dokumenti - državljani tretjih državKAJ VSE MORAM UREDITI, DA BO MOJE PREBIVANJE V MARIBORU SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO?

DRŽAVLJANI TRETJIH DRŽAV

1. Bivanje za obdobje do treh mesecev

 • Prijava naslova bivanja na policijski postaji (prijava in odjava gosta)

2. Bivanje, daljše od treh mesecev

 • Prošnja za izdajo začasnega dovoljenja za začasno prebivanje tujca (ki v Sloveniji biva na podlagi vizuma za dolgoročno bivanje)
 • Prošnja za izdajo prvega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo
 • Prošnja za izdajo prvega enotnega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva
 • Prošnja za izdajo prvega enotnega dovoljenja zaradi visokokvalificirane zaposlitve (Modra karta EU)
 • Prošnja za izdajo Modre karte EU v Republiki Sloveniji za imetnika Modre karte EU, izdane v drugi državi članici EU (in za njegove družinske člane)
 • Prošnja za izdajo  prvega dovoljenja za začasno prebivanje za nekdanjega imetnika Modre karte EU in njegove družinske člane
 • Prošnja za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija
 • Prošnja za izdajo stalnega dovoljenja bivanja

3. Prošnja za pridobitev državljanstva (postopek naturalizacije)

 


1.

Bivanje za obdobje do treh mesecev

V Slovenijo ste prispeli:

 • z veljavnim potnim listom, če za vstop ne potrebujete vizuma;
 • s potnim listom, v katerem je vizum, če za vstop potrebujete vizum;
 • z veljavnim dovoljenjem za prebivanje in potnim listom.

 

POZOR: Potni list mora biti veljaven najmanj tri mesece dlje od nameravanega prebivanja v Sloveniji.

 

V primeru, da ne bivate pri registriranem gostitelju, ki na policijski postaji uredi vašo prijavo in odjavo (hotel, motel, penzion, sobodajalec, dijaški ali študentski dom, bolnišnica,…), se morate najkasneje v 72 urah (torej v treh dneh) zglasiti na najbližji policijski postaji in prijaviti svoj naslov trenutnega bivanja v Mariboru.

Kje uredim prijavo oz. odjavo prebivališča, v primeru ko ne stanujem pri registriranem ponudniku?

 

POLICIJSKA POSTAJA MARIBOR I.

Vošnjakova 1

2000 Maribor

Tel.: 02 220 86 30

E-naslov: pp_maribor1.pumb@policija.si

 

POLICIJSKA POSTAJA MARIBOR II.

Cesta proletarskih brigad 75

2000 Maribor

Tel.: 02 429 26 00

E-naslov: pp_maribor2.pumb@policija.si

Več na: POLICIJA

(Prijava in odjava gosta, ki nima veljavnega dovoljenja za prebivanje in je nastanjen pri sorodniku, prijatelju, znancu)

2.

Bivanje, daljše od treh mesecev

Če želite v Sloveniji ostati dlje kot tri mesece, morate še pred pretekom trimesečnega dovoljenja prebivanja prijaviti prebivanje pri Upravni enoti Maribor.

 

Kje pridobim dovoljenje za začasno oz. stalno prebivanje?

Upravna enota Maribor

Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije

Referat za tujce

 

LOKACIJA 1: Prešernova ulica 6, 2000 Maribor, 1. nadstropje, soba #103 (Informacije in vloge)

Telefon: 02 220 84 02

E-pošta: ue.maribor@gov.si 

 

LOKACIJA 2: Ulica heroja Stanete 1, 2000 Maribor, pritličje, soba #4 (Vloge)

Telefon: 02 220 83 73

E-pošta: ue.maribor@gov.si

Kdaj lahko pokličem svetovalca Upravne enote Maribor in se informiram o postopkih?

Uradne ure za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronski pošti:

Ponedeljek, torek in četrtek:          8:00 - 15:00

Sreda:                                                 8:00 - 18:00

Petek:                                                 8:00 - 13:00

 

Kdaj se lahko zglasim pri svetovalcu Upravne enote Maribor, da uredim status prebivanja oz. druge dokumente? 

Uradne ure za poslovanje s strankami:

Ponedeljek in torek:                         8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:                                                 8:00 - 12:00 in 13:00 - 18:00

Četrtek:                                              8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00*

 * v četrtek so uradne ure samo za delovno področje prometa, osebnih stanj, izdaje osebnih izkaznic in potnih listin, prijavo prebivališča, upravnih overitev ter potrjevanje obrazcev podpor volivcev

Petek                                                  8:00 - 13:00

 

Na območju Republike Slovenije lahko prebivate z veljavnim potnim listom, če za vstop ne potrebujete vizuma, ali s potnim listom, v katerem je vizum, če za vstop potrebujete vizum, ali z veljavnim dovoljenjem za prebivanje in potnim listom največ tri mesece od dneva vstopa v državo, nato morate na Upravni enoti Maribor vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja (dovoljenje za začasno prebivanje in dovoljenje za stalno prebivanje).

 

Kako kot državljan-ka tretjih držav pridobim dovoljenje za začasno prebivanje v Mariboru?

Potrebujete veljaven potni list, nekatera potrdila in dokazila, navedena v nadaljevanju, nato pa boste glede na namen prebivanja praviloma pri Upravni enoti Maribor izpolnili ustrezen obrazec. Prošnjo lahko oddate tudi v tujini, na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije.

 

Dovoljenje se vam izda, če:

 • imate dokazljiv namen prebivanja v Sloveniji in
 • izpolnjujete predpisane pogoje za izdajo dovoljenja.

 

Nameni prebivanja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za državljane tretjih držav so lahko:

 • Zaposlitev ali delo
 • Samozaposlitev
 • Sezonsko delo
 • Dnevni delovni migrant
 • Napotitev
 • Premestitev znotraj gospodarske družbe
 • Modra karta EU
 • Študij
 • Delo na področju raziskav in visokega šolstva
 • Združitev družine
 • Združitev družine pri osebah z mednarodno zaščito v Sloveniji
 • Interes države
 • Rezident za daljši čas (LTR) v drugi državi EU
 • Tujec slovenskega rodu

 

Osnovni pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje:

 • Veljaven potni list (veljavnost najmanj tri mesece dlje od nameravanega prebivanja v Sloveniji)
 • Ustrezno zdravstveno zavarovanje (ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v RS)
 • Zadostna sredstva za preživljanje (mesečno najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v RS)
 • Dokazljiv namen prebivanja
 • Preverjeni varnostni zadržki, odvisno od namena bivanja (potrdilo o nekaznovanju iz matične države, ki ni starejše od treh mesecev, prevedeno v slovenski jezik in overjeno)
 • Overjena in prevedena druga dokazila, odvisna od namena bivanja
 • Ustrezna fotografija
 • Oddaja prstnih odtisov

 

Poleg osnovnih pogojev za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje boste morali izpolnjevati tudi druge pogoje, ki pa so odvisni od vašega namena prebivanja v Sloveniji.

 

POZOR! Preden se lotite pridobivanja vseh potrebnih dokumentov, vam svetujemo, da se osebno (in s prevajalcem) oglasite pri Upravni enoti Maribor in natančno preverite, kaj vse potrebujete za oddajo popolne vlogo prošnje za dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji. V kolikor to za vas ni izvedljivo, svetujemo, da pristojno službo pri Upravni enoti Maribor vsaj pokličite po telefonu (s prevajalcem) in se natančno informirate o postopku in o vseh dokumentih, ki jih morate dostaviti!

 

POZOR! Ker se zakonodaja, ki ureja bivanje tujcev v Sloveniji, pogosto spreminja, poskrbite, da boste s pristojnimi službami pri Upravni enoti Maribor pravočasno stopili v stik in pridobili vse nujne informacije, ki vam bodo v pomoč pri oddaji potrebne dokumentacije.

 

Kako dolgo velja dovoljenje za začasno prebivanje, če sem državljan-ka tretjih držav?

 • Trajanje dovoljenja za začasno prebivanje: izda se za določen čas (največ eno leto) z možnostjo podaljšanja pod enakimi pogoji, kot vam je bilo izdano.

 

Kakšen je postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje za državljane tretjih držav?

Kako kot državljan-ka tretjih držav pridobim dovoljenje za stalno prebivanje v Mariboru?

Ko ste v Sloveniji neprekinjeno in zakonito prebivali pet (5) let na podlagi potrdila o prijavi začasnega prebivanja, lahko vložite prošnjo za izdajo potrdila o prijavi za stalno prebivanje.

 

Kako dolgo velja dovoljenje za stalno prebivanje, če sem državljan-ka tretjih držav?

 • Trajanje dovoljenja za stalno prebivanje: izda se brez omejitve trajanja in zanj ni potrebno izkazovati namena stalnega prebivanja v Sloveniji.

 

Več na: INFORMACIJE ZA TUJCE

3.

Prošnja za pridobitev državljanstva (postopek naturalizacije)


Slovensko državljanstvo lahko pridobite po rodu (če so vaši starši ali eden od staršev slovenski državljani), lahko pa ga pridobite tudi z naturalizacijo.


Kdaj in kako pridobim slovensko državljanstvo?

Glede na slovensko zakonodajo lahko po 10 letih zakonitega prebivanja v Sloveniji pridobite državljanstvo po postopku redne naturalizacije.

Slovensko državljanstvo lahko pridobite tudi po postopku naturalizacije z olajšavami (če ste poročeni s slovenskim državljanom, če ste izjemnega pomena za mesto oz. državo in druge izjeme) 

 

Kje vložim prošnjo za pridobitev državljanstva?
Postopek pridobitve državljanstva boste urejali pri Upravni enoti Maribor.

 

Več o pridobitvi državljanstva: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

KAJ MORAM VEDETI O VELJAVNOSTI MOJEGA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA?

Če imate v Republiki Sloveniji urejeno dovoljenja za prebivanje ter prijavljeno prebivališče, smete eno leto od datuma prijave prebivališča z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki vam ga je izdal pristojni organ vaše države, in ob vzajemnosti voziti v Republiki Sloveniji tista vozila, za katera vam je bilo vozniško dovoljenje izdano.

Zahtevo za zamenjavo vozniškega dovoljenja lahko oddate pri Upravni enoti Maribor, morate pa opraviti tudi praktični del izpita.

Več na: INFORMACIJE ZA TUJCE

 

KAKO SKLENEM ZAKONSKO ZVEZO / PARTNERSKO SKUPNOST V SLOVENIJI?

Če želite skleniti zakonsko oz. partnersko zvezo, se morate prijaviti matičarju pri Upravni enoti Maribor

 

Državljanke in državljani drugih držav potrebujete:

 • izpisek iz rojstne matične knjige,
 • potrdilo o samskem stanu,
 • potrdilo države, katere državljani so, da nizadržkov za sklenitev zakonske zveze v Sloveniji,
 • dokaz o državljanstvu (npr. potna listina).

Več na: INFORMACIJE ZA TUJCE

 

KAJ VSE MORAM VEDETI OB ROJSTVU OTROKA?

Otrok, rojen na ozemlju Republike Slovenije in čigar starši niso državljani Republike Slovenije, ob rojstvu ne pridobi slovenskega državljanstva!

V treh mesecih po rojstvu morate starši prijaviti otroka v matični državi in urediti njegovo državljanstvo.

Vsi otroci, rojeni v porodnišnici Maribor, bodo na podlagi prijave rojstva, ki jo poda omenjena zdravstvena organizacija, vpisani v uradno evidenco (matični register pri Upravni enoti Maribor).

Več na: INFORMACIJE ZA TUJCE