DetiPREDŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE – JASLE A ŠKÔLKY V MARIBORE

Pri prihlásení dieťaťa do škôlky musíte predložiť špeciálny formulár, kde uvediete konkrétnu prevádzku škôlky, o ktorú máte záujem. Žiadosť je potrebné predložiť v období určenom pre zápis nových detí na nový školský rok kedykoľvek počas roka.  

Všetky informácie a požiadavky týkajúce sa zápisu dieťaťa sú k dispozícii na internetových stránkach, nástenkách v školách alebo v administratívnych centrách škôlok.

 

UPOZORNENIE:

Overte si, ktoré dokumenty sú potrebné pri žiadosti o zápis dieťaťa do škôlky!

Postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín: je potrebné priložiť aj potvrdenie o trvalom pobyte (viac informácií nájdete v sekcii PRÁCA: B Status daňového domicilu v Slovinsku)

 

Zoznam škôlok v Maribore

1. VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR (ŠKÔLKA BORISA PEČETA MARIBOR) (4 prevádzky):

1.1 Enota Tomšičeva in uprava (prevádzka Tomšičeva a administratívne centrum)

1.2 Enota Košaki (prevádzka Košaki)

1.3 Enota Kamnica (prevádzka Kamnica)

1.4 Enota Bresternica (prevádzka Bresternica)

 

2. VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR (ŠKÔLKA IVANA GLINŠKA MARIBOR) (6 prevádzok): 

2.1 Enota Gledališka in uprava (prevádzka Gledališka a administratívne centrum)

2.2 Enota Gregorčičeva-Krekova (prevádzka Gregorčičeva-Krekova)

2.3 Enota Pristan (prevádzka Pristan)

2.4 Enota Smetanova (prevádzka Smetanova)

2.5 Enota Ribiška (prevádzka Ribiška)

2.6 Enota Kosarjeva (prevádzka Kosarjeva)

 

3. VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR (ŠKÔLKA JADVIGE GOLEŽ MARIBOR) (3 prevádzky): 

3.1 Enota Betnavska in uprava (prevádzka Betnavska a administratívne centrum)

3.2 Enota Ertlova (prevádzka Ertlova)

3.3 Enota Cesta Zmage (prevádzka Cesta Zmage)

 

4. VRTEC JOŽICE FLANDER (ŠKÔLKA JOŽICE FLANDER) (3 prevádzky + vzdelávací program): 

4.1 Enota Fochova in uprava (prevádzka Fochova a administratívne centrum)

4.2 Enota Vančka Šarha (prevádzka Vančka Šarha)

4.3 Enota Razvanje (prevádzka Razvajanje)

 

5. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA (ŠKÔLKA OTONA ŽUPANČIČA) (3 prevádzky + vzdelávací program): 

5.1 Enota Oblakova in uprava (prevádzka Oblakova a administratívne centrum)

5.2 Enota Lenka (prevádzka Lenka)

5.3 Enota Mehurčki (prevádzka Mehurčki)

 

6.VRTEC POBREŽJE (ŠKÔLKA POBREŽJE) (7 prevádzok): 

6.1 Enota Grinič in uprava (prevádzka Grnič a administratívne centrum)

6.2 Enota Brezje (prevádzka Brezje)

6.3 Enota Čebelica (prevádzka Čebelica)

6.4 Enota Mojca (prevádzka Mojca)

6.5 Enota Najdihojca (prevádzka Najdihojca)

6.6 Enota Ob gozdu (prevádzka Ob gozdu – pri lese)

6.7 Enota Kekec (prevádzka Kekec)

 

7. VRTEC STUDENCI (ŠKÔLKA STUDENCI) (6 prevádzok): 

7.1 Enota Poljane in uprava (prevádzka Poljane a administratívne centrum)

7.2 Enota Iztokova (prevádzka Iztokova)

7.3 Enota Radvanje (prevádzka Radvanje)

7.4 Enota Limbuš (prevádzka Limbuš)

7.5 Enota Pekre (prevádzka Prek)

7.6 Enota Pekrska (prevádzka Pekrska)

 

8. VRTEC TEZNO MARIBOR (ŠKÔLKA TEZNO MARIBOR) (3 prevádzky + vzdelávací program): 

8.1 Enota Mišmaš in uprava (prevádzka Mišmaš a administratívne centrum)

8.2 Enota Lupinica (prevádzka Lupinica)

8.3 Enota Pedenjped (prevádzka Pedenjped)

8.4 Enota Mehurčki (prevádzka Mehurčku)

 

Súkromné škôlky:

 1. Zavod Antona Martina Slomška (Inštitút Antona Martina Slomška), OE Hiša otrok – vrtec Montessori, Vrbanska cesta 20, 2000 Maribor (škôlka využívajúca Montessori metódu)

 2. Zavod za razvoj waldorfske pedagogike Maribor (Inštitút pre rozvoj walfdorského vzdelávania Maribor), Wilsonova ulica 18, 2000 Maribor

 3. Inštitut Sofijin izvir Maribor (Inštitút Sofijin izvir Maribor), Zdravilna pedagogika in izobraževanje Maribor – OE Zasebni Waldorfski vrtec Studenček, Vavasorjeva ulica 94, 2000 Maribor (Škôlka s walfdorským vzdelávaním)

 4. Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje, Maribor, PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori, Tomšičeva 38, 2000 Maribor (internetová stránka nie je k dispozícii) (škôlka využívajúca Montessori metódu)

 5. Zasebni zavod Vrtec Želvica (Súkromná škôlka Želvica), Maribor, Strossmayerjeva ulica 34a, 2000 Maribor

POVINNÉ ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE

Všetky deti od 6 rokov musia nastúpiť do prvého ročníka deväťročného základného vzdelávania, ktoré je v Slovinsku povinné.

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy v Maribore a v okolí na najbližší školský rok prebieha vo februári (napríklad: 20., 21. a 22. februára 2018 prebiehal zápis pre školský rok 2018/2019).

Rodičia alebo zákonní poručníci detí musia na zápis priniesť preukaz totožnosti (osobný preukaz alebo cestovný pas) dieťaťa.  

 

Zoznam základných škôl v Maribore

STREDOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE JE

V Maribore je 19 stredných škôl. Môžete si vybrať spomedzi viac ako 200 študijných programov v nasledovných oblastiach:

 • poľnohospodárstvo – potravinárske technológie 

 • lesný priemysel – veterinárstvo 

 • záhradkárstvo – baníctvo 

 • strojársky a metalurgický priemysel – elektrotechnický priemysel

 • počítačové vedy – chémia 

 • farmaceutický priemysel – sklársky priemysel 

 • stavebníctvo – stolárstvo

 • textilný priemysel – kožiarsky priemysel 

 • tlačiarensky, papierenský priemysel – doprava a logistika 

 • služby – hotelové služby a turizmus  

 • ekonomika – zdravotníctvo 

 • kultúra – pedagogika (predškolské vzdelávanie) 

 • všeobecné vzdelanie (gymnáziá)

 

Zoznam stredných škôl v Maribore:

 1. Prva gimnazija (Prvé gymnázium), Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor

 2. Druga gimnazija (Druhé gymnázium), Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor

 3. Tretja gimnazija Maribor (Tretie gymnázium), Gosposvetska c. 4, 2000 Maribor

 4. Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška (Cirkevné gymnázium Antona Martina Slomška), Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

 5. Srednja glasbena in baletna šola (Stredná hudobná a baletná škola), Mladinska ul. 12, 2000 Maribor

 6. Srednja elektro-računalniška šola Maribor (Stredná elektrotechnická škola Maribor), Smetanova ul. 6, 2000 Maribor

 7. Tehniški šolski center Maribor (Stredná technická škola Maribor), Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor

 8. Srednja ekonomska šola (Stredná ekonomická škola), Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor

 9. Biotehniška šola Maribor (Biotechnická škola Maribor), Vrbanska c. 30, 2000 Maribor

 10. Srednja šola za oblikovanje Maribor (Stredná škola dizajnu Maribor), Park mladih 8, 2000 Maribor

 11. Srednja gradbena šola Maribor (Stredná stavebná škola Maribor), Mladinska ulica 12, 2000 Maribor

 12. Prometna šola Maribor (Dopravná škola Maribor), Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor

 13. Srednja trgovska šola (Stredná obchodná škola), Mladinska ul. 14, 2000 Maribor

 14. Srednja šola za gostinstvo in turizem (Stredná škola hotelových služieb a turizmu), Mladinska ul. 14/a, 2000 Maribor

 15. Srednja zdravstvena šola Juge Polak Maribor (Stredná zdravotná škola Juge Polak Maribor), Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor

 16. Lesarska šola Maribor (Lesnícka škola Maribor), Lesarska ul. 2, 2000 Maribor

 17. Živilska šola Maribor (Potravinárska škola Maribor), OE Poklicna in tehniška šola, Park mladih 3, 2000 Maribor