PoistenieAKO UZAVRIEŤ POVINNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE?

Aby ste mohli v Maribore požiadať o povolenie na pobyt, musíte mať uzavreté povinné zdravotné poistenie, ktoré pokrýva základné zdravotné služby v Slovinsku.
 

UPOZORNENIE: Môžete mať uzavreté len jedno povinné zdravotné poistenie súčasne. Ak máte uzavreté povinné zdravotné poistenie vo svojej domovskej krajine, musíte si najskôr zrušiť toto poistenie a následne sa zaregistrovať vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni v Slovinsku.

Kde sa dá uzavrieť povinné zdravotné poistenie?
Všetky informácie týkajúce sa žiadosti a postupu odhlásenia v súvislosti s poistením, ale takisto informácie o tom, ako si vybrať svojho lekára, získate tu:

ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Všeobecná zdravotná poisťovňa v Slovinsku)

Območna enota Maribor (regionálna pobočka Maribor)

Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje, II. nadstropje (Medzinárodné zdravotné poistenie, 2. poschodie)

Sodna ulica 15

2000 Maribor

Internetová stránka: ZZZS - Območna enota Maribor (regionálna pobočka Maribor) a ZZZS

 

Tel: 02 25 21 591

Kedy môžem zavolať na informačnú linku ZZZS Maribor a vyžiadať si viac informácií?

Stránkové hodiny (tel. a e-mail):

Pondelok, utorok, štvrtok:  8.00 až 15.00

Streda:  8.00 až 17.00

Piatok:  8.00 až 13.00

 

Kedy sa môžem osobne zastaviť na pobočke ZZZS Maribor a uzavrieť poistenie?

Stránkové hodiny:

Pondelok a utorok: 8.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00

Streda:  8.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00

Piatok: 8.00 až 13.00

Vo štvrtok nie sú stránkové hodiny!

INÉ TYPY POISTENIA

Ktoré ďalšie typy poistenia je rozumné mať, aby som bol v Maribore čo najlepšie krytý?
• Doplnkové zdravotné poistenie 


V Slovinsku si môžete uzavrieť aj doplnkové zdravotné poistenie. To znamená, že okrem povinného zdravotného poistenia, ktoré pokrýva pohotovostnú zdravotnú starostlivosť, je vhodné uzavrieť aj doplnkové zdravotné poistenie.

Poisťovne, ktoré ponúkajú doplnkové zdravotné poistenie:

 

Iné typy poistenia (životné poistenie, poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku)
Slovinské poisťovne: