slovenščinaBREZPLAČNI PROGRAM UČENJA SLOVENSKEGA JEZIKA ZA DRŽAVLJANE TRETJIH DRŽAV

Do obiskovanja tečaja “Začetna integracija priseljencev - ZIP” so upravičeni državljani tretjih držav.

Tečaji se izvajajo v obsegu 180 ali 60 + 120 ur, odvisno od dovoljenja za prebivanje, ki ga kot državljan tretjih države imate.

 

POZOR:

Pogoj za obisk tečaja je, da pri Upravni enoti Maribor vložite prošnjo za pridobitev Potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu.

PREVERJANJE ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA NA OSNOVNEM NIVOJU ZA DRŽAVLJANE TRETJIH DRŽAV

Kje vložim prošnjo za pridobitev Potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu?

Upravna enota Maribor

Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije

Referat za tujce

Ulica heroja Stanete 1, 2000 Maribor, pritličje, soba #102

Telefon: 02 220 83 73

Uradne ure za poslovanje s strankami:

Ponedeljek in torek:                         8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:                                                 8:00 - 12:00 in 13:00 - 18:00

Četrtek:                                              8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00*

 * v četrtek so uradne ure samo za delovno področje prometa, osebnih stanj, izdaje osebnih izkaznic in potnih listin, prijavo prebivališča, upravnih overitev ter potrjevanje obrazcev podpor volivcev

Petek                                                  8:00 - 13:00

Tečaji in preizkusi znanja slovenščine za tujce se izvajajo pri pooblaščenih ustanovah.

V Mariboru je za leto 2018 takšna pooblaščena ustanova Andragoški zavod.

Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza

Maistrova ulica 5

2000 Maribor

Telefon: 02 234 11 11

E-pošta: info@azm-lu.si 

IZPIT IZ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA TUJE ŠTUDENTE

Opravljanje izpitov iz slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru:

  • Osnovna raven A2
  • Srednja raven B1
  • Višja raven B2
  • Visoka raven C2 (za kandidate, ki želijo študirati na Medicinski fakulteti v Mariboru)

 

Kontaktna oseba za vse izpite iz slovenščine za tujce:

doc. dr. Gjoko Nikolovski

Telefon: 02 22 93 775

E-pošta: gjoko.nikolovski@um.si

Več na: FF Maribor