slovenci po svetu


A ODHOD V TUJINO
 • Bivanje v tujini, daljše od treh mesecev
 • Odselitev z območja RS za stalno
B KAJ MORAM UREDITI PRED ODHODOM
 • Običaji, navade in zakonodaja v tujini
 • Potovalni dokumenti in vizumi
 • Ustrezno zdravstveno zavarovanje
 • Cepljenje
C DAVKI IN UPOKOJEVANJE
 • Davki
 • Uveljavljanje delovne dobe
D PREDSTAVNIŠTVA RS PO SVETU in VOLITVE
 • Veleposlaništva in konzulati
 • Volitve
E SODELOVANJE S SLOVENIJO
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

ODHOD V TUJINO
 • Bivanje v tujini, daljše od treh mesecev

Če se odpravljate v tujino za obdobje, daljše od treh mesecev, morate prijaviti začasni odhod z območja Republike Slovenije in prijaviti začasno prebivališče.

 

 • Odselitev z območja Republike Slovenije za stalno

Če se nameravate za stalno odseliti iz Republike Slovenije, morate skladno z veljavno zakonodajo RS odjaviti stalno prebivališče.

 

Več informacij in vloge za odjavo: eUprava

 

Kje pridobim vse potrebne informacije glede odhoda v tujino?

Upravna enota Maribor

Lokacija: Ulica heroja Stanete 1, 2000 Maribor, pritličje, soba #27

Telefon: 02 220 83 50

E-pošta: ue.maribor@gov.si

Kdaj lahko pokličem svetovalca Upravne enote Maribor in se informiram o postopkih?

Uradne ure za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronski pošti:

Ponedeljek, torek in četrtek:          8:00 - 15:00

Sreda:                                                 8:00 - 18:00

Petek:                                                 8:00 - 13:00

 

Kdaj se lahko zglasim pri svetovalcu Upravne enote Maribor, da uredim status prebivanja oz. druge dokumente? 

Uradne ure za poslovanje s strankami:

Ponedeljek in torek:                        8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:                                                8:00 - 12:00 in 13:00 - 18:00

Četrtek:                                             8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00*

* v četrtek so uradne ure samo za delovno področje prometa, osebnih stanj, izdaje osebnih izkaznic in potnih listin, prijavo prebivališča, upravnih overitev ter potrjevanje obrazcev podpor volivcev

Petek                                                 8:00 - 13:00

KAJ MORAM UREDITI PRED ODHODOM
 • Seznanite se običaji, navadami in zakoni v državi, v katero se odpravljate

Preverite na povezavah: Diplomatska predstavništva in konzulati RS in Consularprotection 

 

 • Potovalni dokumenti in vizumi

Preverite, ali so vaši dokumenti veljavni in napravite fotokopije, ki jih shranjujte ločeno (scan dokumentov shranite tudi elektronsko).

 

 • Uredite si ustrezno zdravstveno zavarovanje

Strošek zdravstvene oskrbe brez ustreznega zavarovanja lahko hitro naraste (bivanje v bolnišnici, operacije, prevozi), razmere v zdravstvenih ustanovah po svetu pa niso vedno primerljive s slovenskimi.

Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja naročite tukaj.

 

Več informacij o zdravstvenem zavarovanju pridobite na:

ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Območna enota Maribor

Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje, II. nadstropje

Lokacija: Sodna ulica 15

2000 Maribor

 

Telefon: 02 25 21 591

Kdaj lahko pokličem svetovalca ZZZS Maribor in se informiram o postopkih?

Uradne ure za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronski pošti:

Ponedeljek, torek in četrtek:       8:00 - 15:00

Sreda:                                              8:00 - 17:00

Petek:                                              8:00 - 13:00

 • Cepljenje

Pravočasno se pozanimajte o obveznem cepljenju oz. drugih zdravstvenih napotkih za državo, v katero potujete. Če potujete na območja, kjer obstaja nevarnost epidemij, preverite morebitne preventivne ukrepe tudi na straneh: Ministrstva za zdravje ali Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni.

 

V nekaterih državah je obvezno/priporočljivo cepljenje proti določenim boleznim (npr. rumena mrzlica, malarija, ebola), države pa celo zahtevajo potrdilo o cepljenju (tudi če potniki samo potujejo prek držav). Seznam držav in priporočena zaščita pred boleznimi se iz leta v leto spreminja, zato je podatke potrebno sproti preverjati:

 

Več informacij o cepljenju pridobite na:

Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ

Ambulante za cepljenje in potovalno medicino

Lokacija: Prvomajska ulica 1

2000 Maribor

 

Za obisk se je potrebno predhodno naročiti!

Naročanje:

Telefon: 02 45 00 145

Ponedeljek - četrtek: 12:00 - 14:00

 

DAVKI IN UPOKOJEVANJE
 • Davki

Opustitev statusa davčnega rezidenta RS

Obseg obdavčitve  posameznikov je v Republiki Sloveniji odvisen od rezidentskega statusa. Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo  dohodnine po načelu obdavčitve  po svetovnem dohodku, kar pomeni, da so obdavčeni  z dohodnino za vse dohodke, ki so jih dosegli v in izven Slovenije, torej kjer koli po svetu. Nerezidenti so zavezani za plačilo dohodnine le od dohodkov z virom v Sloveniji.

 

Več  informacij glede ugotavljanja rezidentskega statusa najdete:

a) na spletni strani FURS tukaj 

b) v zloženki o mednarodnem obdavčevanju

c) v brošuri o mednarodni obdavčitvi posameznikov

 

Preverite tudi vprašalnike, ki so objavljeni na spletni strani FURS-a. FURS dodatno pojasnjuje, da izpolnitev vprašalnika ni pogoj za začetek postopka in ne predstavlja obveznega sestavnega dela vloge za ugotavljanje davčnega  statusa. Če zavezanec ne želi izpolniti vprašalnika, lahko na drug način dokazuje dejstva in okoliščine, ki vplivajo na njegov rezidentski status.  Davčni organ na podlagi vlog za ugotavljanje rezidentskega statusa oziroma po uradni dolžnosti presoja izpolnjevanje pogojev za rezidentski status fizičnih oseb ter o rezidentskem statusu odloči z  odločbo.

 

Odhod iz Republike Slovenije

Vlogo boste vložili v obliki dopisa/vprašalnika:

 • osebno ali po pošti na Finančni urad Maribor
 • podpisano in skenirano vlogo lahko vložite tudi po elektronski pošti na naslov pristojnega finančnega urada: mb.fu@gov.si, oz. na naslov slovenciposvetu.furs@gov.si
 • preko portala eDavki z uporabo digitalnega potrdila ali z uporabniškim imenom in geslom,
 • preko pooblaščenca  (priloži se pooblastilo)

VPRAŠALNIK

 

Informacije o dohodnini

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih  oseb. Obdavčeni  so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini (dediščine, dobitki od iger na srečo  …) in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, določene pomoči in subvencije …).

 

Rezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od svetovnega dohodka; to je od dohodka z virom v in izven Slovenije.

Nerezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od dohodka z virom v Sloveniji. Kdaj se šteje, da ima dohodek vir v Sloveniji, je opredeljeno v Zakonu o dohodnini.

 

Dohodnino na letni ravni ugotovi davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana  akontacija dohodnine, pri čemer  se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni.

 

Davčni  organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, zavezancem za dohodnino sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine (IID), ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine.

 

Če  zavezancu informativni izračun za dohodnino ni bil vročen, mora vložiti napoved za odmero dohodnine.

 

Več informacij o letni odmeri dohodnine dobite tukaj.

 

Kje pridobim vse potrebne informacije o statusu davčnega rezidenta, davkih in dohodnini?

FINANČNA UPRAVA RS

Finančni urad Maribor 

Lokacija: Titova cesta 10

2000 Maribor

Telefon: 02 235 65 00

E-pošta: mb.fu@gov.si

Uradne ure

Ponedeljek in torek:            8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:                                    7:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:                                    8:00 - 13:00

Ob četrtkih ni uradnih ur!

 

 • Ugotovitev delovne dobe - potrdilo o delovni dobi

 

Kje pridobim vse potrebne informacije za ugotovitev skupne delovne dobe?

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije -ZPIZ

Območna enota Maribor

Lokacija: Zagrebška cesta 84

2000 Maribor

Telefon: 02 250 71 00

E-pošta: oemb@zpiz.si 

Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev:

Glavna pisarna

Informator: gospod Dragan Vukelić

 

Uradne ure

Ponedeljek in torek: 8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda: 8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek: 8:00 - 13:00

Ob četrtkih ni uradnih ur!

PREDSTAVNIŠTVA RS PO SVETU in VOLITVE
 • Veleposlaništva in konzulati

Predstavništva Republike Slovenije po svetu najdete na straneh Ministrstva za zunanje zadeve.

 • Volitve

Informacije o tem, kje in kako volite iz tujine, najdete na straneh Državne volilne komisije.

SODELOVANJE S SLOVENIJO

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu opravlja naloge, ki zadevajo slovensko manjšino v sosednjih državah ter slovenske zdomce in izseljence po svetu.
Vzdržuje stalne stike s slovenskimi manjšinskimi, zdomskimi in izseljenskimi organizacijami; vzpodbuja njihovo kulturno, prosvetno, gospodarsko in drugo povezovanje z matično državo; organizira posvete, seminarje, natečaje itd.

Prek javnih razpisov zagotavlja finančno pomoč RS za programe in projekte Slovencev v zamejstvu in po svetu in za sodelovanje z njimi. Urad je zadolžen tudi za spremljanje in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na področju sodelovanja s Slovenci zunaj RS.