pomočČe bi se slučajno kdaj znašli v stiski, vam svetujemo, da se seznanite s pravicami, ki vam pripadajo v okviru socialnega varstva Republike Slovenije.

Pred tem nujno preverite vse pogoje, ki jih morate izpolnjevati, da boste upravičeni do prejemanja finančne pomoči.

 

Najpogostejši pogoj, ki ga morate izpolnjevati, da ste upravičeni do prejemanja socialnih pomoči, je urejeno stalno prebivališče in dejansko bivanje v Mariboru (izvaja se kontrola!).

 

POZOR: 

Ker se pogoji za upravičenost do podpore, kakor tudi same oblike socialne pomoči pogosto spreminjajo, je nujno, da se osebno oglasite pri svetovalcih, ki vam bodo z veseljem pomagali.

SOCIALNO VARSTVO V OKVIRU MESTNE OBČINE MARIBOR

Možnosti do naslednjih oblik pomoči:

 • Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka
 • Pravica do brezplačnega rezepta za prehrano dojenčkov in malih otrok z zdravstveno indikacij
 • Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice za invalidne osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor

 

Več o pomoči, ki jo nudi Mestna občina Maribor, si preberite tukaj.

 

Vse informacije o pogojih, ki jih morate izpolnjevati, da ste upravičeni do določenih  finančnih pomoči, pridobite in uredite na:

Mestna občina Maribor

Sektor za zdravstvo in socialno varstvo

Ulica heroja Staneta 1

Sobe 110, 111 in 112

2000 Maribor

Uradna spletna stran: MOM 

 

Telefon: 02 221 312

Gospa Lilijana Zorko, vodja sektorja (soba 210), lilijana.zorko@maribor.si 

Kdaj lahko pokličem ali se osebno zglasim pri svetovalcu Mestne občine Maribor in se informiram o postopkih?

Uradne ure za poslovanje s strankami:

Ponedeljek:                                        8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:                                                 8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:                                                 8:00 - 13:00

SOCIALNO VARSTVO V OKVIRU CENTRA ZA SOCIALNO DELO MARIBOR

Možnosti do naslednjih oblik pomoči:

 • Varstvo otrok in družine
 • Pomoč odraslim in invalidom
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
 • Denarne pomoči, subvencije in plačila

 

Kje pridobim informacije in vložim prošnjo za podporo?

Vse informacije o pogojih, ki jih morate izpolnjevati, da ste upravičeni do določenih  finančnih pomoči, pridobite in uredite na:

Center za socialno delo Maribor - CSD

Zagrebška cesta 72

Glavna pisarna - vložišče

2000 Maribor

Telefon: 02 250 66 00

E-pošta: gpcsd.marib@gov.si

Uradna spletna stran: CSD Maribor

Kdaj lahko pokličem ali se osebno zglasim v glavni pisarni Centra za socialno delo Maribor in se informiram o postopkih?

Uradne ure za poslovanje s strankami:

Ponedeljek:                                        8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:                                                 8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:                                                 8:00 - 12:00

OSTALE VRSTE POMOČI

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE

Območno združenje rdečega križa Maribor

 

Nekaj oblik pomoči, ki jo nudi Rrdeči križ Slovenije:

 • razdeljevanje prehrambenih paketov RKS in županskih paketov
 • sprejemanje in razdeljevanje bivalne, kuhinjske in druge tehnične opreme
 • izvajanje učne pomoči osnovnošolskim otrokom iz socialno ogroženih družin,

 • izvajanje tečaja krojenja in šivanja za romke in druge zainteresirane ženske iz socialno ogroženih družin,

 • razdeljevanje enkratnih finančnih pomoči za socialno ogrožene posameznike in družine, delovanje postaj RK za merjenje tlaka, holesterola in sladkorja v krvi,

 • zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev prizadetim v različnih naravnih in drugih nesrečah, ko posamezniki ali družine ostanejo brez svojega doma ali pa potrebujejo takoj humanitarno pomoč

 • letovanje otrok
 • druge dejavnosti (preverite na njihovi spletni strani)

 

Kje pridobim informacije in vložim prošnjo za pomoč?

RKS - Območno združenje Maribor

Ulica pariške komune 13, 2000 Maribor

Telefon: 02 23 440 00

E-pošta: info@rkmb-drustvo.si

Uradna spletna stran: RKS Maribor

Kdaj se razdeljuje humanitarna pomoč?

Vsako sredo:          8:00 - 14:00

 

KARITAS

Nadškofijski karitas Maribor

 

Nekaj oblik pomoči, ki jo nudi Nadškofijski karitas Maribor:

 • Pomoč socialno ogroženim
 • Ljudska kuhinja
 • Letovanja
 • Šolske potrebščine
 • Ambulanta za za osebe brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico
 • Materinski dom
 • Svetovalnica 
 • Druge dejavnosti (preverite na njihovi spletni strani)

 

Kje pridobim informacije in vložim prošnjo za pomoč?

Nadškofijski karitas Maribor 

Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor

Telefon: 0590 80 35 in 051 634 682

E-pošta: info@karitas.si  

Uradna spletna stran: Nadškofijski karitas Maribor