Slovinský jazykBEZPLATNÉ KURZY SLOVINSKÉHO JAZYKA PRE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN

Štátni príslušníci tretích krajín sa môžu zúčastniť kurzu „Začetna integracija priseljencev – ZIP“ (Počiatočná integrácia prisťahovalcov). Kurzy pozostávajú zo 180 hodín alebo 60 + 120 hodín v závislosti od vášho povolenia na pobyt.

 

UPOZORNENIE:

Ak sa chcete zúčastniť kurzu, musíte si na Administratívnej jednotke v Maribore podať žiadosť na získanie Certifikátu zhody s podmienkami účasti v programe.

PRESKÚMANIE ZÁKLADNEJ ZNALOSTI SLOVINSKÉHO JAZYKA PRE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN

Kde sa uchádzať o udelenie Certifikátu zhody s podmienkami účasti v programe?  

Upravna enota Maribor (Administratívna jednotka Maribor)

Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije (Oddelenie matriky a migrácie)

Referat za tujce (Odbor migrácie)

Ulica heroja Stanete 1, 2000 Maribor, prízemie, číslo dverí 102

Tel: 02 220 83 73

Stránkové hodiny:

Pondelok a utorok:                8.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00

Streda:                                     8.00 až 12.00 a 13.00 až 18.00

Štvrtok:                                   8.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00*

 * vo štvrtok sú stránkové hodiny len pre záležitosti týkajúce sa práce, občianskeho stavu, vydávania preukazov totožnosti a cestovných dokumentov, prihlasovania na pobyt a administratívnej legalizácie a validácie foriem podpory voličov

Piatok:                                     8.00 až 13.00

 

Kurzy a skúšky slovinského jazyka pre štátnych príslušníkov tretích krajín majú na starosti certifikovaní poskytovatelia.

Andragoški zavod (Vzdelávacie centrum pre dospelých) je certifikovaný orgán pre Maribor na rok 2018.

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (Vzdelávacie centrum pre dospelých Maribor)

Maistrova ulica 5

2000 Maribor

Tel: 02 234 11 11

E-mail: info@azm-lu.si 

SKÚŠKY SLOVINSKÉHO JAZYKA PRE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN – ŠTUDENTOV

Skúšky slovinského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity v Maribore:

  • A2 – základná úroveň

  • B1 – mierne pokročilý

  • B2 – stredne pokročilý

  • C2 – pokročilý (pre kandidátov, ktorí plánujú študovať na Lekárskej fakulte Univerzity v Maribore)

 

Kontaktná osoba pre všetky skúšky slovinského jazyka pre cudzincov:

doc. dr. Gjoko Nikolovski (Assit. Prof.)

Tel.: +386(0)2 22 93 775

E-mail: gjoko.nikolovski@um.si

Viac informácií: FF Maribor