dokumenti - državljani EUKAJ VSE MORAM UREDITI, DA BO MOJE PREBIVANJE V MARIBORU SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO?

DRŽAVLJANI EU

1. Bivanje za obdobje do treh mesecev

 • Prijava naslova bivanja na policijski postaji (prijava in odjava gosta)

2. Bivanje, daljše od treh mesecev

 • Prošnja za izdajo začasnega dovoljenja bivanja
 • Prošnja za izdajo stalnega dovoljenja bivanja

3. Prošnja za pridobitev državljanstva (postopek naturalizacije)


1.

Bivanje za obdobje do treh mesecev

Kot državljan-ka EU ste v Slovenijo prispeli z veljavnim potnim listom ali z osebno izkaznico.

V primeru, da ne bivate pri registriranem gostitelju, ki na policijski postaji uredi vašo prijavo in odjavo (hotel, motel, penzion, sobodajalec, dijaški ali študentski dom, bolnišnica,…), se morate najkasneje v 72 urah (torej v treh dneh) zglasiti na najbližji policijski postaji in prijaviti svoj naslov trenutnega bivanja v Mariboru.

 

Kje uredim prijavo oz. odjavo prebivališča, v primeru ko ne stanujem pri registriranem ponudniku?

POLICIJSKA POSTAJA MARIBOR I.

Vošnjakova 1

2000 Maribor

Tel.: 02 220 86 30

E-naslov: pp_maribor1.pumb@policija.si

 

POLICIJSKA POSTAJA MARIBOR II.

Cesta proletarskih brigad 75

2000 Maribor

Tel.: 02 429 26 00

E-naslov: pp_maribor2.pumb@policija.si

Več na: POLICIJA

(Prijava in odjava gosta, ki nima veljavnega dovoljenja za prebivanje in je nastanjen pri sorodniku, prijatelju, znancu)

2.

Bivanje, daljše od treh mesecev

Če želite v Sloveniji ostati dlje kot tri mesece, morate še pred pretekom trimesečnega dovoljenja prebivanja prijaviti prebivanje pri Upravni enoti Maribor.

 

Kje pridobim dovoljenje za začasno oz. stalno prebivanje?

Upravna enota Maribor

Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije

 

LOKACIJA 1: Ulica heroja Stanete 1, 2000 Maribor

T: 02 220 84 02

M: 031 747 457

E-pošta: ue.maribor@gov.si

Kdaj lahko pokličem svetovalca Upravne enote Maribor in se informiram o postopkih?

Uradne ure za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronski pošti:

Ponedeljek, torek in četrtek:          8:00 - 15:00

Sreda:                                                 8:00 - 18:00

Petek:                                                 8:00 - 13:00

 

Kdaj se lahko zglasim pri svetovalcu Upravne enote Maribor, da uredim status prebivanja oz. druge dokumente? 

Uradne ure za poslovanje s strankami:

Ponedeljek in torek:                         8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:                                                 8:00 - 12:00 in 13:00 - 18:00

Četrtek:                                              8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00*

 * v četrtek so uradne ure samo za delovno področje prometa, osebnih stanj, izdaje osebnih izkaznic in potnih listin, prijavo prebivališča, upravnih overitev ter potrjevanje obrazcev podpor volivcev

Petek                                                  8:00 - 13:00

 

Na območju Republike Slovenije lahko prebivate z veljavnim potnim listom, če za vstop ne potrebujete vizuma, ali s potnim listom, v katerem je vizum, če za vstop potrebujete vizum, ali z veljavnim dovoljenjem za prebivanje in potnim listom največ tri mesece od dneva vstopa v državo, nato morate na Upravni enoti Maribor vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja (dovoljenje za začasno prebivanje in dovoljenje za stalno prebivanje).

 

Kakšen je postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje za državljane EU?

Kako kot državljan-ka EU pridobim dovoljenje za stalno prebivanje v Mariboru?

Ko ste v Sloveniji neprekinjeno in zakonito prebivali pet (5) let na podlagi potrdila o prijavi začasnega prebivanja, lahko vložite prošnjo za izdajo potrdila o prijavi za stalno prebivanje.

 

Kako dolgo velja dovoljenje za stalno prebivanje, če sem državljan-ka EU?

Trajanje dovoljenja za stalno prebivanje: izda se brez omejitve trajanja in zanj ni potrebno izkazovati namena stalnega prebivanja v Sloveniji.

 

Več na: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

3.

Prošnja za pridobitev državljanstva (postopek naturalizacije)


Slovensko državljanstvo lahko pridobite po rodu (če so vaši starši ali eden od staršev slovenski državljani), lahko pa ga pridobite tudi z naturalizacijo.


Kdaj in kako pridobim slovensko državljanstvo?

Glede na slovensko zakonodajo lahko po 10 letih zakonitega prebivanja v Sloveniji pridobite državljanstvo po postopku redne naturalizacije.

Slovensko državljanstvo lahko pridobite tudi po postopku naturalizacije z olajšavami (če ste poročeni s slovenskim državljanom, če ste izjemnega pomena za mesto oz. državo,…)


Kje vložim prošnjo za pridobitev državljanstva?
Postopek pridobitve državljanstva boste urejali pri Upravni enoti Maribor.

 

Več o pridobitvi državljanstva: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

KAJ MORAM VEDETI O VELJAVNOSTI MOJEGA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA?

Če je vaše vozniško dovoljenje izdano v eni izmed držav članic EU, potem je priznano v vseh državah članicah EU.

Pri selitvi v Slovenijo vam običajno ne bo potrebno zamenjati vozniškega dovoljenja. Vozite lahko s sedanjim vozniškim dovoljenjem tako dolgo:

 • dokler je veljavno,
 • ste dovolj stari , da lahko vozite vozilo ustrezne kategorije,
 • ni bilo odvzeto ali omejeno in ni bilo preklicano v državi, ki ga je izdala.
KAKO SKLENEM ZAKONSKO ZVEZO / PARTNERSKO SKUPNOST V SLOVENIJI?

 Če želite skleniti zakonsko oz. partnersko zvezo, se morate prijaviti matičarju pri Upravni enoti Maribor

 

Državljanke in državljani drugih držav potrebujete:

 • izpisek iz rojstne matične knjige,
 • potrdilo o samskem stanu,
 • potrdilo države, katere državljani so, da nizadržkov za sklenitev zakonske zveze v Sloveniji,
 • dokaz o državljanstvu (npr. potna listina).

Več na: INFORMACIJE ZA TUJCE

 

V Mariboru lahko sklenete zakonsko / partnersko zvezo na naslednjih lokacijah:

 • Svečana dvorana v stavbi Rotovža, Rotovški trg 1, Maribor 
 • Bela dvorana v gradu v Račah, Grajski trg 14, Rače 
 • Dvorana v stavbi Občine Starše, Starše 93, Starše 
 • Glonarjeva dvorana v stavbi Občine Duplek,  Trg slovenske osamosvojitve 1, Spodnji Duplek 
 • Prostor Upravne enote Maribor - soba številka 104/I. nadstropje, Ulica heroja Staneta 1, Maribor

Več na: POROKA V MARIBORU

KAJ VSE MORAM VEDETI OB ROJSTVU OTROKA?

Otrok, rojen na ozemlju Republike Slovenije in čigar starši niso državljani Republike Slovenije, ob rojstvu ne pridobi slovenskega državljanstva!

V treh mesecih po rojstvu morate starši prijaviti otroka v matični državi in urediti njegovo državljanstvo.

Vsi otroci, rojeni v porodnišnici Maribor, bodo na podlagi prijave rojstva, ki jo poda omenjena zdravstvena organizacija, vpisani v uradno evidenco (matični register pri Upravni enoti Maribor).

Več na: INFORMACIJE ZA TUJCE