DOKUMENTY – PRE OBČANOV EÚČO MUSÍM UROBIŤ, ABY BOL MÔJ POBYT V MARIBORE V SÚLADE S PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI?

OBČANIA EÚ

1. Pobyt v trvaní do troch mesiacov

 • Prihlásenie pobytu na policajnej stanici (prihlásenie a odhlásenie pobytu)

2. Pobyt dlhší ako tri mesiace

 • Žiadosť o povolenie na prechodný pobyt
 • Žiadosť o povolenie na trvalý pobyt

3. Žiadosť o udelenie slovinského štátneho občianstva (naturalizácia)


1.

Pobyt v trvaní do troch mesiacov

Ako občan EÚ ste do Slovinska pricestovali s platným pasom alebo občianskym preukazom.

Ak nie ste ubytovaný/á u registrovaného poskytovateľa ubytovania, ktorý prihlásenie a odhlásenie vášho pobytu na policajnej stanici vybaví za vás (hotel, motel, penzión, prenajímateľ, internát, nemocnica atď.), do 72 hodín (teda do troch dní) sa musíte prihlásiť na najbližšej policajnej stanici a prihlásiť svoje aktuálne miesto pobytu v Maribore.

 

Kde si môžem prihlásiť alebo odhlásiť pobyt, ak nie som ubytovaný u registrovaného poskytovateľa ubytovania?

POLICIJSKA POSTAJA MARIBOR I. (Policajná stanica Maribor I)

Vošnjakova 1

2000 Maribor

Tel.: 02 220 86 30

E-mail: pp_maribor1.pumb@policija.si

 

POLICIJSKA POSTAJA MARIBOR II. (Policajná stanica Maribor II)

Cesta proletarskih brigad 75

2000 Maribor

Tel.: 02 429 26 00

E-mail: pp_maribor2.pumb@policija.si

Viac informácií tu: POLÍCIA

(Prihlásenie a odhlásenie pobytu osoby, ktorá nemá platné povolenie na pobyt a ktorá je ubytovaná u príbuzného, priateľa alebo známeho)

2.

Pobyt dlhší ako tri mesiace

Ak chcete v Slovinsku zostať dlhšie ako tri mesiace, musíte sa prihlásiť na pobyt v Administratívnej jednotke Maribor ešte pred uplynutím trojmesačného povolenia na pobyt.

 

Kde získam povolenie na prechodný alebo trvalý pobyt?

Upravna enota Maribor (Administratívna jednotka Maribor)

Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije (Oddelenie matriky a migrácie)

 

ADRESA 1: Ulica heroja Stanete 1, 2000 Maribor

T: 02 220 84 02

M: 031 747 457

E-pošta: ue.maribor@gov.si

Kedy môžem zavolať poradcovi Administratívnej jednotky Maribor a vyžiadať si podrobnejšie informácie?

Stránkové hodiny pre komunikáciu s klientmi prostredníctvom telefónu alebo e-mailu:

Pondelok, utorok, štvrtok:                    8.00 až 15.00

Streda:                                                      8.00 až 18:00

Piatok:                                                      8.00 až 13:00

 

Kedy môžem osobne navštíviť poradcu Administratívnej jednotky Maribor, ak si chcem vybaviť povolenie na pobyt alebo iné dokumenty? 

Stránkové hodiny pre komunikáciu s klientmi:

Pondelok a utorok:                         8.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00

Streda:                                              8.00 až 12.00 a 13.00 až 18:00

Štvrtok:                                            8.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00*

 * vo štvrtok sú stránkové hodiny len pre záležitosti týkajúce sa práce, občianskeho stavu, vydávania preukazov totožnosti a cestovných dokumentov, prihlasovania na pobyt a administratívnej legalizácie a validácie foriem podpory voličov

Piatok:                                                8.00 až 13:00

 

V Slovinskej republike sa môžete zdržiavať s platným pasom, ak na vstup nepotrebujete vízum, alebo s pasom obsahujúcim vízum, ak na vstup potrebujete vízum, alebo s platným povolením na pobyt a s pasom v maximálnom trvaní tri mesiace od dátumu vstupu do krajiny, potom však musíte požiadať o vydanie potvrdenia o vyhlásení o pobyte v Administratívnej jednotke Maribor (povolenie na prechodný pobyt a povolenie na trvalý pobyt).

 

Aký je postup pre získanie povolenia na pobyt pre občanov EÚ?

Ako získam povolenie na trvalý pobyt v Maribore, ak som občan EÚ?

Ak sa v Slovinsku nachádzate trvale a legálne päť (5) rokov na základe potvrdenia o prechodnom pobyte, môžete požiadať o povolenie na trvalý pobyt.

 

Ako dlho platí povolenie na trvalý pobyt, ak som občan EÚ?

Dĺžka platnosti povolenia na trvalý pobyt: Vydáva sa bez obmedzenia platnosti, a nie je nutné preukazovať dôvod trvalého pobytu v Slovinsku.

 

Viac informácií: MINISTERSTVO VNÚTRA

3.

Žiadosť o udelenie slovinského štátneho občianstva (naturalizácia)

Slovinské štátne občianstvo môže osoba získať narodením (ak je aspoň jeden z rodičov slovinský občan) alebo naturalizáciou.

 

Kedy a ako môžem získať slovinské štátne občianstvo?

Podľa slovinských zákonov môže osoba získať štátne občianstvo riadnou naturalizáciou po desiatich (10) rokoch legálneho pobytu na Slovinsku.

Slovinské občianstvo sa dá získať aj naturalizáciou na výnimku (ak je váš manžel / vaša manželka slovinský občan/slovinská občianka, ak máte mimoriadny význam pre mesto alebo krajinu a iné dôvody).

 

Kde môžem požiadať o občianstvo? 
Proces udeľovania občianstva má na starosti Administratívna jednotka Maribor.

Viac informácií o občianstve: MINISTERSTVO VNÚTRA

ČO MUSÍM VEDIEŤ O PLATNOSTI SVOJHO VODIČSKÉHO PREUKAZU?

Ak bol váš vodičský preukaz vydaný v niektorom z členských štátov EÚ, potom platí vo všetkých členských štátoch EÚ.

Keď sa presťahujete do Slovinska, zvyčajne si nemusíte meniť vodičský preukaz. Môžete jazdiť so svojím platným vodičským preukazom, pokiaľ:

 • je platný,

 • máte dostatočný vek na riadenie vozidla v príslušnej kategórii,

 • nebol odňatý ani obmedzený alebo zrušený v štáte, v ktorom bol vydaný.

AKO SA DÁ V SLOVINSKU UZAVRIEŤ MANŽELSTVO / PARTNERSKÝ ZVÄZOK?

Ak sa plánujete oženiť/vydať alebo uzatvoriť partnerský zväzok, musíte sa zaregistrovať u matrikára v Administratívnej jednotke Maribor

 

Občan iného štátu potrebuje:

 • rodný list,

 • potvrdenie, že je slobodný,

 • potvrdenie z krajiny, ktorej občianstvom disponuje, že neexistujú prekážky pre uzavretie manželstva v Slovinsku,

 • potvrdenie o občianstve (napr. cestovný dokument).

Viac informácií: INFORMÁCIE PRE CUDZINCOV

 

V Maribore sa dá manželstvo / partnerský zväzok uzavrieť na týchto miestach:

 • Svečana dvorana v stavbi Rotovža, Rotovški trg 1, Maribor 

 • Bela dvorana v gradu v Račah, Grajski trg 14, Rače 

 • Dvorana v stavbi Občine Starše, Starše 93, Starše 

 • Glonarjeva dvorana v stavbi Občine Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, Spodnji Duplek 

 • Administratívna jednotka Maribor – číslo dverí 104 / 1. poschodie, Ulica heroja Staneta 1, Maribor

Viac informácií: MANŽELSTVO V MARIBORE

ČO MUSÍM VEDIEŤ O NARODENÍ DIEŤAŤA?

Dieťa narodené na území Slovinska, ktorého rodičia nie sú občania Slovinska, nezískava pri narodení automaticky slovinské občianstvo!

Do troch mesiacov od narodenia musia rodičia svoje dieťa zaregistrovať vo svojej domovskej krajine a vybaviť občianstvo dieťaťa.

Všetky deti narodené v pôrodnici v Mariborebudú zapísané v oficiálnej knihe narodení v súlade s pôrodnou správou vydanou uvedenou zdarvotníckou organizáciou (občiansky register pri Administratívnej jednotke Maribor).

Viac informácií: INFORMÁCIE PRE CUDZINCOV