebe, ki v Sloveniji nimajo niti stalnega, niti začasnega prebivališča, davčno številko pa potrebujejo, ker na območju Slovenije dosegajo obdavčljive dohodke, ali so lastniki obdavčljivega premičnega oz. nepremičnega premoženja.

Prijava za vpis v davčni register: Obrazec DR-02

Ministrstvo za finance

Finančna uprava Republike Slovenije

Finančni urad Maribor

Titova cesta 10

2502 Maribor

Telefon: 02 235 65 00

E-pošta: mb.fu@gov.si

Uradna spletna stran: www.fu.gov.si

Uradne ure

Ponedeljek in torek:             8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:                                     7:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:                                     8:00 - 13:00

Ob četrtkih ni uradnih ur!

UGOTOVITEV DELOVNE DOBE (V TUJINI) - POTRDILO O DELOVNI DOBI

Pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije lahko prošnje za izdajo potrdil in uveljavljanje drugih pravic vlagajo tujci, ki so tukaj v delovnem razmerju.

 

Tudi pri študentskem delu se plačujejo prispevki in zato se lahko pridobi informacija o pokojninski dobi za študente.

Vsi tujci, ki so opravljali študentsko delo v Republiki Sloveniji, lahko vložijo zahtevo za izpis informacije o trajanju zavarovanja za zavarovance iz 18. člena, ki se v tekočem letu ugotavlja za pretekla leta.

 

Najpogostejše vloge, ki jih tujci, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji, urejajo pri ZPIZ:

 • Zahteva za ugotovitev delovne dobe v tujini
 • Predhodna pisna informacija o dopolnjeni skupni pokojninski dobi (priporočen obrazen, ki nadomesti zgornjega - ta postopek traja najman 1 mesec, lahko tudi do 6 mesecev! ) Priporočljivo je, da se poleg izpolnjenega obrazca v vložiče odda tudi:
  • seznam zaposlovalcev (podjetij, kjer je oseba bila zaposlena;
  • od kdaj do kdaj je oseba bila zaposlena;
  • zavarovalna številka;
  • osebna številka (BiH);
  • OIB (Hrvaška) - posebna številka, ki združuje davčno št. in EMŠO;
  • osebna številka (Srbija)
 • Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS (lahko se zglasite osebno in dokument pridobite takoj!)
 • Invalidska pokojnina (nujno je, da se najprej zglasite pri svojem osebnem zdravniku, ki vam bo pojasnil možnosti za pridobite invalidske pokojnine)
 • Družinske in vdovske pokojnine

 

POZOR!

Rusija in Ukrajina nimata z Republiko Slovenijo sklenjenega nobenega sporazuma in posledično kot tujec tozadevno ne morete uveljavljati nikakršnih pravic iz naslova pokojninskega oz. invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.

Za tujce iz Ukrajine šteje zgolj delovno razmerje, sklenjeno v Republiki Sloveniji.

 

Kje pridobim vse potrebne informacije za ugotovitev delovne dobe v tujini?

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije -ZPIZ

Območna enota Maribor

Služba za mednarodno zavarovanje

Zagrebška cesta 84

2000 Maribor

Telefon: 02 250 71 00

E-pošta: oemb@zpiz.si

Uradna spletna stran: www.zpiz.si

 

Kontaktna oseba:

Gospod Dejan Juhart, vodja službe za mednarodno zavarovanje

Telefon: 02 250 71 50

 

Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev:

Glavna pisarna

Informator: gospod Dragan Vukelić

Uradne ure

Ponedeljek in torek:             8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:                                     8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:                                     8:00 - 13:00

Ob četrtkih ni uradnih ur!