otrociPREDŠOLSKA VZGOJA - JASLI IN VRTCI V MARIBORU

Za vpis otroka v vrtec morate izpolniti in oddati posebno vlogo, na katero boste vpisali sedež vrtca, ki ste ga izbrali. Vlogo je potrebno oddati v času javnega vpisa novincev za novo šolsko leto oz. kadarkoli med letom.

 

Vse informacije o vpisu in o pogojih vpisa dobite na spletnih straneh in oglasnih deskah vrtcev ali na upravah vrtcev.

 

POZOR:

Preverite, katere dokumente morate še priložiti k vlogi za vpis otroka v vrtec!

Status tujca v RS: priložiti je potrebno potrdilo o rezidentskem statusu (informacije najdete v rubriki DELO: B Status davčnega rezidenta v Sloveniji)

 

Seznam vrtcev v Mariboru

1. VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR (4 enote):

1.1 Enota Tomšičeva in uprava

1.2 Enota Košaki

1.3 Enota Kamnica

1.4 Enota Bresternica

 

2VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR (6 enot): 

2.1 Enota Gledališka in uprava

2.2 Enota Gregorčičeva-Krekova

2.3 Enota Pristan

2.4 Enota Smetanova

2.5 Enota Ribiška

2.6 Enota Kosarjeva

 

3. VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR (3 enote): 

3.1 Enota Betnavska in uprava

3.2 Enota Ertlova

3.3 Enota Cesta Zmage

 

4. VRTEC JOŽICE FLANDER (3 enote + razvojni oddelek): 

4.1 Enota Fochova in uprava

4.2 Enota Vančka Šarha

4.3 Enota Razvanje

 

5. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA (3 enote + ravojni oddelek): 

5.1 Enota Oblakova in uprava

5.2 Enota Lenka

5.3 Enota Mehurčki

 

6.VRTEC POBREŽJE (7 enot): 

6.1 Enota Grinič in uprava

6.2 Enota Brezje

6.3 Enota Čebelica

6.4 Enota Mojca

6.5 Enota Najdihojca

6.6 Enota Ob gozdu

6.7 Enota Kekec

 

7. VRTEC STUDENCI (6 enot): 

7.1 Enota Poljane in uprava

7.2 Enota Iztokova

7.3 Enota Radvanje

7.4 Enota Limbuš

7.5 Enota Pekre

7.6 Enota Pekrska

 

8. VRTEC TEZNO MARIBOR (3 enote + ravojni oddelek): 

8.1 Enota Mišmaš in uprava

8.2 Enota Lupinica

8.3 Enota Pedenjped

8.4 Enota Mehurčki

 

Zasebni vrtci:

 1. Zavod Antona Martina Slomška, OE Hiša otrok - vrtec Montessori, Vrbanska cesta 20, 2000 Maribor
 2. Zavod za razvoj waldorfske pedagogike Maribor, Wilsonova ulica 18, 2000 Maribor
 3. Inštitut Sofijin izvir Maribor, Zdravilna pedagogika in izobraževanje Maribor - OE Zasebni Waldorfski vrtec Studenček, Vavasorjeva ulica 94, 2000 Maribor
 4. Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje, Maribor, PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori, Tomšičeva 38, 2000 Maribor (ni spletne strani)
 5. Zasebni zavod Vrtec Želvica, Maribor, Strossmayerjeva ulica 34a, 2000 Maribor
OBVEZNO ŠOLANJE

V prvi razred devetletne osnovne šole, ki je v Sloveniji obvezna, morajo starši vpisati vse otroke, ki so dopolnili starost šest let.

 

Vpis otrok v prvi razred osnovne šole poteka na vseh osnovnih šolah območja Mestne občine Maribor in sicer v mesecu februarju za naslednje šolsko leto (npr. za šolsko leto 2018/2019 so termini za vpis bili 20., 21. in 22. februarja 2018).

 

Starši oz. skrbniki otrok morajo pri vpisu imeti s seboj osebni identifikacijski dokument (osebno izkaznico ali potni list).

 

Seznam osnovnih šol v Mariboru

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Maribor nudi srednješolsko izobraževanje na 19 šolah. Izbirate lahko med več kot 200 različnimi programi z naslednjih področij:

 • kmetijstvo - živilstvo 
 • gozdarstvo - veterinarstvo 
 • vrtnarstvo - rudarstvo 
 • strojništvo in metalurgija - elektrotehnika 
 • računalništvo - kemija 
 • farmacija - steklarstvo 
 • gradbeništvo - lesarstvo 
 • tekstilstvo - usnjarstvo 
 • tiskarstvo, papirništvo - promet in zveze 
 • storitvene dejavnosti - gostinstvo in turizem 
 • ekonomija - zdravstvo 
 • kultura - pedagoško področje (predšolska vzgoja) 
 • splošnoizobraževalno področje (gimnazija)

 

Seznam srednjih šol v Mariboru:

 1. Prva gimnazija, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
 2. Druga gimnazija, Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor
 3. Tretja gimnazija Maribor, Gosposvetska c. 4, 2000 Maribor
 4. Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
 5. Srednja glasbena in baletna šola, Mladinska ul. 12, 2000 Maribor
 6. Srednja elektro-računalniaka šola Maribor, Smetanova ul. 6, 2000 Maribor
 7. Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor
 8. Srednja ekonomska šola, Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor
 9. Biotehniška šola Maribor, Vrbanska c. 30, 2000 Maribor
 10. Srednja šola za oblikovanje Maribor , Park mladih 8, 2000 Maribor
 11. Srednja gradbena šola Maribor, Mladinska ulica 12, 2000 Maribor
 12. Prometna šola Maribor, Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor
 13. Srednja trgovska šola, Mladinska ul. 14, 2000 Maribor
 14. Srednja šola za gostinstvo in turizem, Mladinska ul. 14/a, 2000 Maribor
 15. Srednja zdravstvena šola Juge Polak Maribor, Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor
 16. Lesarska šola Maribor, Lesarska ul. 2, 2000 Maribor
 17. Živilska šola Maribor, OE Poklicna in tehniška šola, Park mladih 3, 2000 Maribor